Newsletter

Niskie koszty pracy w krajach Europy środkowej i wschodniej

Dane dotyczące eksportu wskazują, że coraz więcej krajowych firm rozpoczyna ekspansję na rynki w Europie Środkowej (m.in. czeski, słowacki, rumuński oraz węgierski). Takiemu rozwojowi handlu, bardzo sprzyja integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej. Dzięki niej, polskie firmy nie muszą przejmować się ograniczeniami w przepływie kapitału oraz siły roboczej.

Podobne uwarunkowania ekonomiczne sprawiają, że zatrudnienie pracowników na terenie Czech i Słowacji, nie jest znacznie bardziej kosztowne niż w Polsce. Rumuński oraz węgierski rynek to dla krajowych przedsiębiorców przede wszystkim niskie koszty pracy.

Kolejną zaletą działalności na obszarze Europy Środkowej, jest koszt związany z wysyłaniem polskich pracowników w delegację. Wyniki międzynarodowych rankingów wskazują, że takie miasta jak Praga, Bratysława, Budapeszt i Bukareszt, nie są znacząco „droższe” od Warszawy.

Partner cyklu:

Koszty pracy

Węgrom oraz Rumunom trzeba zapłacić mniej niż Polakowi

Koszt pracy w innych krajach, zależy przede wszystkim od ich kwalifikacji. Tym niemniej, najnowsze wyniki badań Eurostatu dostarczają informacji, które mogą być ciekawe dla firm planujących ekspansję na zagraniczne rynki (patrz poniższa tabela).

Europejski Urząd Statystyczny na początku kwietnia 2016 roku, podał średni koszt pracy w 28 krajach Starego Kontynentu. Informacje prezentowane przez Eurostat dotyczą praktycznie wszystkich kosztów zatrudnienia pracownika (wraz z obowiązkowymi składkami społecznymi oraz bonusami).

Dane z 2015 r. wskazują, że polski przedsiębiorca zatrudniający przynajmniej 10 osób, za godzinę pracy średnio musiał zapłacić 8,60 euro.

Analogiczne wyniki z Czech (9,90 euro) i Słowacji (10,0 euro) były wyższe o mniej więcej 15%.

Jeżeli chodzi o Węgry, to tamtejsza stawka godzinowa wyniosła 7,50 euro. Taka różnica ma już znaczenie dla polskiego przedsiębiorcy. Warto nadmienić, że jeszcze niższym kosztem godzinowej pracy (średnio 5,00 euro brutto), cechuje się Rumunia. Ten kraj razem z Bułgarią (wynik: 4,10 euro/godzinę), wyróżnia się najniższym kosztem siły roboczej wśród 28 analizowanych państw.

Warto również zwrócić uwagę, że kraje z Europy Środkowej i Wschodniej nadal są konkurencyjne kosztowo w stosunku do państw Zachodniej Europy.

W Niemczech firma zatrudniająca powyżej 10 osób, za godzinę pracy średnio musi zapłacić 32,20 euro brutto (wynik z 2015 r.). Analogiczne stawki z Holandii (34,10 euro), Francji (35,10 euro) i Szwecji (37,40 euro) są jeszcze wyższe. Pod względem kosztów pracy, niekwestionowanym rekordzistą jest Norwegia (średnia stawka: 51,20 euro/godzinę w 2015 r.).

koszty pracy

Koszty pracy i życia w pięciu krajach naszego regionu są dość zbliżone

Dla wielu krajowych przedsiębiorców, ciekawą kwestią są nie tylko różnice kosztów pracy, ale także życia na terenie pięciu porównywanych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia). Takie informacje są przydatne w kontekście własnych podróży biznesowych oraz delegacji dla pracowników z Polski.

Pewnych wskazówek na temat różnic w kosztach życia, dostarczają międzynarodowe rankingi. Jeden z nich niedawno został opublikowany przez firmę Mercer, która zajmuje się konsultingiem dotyczącym HR. Największy światowy doradca z branży zasobów ludzkich, porównał koszty zakupu ponad 200 najważniejszych dóbr i usług w 207 miastach świata (pozycję pierwszą zajęło miasto „najdroższe” dla zagranicznych pracowników). Do porównywanej grupy, zakwalifikowały się ośrodki miejskie z naszej części Europy. Po porównaniu ceny przyjętego koszyka dóbr i usług okazało się, że środkowoeuropejskie miasta zajęły następujące pozycje w globalnym rankingu:

  • Warszawa – miejsce 175 na 207 lokalizacji
  • Bratysława – miejsce 137 na 207 lokalizacji
  • Praga – miejsce 142 na 207 lokalizacji
  • Budapeszt – miejsce 170 na 207 lokalizacji
  • Bukareszt – miejsce 178 na 207 lokalizacji

W podobnym rankingu opublikowanym przez magazyn „The Economist” (Worldwide Cost of Living 2015), miasta z Europy Środkowej i Wschodniej zajęły następujące pozycje:

  • Warszawa – 95 miejsce na 133 lokalizacje (indeks cenowy = 59, przyjęto wartość 100 dla Nowego Yorku)
  • Praga – 88 miejsce na 133 lokalizacje (indeks cenowy = 62)
  • Budapeszt – 107 miejsce na 133 lokalizacje (indeks cenowy = 55)
  • Bukareszt – 122 miejsce na 133 lokalizacje (indeks cenowy = 47)

Wyniki dotyczące metropolii (Warszawy, Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Bukaresztu), można również odnieść do mniejszych miast w poszczególnych krajach. Informacje z zaprezentowanych rankingów Mercer oraz The Economist wskazują, że różnice pomiędzy kosztami życia w Polsce, Czechach, Rumunii i na Słowacji oraz Węgrzech nie są duże. Firmy planujące ekspansję handlową na rynki Europy Zachodniej, z pewnością odczują znacznie większą barierę kosztową. Ta sama zależność będzie dotyczyła kosztów zatrudnienia pracownika.

Wielu krajowych przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że rynki Europy Środkowej i Wschodniej powinny być dla nich pierwszym krokiem do międzynarodowej ekspansji. Potwierdzają to m.in. dane na temat eksportu i przepływów kapitałowych, które zaprezentowaliśmy w poprzednich częściach naszego cyklu.

follow us in feedly