Newsletter

wahania-kursow-walut

Wahania kursów walut – ryzyko dla firm

Pomimo zwycięstwa brytyjskich eurosceptyków, perspektywa Brexitu wydaje się dość odległa, stąd też nadal znaczne wahania kursów walut. Na razie nie możemy dokładnie przewidzieć, kiedy rozpocznie się proces wychodzenia UK z UE. Charakter późniejszych relacji gospodarczych między Wielką Brytanią i Unią Europejską, również pozostaje zagadką. Mimo tych wszystkich wątpliwości, zamieszanie związane z brytyjskim referendum, nadal może destabilizować rynek walutowy i wpływać na sytuację polskich eksporterów oraz importerów. Takie firmy już od dłuższego czasu mogą odczuć wzrost zmienności kursów euro, dolara i funta.

Partnerem cyklu jest Amronet.

 

Znaczne wahania kursów walut

amronet

Funt brytyjski był mniej stabilny od dolara i euro …

Zmienność kursów ważnych dla polskich firm, można dobrze zilustrować przy pomocy wskaźnika średniej rzeczywistego zasięgu (ang. Average True Range – ATR). Ten wskaźnik potocznie bywa nazywany „zmiennością kursu”. Potoczna nazwa podpowiada, jak należy interpretować zmiany wskaźnika ATR.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zmienność kursu waluty można mierzyć przy pomocy wskaźnika ATR. Wyższy poziom ATR informuje, że notowania danej waluty stały się mniej stabilne.

Aktualną wartość wskaźnika ATR wyznacza się w prosty oraz intuicyjny sposób.

Najpierw trzeba obliczyć maksymalne różnice między kursami danej waluty w badanym okresie. Następnie wartość bezwzględna z tych okresowych odchyleń (np. dziennych lub tygodniowych) służy do obliczenia średniej arytmetycznej.

Tak więc wskaźnik ATR informuje, jaki był przeciętny poziom maksymalnych wahań kursu walutowego w danym okresie. Wartość podaną jednostkach waluty kwotowanej (patrz poniżej), można wyrazić również jako procent średniego kursu zamknięcia. Dzięki temu, możliwe jest lepsze porównywanie wyników dotyczących różnych walut.

Informacje pochodzące z 18 września 2016 roku wskazują, że w trakcie poprzednich pięciu, piętnastu, trzydziestu i pięćdziesięciu tygodni, najmniej stabilny był funt brytyjski (wskaźnik ATR – 1,01% – 1,35%). Ta sytuacja na pewno miała związek z perspektywą Brexitu.

Wysoka zmienność dotyczyła również kursu dolara amerykańskiego (USD/PLN). Wskaźnik ATR dla tej waluty wyniósł 0,85% – 1,08%.

W analizowanym okresie najbardziej stabilna była para walutowa EUR/PLN (ATR – 0,54% – 0,70%).

Większa stabilność kursów jest czynnikiem zniechęcającym traderów forexowych, ale równocześnie poprawia sytuację podmiotów narażonych na ryzyko kursowe (np. importerów oraz eksporterów).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Większa zmienność kursów stwarza okazję do zarobku dla walutowych spekulantów, ale równocześnie pogarsza sytuację podmiotów narażonych na ryzyko kursowe (m.in. kredytobiorców i przedsiębiorców).

Wahania kursów walut

 

Notowania głównych walut zaczęły zmieniać się pod koniec 2014 r.

Ciekawe zmiany wskaźnika ATR dla euro, funta i dolara, można dostrzec na poniższych wykresach.

Pierwszy z nich pokazuje pięćdziesięcio-tygodniową zmienność kursu EUR/PLN (od końca 2010 r.). Na takim odpowiednio wygładzonym wykresie, dobrze widoczna jest kulminacja wahań kursowych z początku 2012 r. i stopniowy spadek wskaźnika ATR do jesieni 2014 roku. Później zmienność kursu EUR/PLN ponownie wzrosła (patrz poniższy wykres). Nawet po ostatnich spadkach, poziom wskaźnika ATR we wrześniu 2016 roku był znacznie wyższy od analogicznej wartości sprzed dwóch lat.

wahania-kursowe-kurencja-wyk-1

Źródło: dane www.mataf.net z września 2016 r.

 

Dość podobnie przedstawiają się zmiany wskaźnika ATR dla pary walutowej USD/PLN. Warto jednak zwrócić uwagę, że od początku 2016 r. spadek zmienności kursu dolara był mniejszy niż w przypadku euro (patrz poniższy wykres).

wahania-kursowe-kurencja-wyk-2

Źródło: dane www.mataf.net z września 2016 r.

 

W kontekście Brexitu, szczególnie ciekawie prezentują się wyniki dotyczące funta brytyjskiego oraz złotówki (patrz poniżej). Wskaźnik ATR dla pary walutowej GBP/PLN również zaczął spadać po osiągnięciu okresowego maksimum. Podobnie jak w przypadku dolara, przypadło ono na połowę 2012 roku. Zmienność kursu GBP/PLN ponownie wzrosła pod koniec 2014 r. i ustabilizowała się na wysokim poziomie przez kolejne trzy kwartały 2016 roku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku wszystkich par walutowych, które są bardzo ważne dla polskich firm (EUR/PLN, USD/PLN i GBP/PLN), można zauważyć zmienność kursów od końca 2014 r.

wahania-kursowe-kurencja-wyk-3

Źródło: dane www.mataf.net z września 2016 r.

Warto zdawać sobie sprawę, że zapowiadany Brexit nie jest jedynym czynnikiem, który w najbliższym czasie może destabilizować kursy walut.

Istnieje również wiele innych zagrożeń dla stabilności finansowej oraz politycznej w Europie i na Świecie (przykłady: pogarszająca się sytuacja gospodarcza i agresywna polityka Rosji, problemy włoskich banków, złe wyniki finansowe Deutsche Banku, wzrost nastrojów eurosceptycznych w niektórych krajach UE).

Dlatego krajowi importerzy oraz eksporterzy muszą zwracać większą uwagę na ryzyko kursowe.