Newsletter

Polski kapitał płynie do Czech, Węgier, Słowacji i Rumunii

Swobodny przepływ kapitału jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Bez niej trudno wyobrazić sobie UE w obecnym kształcie. Z możliwości nieskrępowanego inwestowania za granicą, mogą korzystać również przedsiębiorcy działający na terenie krajów „nowej unii” (np. Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Rumunii).

Partner cyklu:

Kredyty walutowe Węgry

Polski kapitał coraz aktywniejszy

Dzięki zupełnemu otwarciu granic przed kapitałem, w Europie Środkowej systematycznie wzrasta wartość wzajemnych inwestycji zagranicznych.

Dla polskich przedsiębiorców ważnym obszarem działania są nie tylko dwa kraje sąsiadujące od południa (tzn. Czechy i Słowacja). Coraz ważniejszym partnerem gospodarczym stają się Węgry. W przyszłości większą rolę na pewno będzie odgrywać współpraca gospodarcza z Rumunią.

Po nieudanym 2012 r. polscy inwestorzy wrócili do Czech

Ciekawe informacje na temat transferów kapitału w Europie Środkowej, regularnie publikuje Narodowy Bank Polski. Dzięki danym NBP możemy sprawdzić, jak przedstawiają się bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm na terenie Czech, Słowacji, Węgier oraz Rumunii. Narodowy Bank Polski nie opublikował jeszcze odpowiednich danych za 2015 r. Informacje pochodzące z 2014 r. wskazują, że łączna wartość inwestycji krajowych przedsiębiorstw wynosiła:

  • Czechy – 6,087 mld zł
  • Słowacja – 0,911 mld zł
  • Węgry – 1,412 mld zł
  • Rumunia – 2,033 mld zł

Poniższa tabela prezentuje natomiast zmiany wartości polskich inwestycji od 2011 r. do 2014 r.

Na uwagę zasługuje między innymi spadek zaangażowania inwestycyjnego w Czechach (2012 r.), który był związany z gorszymi wynikami czeskiej gospodarki. W kolejnych latach, polscy inwestorzy wrócili jednak do Czech, a wartość wycofanego kapitału została zrekompensowana z solidną nawiązką. Od 2011 roku do 2014 roku, polskie inwestycje zagraniczne w Czechach zwiększyły się o 385 mln zł.

Warto zwrócić uwagę, że krajowe firmy chętnie inwestowały również na terenie Słowacji (od 2011 r. do 2014 r. wzrost wartości inwestycji o 543 mln zł), Węgier (+883 mln zł) oraz Rumunii (+472 mln zł). Wydaje się, że ostatni z wymienionych krajów ma największy potencjał rozwoju jako lokalizacja inwestycji polskich firm (m.in. ze względu na ambitne reformy gospodarcze i wielkość popytu wewnętrznego).

Polski kapitał

W Polsce często i systematycznie inwestują węgierskie firmy

Dane NBP pozwalają nam również na zmianę punktu widzenia i sprawdzenie, czy Polska jest atrakcyjnym celem bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla firm z takich krajów jak Czechy, Słowacja, Węgry oraz Rumunia. Tylko w przypadku Czech, od 2011 r. do 2014 r. odnotowano odpływ kapitału inwestycyjnego (-129 mln zł). W analizowanym okresie dodatnie zmiany dotyczyły:

  • Słowacji – napływ do Polski kapitału o wartości 710 mln zł
  • Węgier – napływ do Polski kapitału o wartości 1716 mln zł
  • Rumunii – napływ do Polski kapitału o wartości 202 mln zł

Zaprezentowane informacje wskazują na wyraźny wzrost znaczenia inwestorów z Węgier (patrz poniższa tabela). To ciekawe zjawisko, zważywszy na fakt, że węgierska gospodarka dopiero odzyskuje wigor po kryzysie.

Polski kapitał

Wartość przepływów kapitałowych między analizowanymi krajami mogłaby być większa, gdyby każde z tych państw posiadało wspólną walutę (w domyśle euro). Nie można jednak przeceniać znaczenia tego walutowego czynnika. Firmy działające na terenie Europy Środkowej, obecnie mają do dyspozycji usługi wyspecjalizowanych pośredników, którzy pomagają w transakcjach walutowych i przelewach środków za granicę.

follow us in feedly