Newsletter

Czy wymiana walut jest opodatkowana…

Przedsiębiorca “firmowo” wymieniający waluty w e-kantorze, zwykle nie ma wątpliwości, czy taka operacja powinna zostać wykazana przed fiskusem. Obowiązujące przepisy określają bowiem zasady obliczenia tzw. różnic kursowych i uwzględniania ich w prowadzonej ewidencji (pełna księgowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów). W przypadku wymiany niezwiązanej z działalnością gospodarczą, sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Interpretacja przepisów przez urzędy skarbowe i doradców podatkowych, niestety prowadzi do rozbieżnych wniosków. Dlatego osoba, która prywatnie wymienia większe sumy, powinna zasięgnąć informacji w lokalnym urzędzie skarbowym lub wystąpić o tzw. interpretację indywidualną.

Nawet ta sama izba skarbowa różnie interpretuje przepisy podatkowe

Jeżeli chodzi o stanowisko urzędów skarbowych w sprawie opodatkowania prywatnej wymiany walut, to w trakcie ostatnich lat można zauważyć pewne zmiany. Niestety wpisują się one w popularny schemat „przykręcania podatkowej śruby”.

W minionej dekadzie urzędy skarbowe zwykle uznawały, że wymiana walut prowadzona poza działalnością gospodarczą i przeznaczona do zaspokojenia prywatnych potrzeb (np. spłaty rat kredytu), nie powinna rodzić obowiązku podatkowego. Takie stanowisko fiskusa znajdziemy na przykład w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 grudnia 2009 r. (sygn. ITPB1/415-801/09/TK). Wspomniana interpretacja mówi, że przychód podlegający opodatkowaniu nie powstanie jeśli okoliczności wskazują na prywatny i niezarobkowy charakter wymiany.

Zaskakujący jest fakt, że zaledwie dwa miesiące wcześniej ten sam organ podatkowy w podobnej sprawie, zaprezentował zupełnie odmienne stanowisko (zobacz Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 października 2009 r. – sygn. ITPB1/415-673/09/WM). Ta druga interpretacja Izby Skarbowej z Bydgoszczy mówi, że prywatna wymiana walut również powinna podlegać opodatkowaniu, ponieważ ustawodawca nie wskazał jej w katalogu zdarzeń gospodarczych i czynności, które są zwolnione z podatku (patrz art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opierając się na tym argumencie urząd skarbowy uznał, że korzyści z prywatnej wymiany walut powinny zostać wykazane w deklaracji PIT jako „przychody z innych źródeł”. Warto nadmienić, że w 2012 r. interpretację niekorzystną dla podatników wydał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (zobacz interpretację z 26 lipca 2012 r. – sygnatura IBPBII/2/415-638/12/AK). We wspomnianej interpretacji, która dotyczyła prywatnej wymiany walut za pośrednictwem Walutomatu możemy przeczytać, że „uzyskany przez wnioskodawczynię, jako osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, przychód z tytułu wymiany walut, należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy (PIT-36), w którym dochód ten został osiągnięty”.

Dla osoby, która nie miała do czynienia z zawiłościami i specyfiką polskiego systemu podatkowego, taka rozbieżność opinii fiskusa może wydawać się czymś zupełnie kuriozalnym. Niestety podobne rozbieżności w interpretacji przepisów nie są rzadkością… Znaczenie wszystkich wymienionych interpretacji polega na tym, że mogą one stanowić wskazówkę dla innych urzędów oraz izb skarbowych.

Z uwagi na rozbieżne stanowisko fiskusa wydaje się, że osoba, która regularnie wymienia waluty za pośrednictwem e-kantorów, powinna zasięgnąć informacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli urzędnicy stwierdzą, że podatek od prywatnej wymiany walut powinien zostać zapłacony, to warto zapytać o sposób wyliczenia należnej daniny oraz dokumenty potwierdzające osiągnięty zysk. W przypadku e-kantorów odpowiednim dowodem są np. potwierdzenia wykonanych transakcji.

Oficjalna interpretacja fiskusa to odpłatna, ale najbezpieczniejsza opcja

Podatnicy, którzy chcą uzyskać oficjalne i wiążące stanowisko fiskusa w sprawie prywatnej wymiany walut, powinni wystąpić o indywidualną interpretację przepisów. Za wspomnianą interpretację trzeba zapłacić 40 zł. W zamian podatnik otrzymuje swoistą ochronę prawną. Osoba postępująca zgodnie ze stanowiskiem izby skarbowej nie poniesie konsekwencji podatkowych (przykłady: odpowiedzialność karno – skarbowa, konieczność zapłaty odsetek).

Interpretacji indywidualnej udziela właściwy dyrektor izby skarbowej (patrz poniższa tabela). Wypełniony wniosek o interpretację podatkową (formularz ORD – IN) oraz dowód wpłaty 40 zł, trzeba wysłać na adres odpowiedniego Biura Informacji Podatkowej (BIP). Możliwe jest też osobiste dostarczenie dokumentów do izby skarbowej.

Podatek a wymiana walut Kurencja tab.1

Warto wiedzieć, że interpretacja indywidualna powinna zostać wydana w trakcie kolejnych 3 miesięcy. Wniosek o interpretację warto wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozliczenia podatku PIT (30 kwietnia następnego roku).

follow us in feedly