Newsletter

Currency One – operator Walumatu i InternetowegoKantoru.pl – z licencją KNF

Co oznacza licencja KNF

Operator serwisów Walutomat.pl i InternetowyKantor.pl zdobywając licencję wykazał, że spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i jest godnym zaufania podmiotem na rynku finansowym.

Polska licencja nadawana przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwala na świadczenie usług płatniczych, tj. prowadzenie rachunku płatniczego oraz wykonywanie operacji z tego rachunku.

Co licencja de facto oznacza? Przede wszystkim to potwierdzenie, że firma jest w dobrej kondycji finansowej, jest zarządzana ostrożnie i stabilnie, ma fundusze i mechanizmy wystarczające do obsługi środków klientów.

Licencja KNF jest potwierdzeniem, że jesteśmy godni zaufania, że nasze systemy i procedury zapewniają bezpieczeństwo środków naszych klientów  – mówi Łukasz Olek, członek zarządu Currency One SA, operatora InternetowyKantor.pl i Walutomat. – Nasze starania o licencję trwały kilka miesięcy. Cieszę się, że spełniamy wszystkie rygorystyczne standardy bezpieczeństwa – dodaje Ł. Olek.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego oznacza także, że środki przeznaczone na transakcje płatnicze leżą na oddzielnych kontach i są wyłączone z masy upadłościowej.

Pieniądze klientów Currency One są więc chronione. Spółka podkreśla, że licencja to także prestiż i ukoronowanie działalności firmy – niewiele podmiotów ma tego typu licencję.

Currency One, poza polskimi serwisami, ma także platformę wymiany walut w Czechach.

Celem nadzoru KNF nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości i zaufania, a także zapewnienie ochrony interesów jego uczestników.