Newsletter

Wszystko o przelewach SWIFT


Tradycyjny przelew walutowy może być dość kosztowny …

System przelewów SWIFT to rozwiązanie stosowane na całym świecie. Jego funkcjonowanie jest możliwe dzięki współpracy ponad 10 800 banków z 208 krajów.

Tak rozbudowana sieć pośredników jest konieczna, jeżeli chcemy wysłać przelew do odległego kraju.

Banki zrzeszone w ramach systemu SWIFT, pobierają opłaty za pośrednictwo w przekazywaniu środków i konieczne przewalutowania. Ta kwestia może być szczególnie istotna dla osób wysyłających pieniądze do egzotycznych państw.

Opcje kosztowe przelewów SWIFT

Warto wiedzieć, że w ramach systemu SWIFT stosuje się trzy różne opcje kosztowe. Do ich oznaczania, są stosowane następujące skróty:

  • OUR – wszystkie koszty przelewu po stronie nadawcy
  • BEN – wszystkie koszty przelewu po stronie adresata
  • SHA – nadawca przelewu pokrywa tylko koszty naliczane przez jego bank, podczas gdy adresat musi ponieść koszty swojego banku i banków pośredniczących

W praktyce, najczęściej stosowana jest kompromisowa opcja SHA (shared).

Opcje czasowe przelewów SWIFT

Prócz różnych wariantów kosztowych, nadawca przelewu SWIFT ma do wyboru również opcje związane z czasem realizacji zlecenia.

Klient wybierający podstawowy wariant (Spot) może oczekiwać, że środki zostaną dostarczone przed upływem trzech pełnych dni roboczych (standard D+3).

Opcja Tomnext (pilna) przewiduje doręczenie środków w kolejnym dniu roboczym.

Czasem banki oferują również przelewy SWIFT w wariancie ekspresowym (Overnight). Takie operacje zostaną zaksięgowane na koncie odbiorcy przed końcem dnia (pod warunkiem ich zlecenia do ustalonej godziny – np. 13:00).

UWAGA. Krajowe banki stosują dość zróżnicowane nazwy przyspieszonych przelewów SWIFT. Dlatego przed zleceniem takich operacji, warto sprawdzić, jaki jest faktyczny czas ich realizacji.

Większość klientów banku, wybiera przelew SWIFT w standardowej opcji czasowej (Spot). Przyczyna takiego zachowania jest dość prozaiczna. Chodzi o wysokie opłaty i prowizje, które może naliczyć bank.

Poniższe zestawienie prezentuje koszty przelewów SWIFT dla osoby posiadającej konto walutowe w kilku instytucjach (m.in. Alior Banku, BZ WBK, mBanku i PKO BP). Podane stawki dotyczą zleceń realizowanych przez „niefirmowy” system bankowości internetowej. Warto również nadmienić, że analizowane koszty są związane z przesłaniem waluty do innego banku (krajowego lub zagranicznego).

Przelewy walutowe w obrębie tego samego banku, powinny być darmowe lub obciążone niewielką opłatą. Ich księgowanie zwykle jest zakończone w tym samym dniu roboczym.

Po sprawdzeniu bankowych cenników okazuje się, że opłata za standardowy przelew SWIFT jest naliczana w formie ryczałtu (30 zł, 35 zł, 40 zł) albo prowizji zależnej od przesyłanej kwoty (np. 0,2%, od 20 zł do 200 zł). To drugie rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne w przypadku większych transferów (m.in. ze względu na limity prowizji wynoszące nawet 200 zł – 250 zł). Na tle analizowanych instytucji, pozytywnie wyróżnia się Bank SMART. Jego klienci za przelew SWIFT zapłacą jedynie 3 euro (patrz poniższe zestawienie). Koszt przesłania równowartości 5000 zł (opcja spot), w pozostałych bankach waha się od 20 zł do 40 zł.   

Na znacznie większe opłaty i prowizje muszą przygotować się osoby zlecające ekspresowy lub pilny przelew SWIFT. W takim przypadku bank pobiera dodatkową opłatę ryczałtową (np. 25 zł) lub nalicza wyższą prowizję (przykład: 0,6% kwoty, od 50 zł do 300 zł). Kolejna dopłata będzie wymagana od osób wybierających opcję kosztową OUR. Tacy klienci muszą zapłacić ryczałt (np. 70 zł), który posłuży do pokrycia kosztów naliczanych przez banki pośredniczące.  

Przelewy SWIFT

 

W miarę możliwości trzeba wybierać przelewy europejskie

Powyższe zestawienie prezentuje również koszty związane ze zleceniem przelewów europejskich (SEPA).

Takie operacje zwykle kosztują 5 zł – 8 zł, jeżeli klient wykonuje je poprzez system bankowości internetowej.

Dlatego posiadacze kont walutowych, w miarę możliwości powinni korzystać z dobrodziejstw systemu SEPA. Obecnie zapewnia on doręczenie waluty w kolejnym dniu roboczym (standard D+1).

UWAGA. Przelew realizowany w systemie SEPA (ang. Single Euro Payment Area) musi spełniać kilka wymagań. Taka operacja zostanie rozliczona jako europejski transfer środków, jeżeli:

  • bank nadawcy i bank odbiorcy uczestniczy w systemie SEPA
  • nadawca przesyła kwotę wyrażoną w euro
  • banki nadawcy i odbiorcy znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG to wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria)
  • przelew jest zlecany w opcji kosztowej SHA
  • nadawca podał kod SWIFT oraz numer konta adresata w formacie IBAN
  • bank adresata można zidentyfikować przy pomocy numeru BIC

Jeśli wymóg dotyczący np. opcji kosztowej nie zostanie spełniony, to przelew będzie zrealizowany w znacznie „droższym” standardzie SWIFT. Na szczęście, systemy transakcyjne banków zwykle ostrzegają klienta, że zlecana operacja nie spełnia kryteriów przelewu SEPA.

 

Przeczytaj także: Jak najlepiej przesłać, przelać, wysłać pieniądze za granicę

follow us in feedly