Newsletter

Rynek Forex – przez 15 lat urósł ponad trzykrotnie

Każda osoba, która jest przynajmniej pobieżnie zainteresowana międzynarodowym rynkiem walutowym, zdaje sobie sprawę że rynek Forex generuje obroty o ogromnej skali. Mimo to, informacje oficjalne – podawane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements), mogą wydawać się bardzo zaskakujące.

Rynek Forex – największy rynek finansowy, ogromne obroty

Zgodnie z oficjalnymi statystykami, wartość obrotów walutowych na Foreksie z trzech dni, odpowiada całorocznej wymianie handlowej na świecie…

Spekulacja rządzi

Rynek forex generuje tak wielkie obroty, ponieważ transakcje foreksowe obecnie mają przede wszystkim charakter spekulacyjny.

Wymiana handlowa kiedyś była głównym powodem zakupu i sprzedaży walut. Dziś ten podstawowy motyw transakcyjny, odgrywa już niewielką rolę i generuje ok. 20% wartości transakcji (wymiana walut potrzebnych do zapłaty i zabezpieczenie przed zmianami kursów).

Kryzys finansowy nie powstrzymał rozwoju rynku

Bardzo ciekawe informacje o rynku walutowym, znajdziemy w wynikach okresowego badania, które przeprowadza Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market activity).

Kolejne wyniki tej analizy wykonywanej co trzy lata, będą dostępne pod koniec 2016 r. Na razie musimy się zadowolić informacjami, które pochodzą z 2013 roku oraz wcześniejszych okresów (patrz poniższa tabela).

Dane BIS wskazują, że w kwietniu 2013 r. średnia dzienna wartość obrotu na FOREX-ie wynosiła 5,34 biliona dolarów (5,34 x 1012). Ta kwota oznacza, że rynek Forex codziennie około dziesięciokrotnie przekracza cały produkt krajowy brutto Polski z 2013 r.

Warto zwrócić uwagę, że ostatni kryzys finansowy jedynie spowolnił wzrost wartości obrotów na FOREX-ie. Ze spadkiem mieliśmy do czynienia tylko na początku minionej dekady. Najszybsze wzrosty były notowane na fali globalnego prosperity (2004 r. – 2007 r.). Między innymi dzięki tym wynikom, wartość foreksowych obrotów w 2013 r. była ponad trzykrotnie większa od analogicznej kwoty z 1998 r.

Rynek Forex

Przetasowania instrumentów Forex

Ciekawe wyniki dotyczą również udziału poszczególnych instrumentów finansowych w wartości obrotów (patrz powyższe zestawienie).

Można zauważyć, że po eskalacji kryzysu finansowego, istotnie zmniejszyło się znaczenie swapów walutowych (z 53% obrotu w 2007 r. do 43% w 2013 r.).

Wspomniane instrumenty nie mają już tak dużej rynkowej przewagi nad wymianą walut po bieżących kursach (termin spot). Takie najprostsze transakcje w kwietniu 2013 r. średnio stanowiły 38% dziennego obrotu.

W ostatnim okresie badanym przez BIS, o wiele mniejsze znaczenie miały transakcje outright forward (udział: 13%) i opcje oraz pozostałe instrumenty (udział: 6%).

Pogłoski o rynkowym schyłku dolara są zdecydowanie przesadzone

Osoby zainteresowane rynkiem Forex, powinny również zwrócić uwagę na dane BIS, dotyczące znaczenia poszczególnych walut.

Te informacje zadają kłam teoriom, zgodnie z którymi chiński juan może szybko zdetronizować dolara w światowym handlu.

Waluta z Kraju Środka, występuje w transakcjach generujących 2,20% obrotów na Forex-ie (dane z 2013 r.).

Analogiczny wynik dla dolara wynosi aż 87,00%! W 2013 roku, Bank Rozrachunków Międzynarodowych odnotował wzrost znaczenia amerykańskiej waluty oraz znacznie gorsze wyniki dotyczące euro (spadek udziału na Forex-ie z 39% do 33%).

Jak widać, zła koniunktura gospodarcza w Strefie Euro nie pozostaje bez wpływu na inwestycyjną popularność europejskiego pieniądza.

Rynek Forex

Złoty traci na wartości

Dane BIS wskazują również na spadek popularności złotego.

Według statystyk z 2013 roku, polska waluta występowała w transakcjach generujących 0,70% obrotu na FOREX-ie (0,80% w 2010 r.).

Trudno spodziewać się, że rola złotego bardzo wzrośnie przez następne lata, a nasza waluta „wskoczy” do pierwszej piętnastki na FOREX-ie (w 2013 r. zajmowała 22 miejsce pod względem wartości globalnych obrotów). Dlatego wypowiedź obecnego ministra finansów o tym, że złoty może stać się jedną z globalnych walut rezerwowych, trzeba traktować z odpowiednim dystansem.

 

Sprawdź nasz dedykowany serwis dla brokerów Forex.

follow us in feedly