Newsletter

Wyjazd do Estonii

Wyjazd do Estonii – co zobaczyć i co przywieźć

W Polsce Estonia kojarzy się głównie z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wspomniany kraj chciałby podążyć drogą Finlandii, z którą zresztą jest związany kulturowo. Warto wiedzieć, że Estonia oprócz ciekawych rozwiązań w zakresie informatyzacji, posiada również walory turystyczne. Ten niewielki kraj miał bogatą historię, a większa część jego obecnego terytorium przez pewien czas pozostawała pod kontrolą Królestwa Polskiego (jako tzw. Inflanty).

Wyjazd do Estonii

Burzliwe dzieje odcisnęły swoje piętno na kulturze Estonii oraz jej zabytkach. Interesująca wydaje się również przyroda tego niewielkiego nadbałtyckiego kraju. W naszym kolejnym przewodniku turystycznym, opisujemy historyczne, kulturowe i przyrodnicze atuty Estonii. Najpierw postanowiliśmy jednak przedstawić ważne wskazówki dotyczące np. ogólnych przepisów obowiązujących na terenie Estonii, tamtejszego prawa drogowego oraz płatności. Na samym początku podamy ogólne informacje na temat tego niewielkiego kraju, o którym wielu Polaków posiada skromną wiedzę.

Ogólne informacje o Estonii

Ze względu na swoje położenie, Estonia (w przeciwieństwie np. do Litwy) bywa klasyfikowana jako państwo Europy Północnej. Jest to najmniejszy i najmniej ludny z trzech krajów bałtyckich. Warto zdawać sobie sprawę, że pod względem kulturowym Estonia jest mocno powiązana z Finlandią. To zasługa między innymi języka zaliczanego do fińskiej podgrupy językowej. Sami Estończycy czasem określają swój kraj jako postkomunistyczne państwo skandynawskie i zwracają uwagę na historyczne wpływy Szwecji oraz Danii. Na estońską kulturę mocno oddziaływało również średniowieczne osadnictwo niemieckie. To cecha, która łączy Estonię oraz Łotwę (podobnie jak przynależność do protestanckiej wspólnoty religijnej).Booking.com

ZWRÓĆ UWAGĘ: Obszar dzisiejszej Estonii najdłużej znajdował się pod wpływem kultury skandynawskiej (duńskiej i szwedzkiej) oraz niemieckiej. Estończycy najłatwiej mogą porozumieć się z Finami. W rozmowie z Polakami, niestety istnieje bardzo duża bariera językowa.

Tak jak już wspomnieliśmy, Estonia jest najmniejszym spośród trzech krajów bałtyckich. Powierzchnia tego państwa stanowi zaledwie 14% obszaru Polski. Podobnie jak pozostałe kraje bałtyckie, Estonia wyróżnia się nizinnym ukształtowaniem terenu. W przypadku opisywanego państwa, przeciętna wysokość nad poziomem morza wynosi 50 metrów, a najwyższy punkt (Suur Munamägi) osiąga zaledwie 318 m.n.p.m. Na terenie Estonii znajduje się aż 1000 jezior polodowcowych. Można tam zobaczyć również inne dowody na działanie lądolodu (m.in. wzgórza morenowe).

Pod względem klimatycznym, Estonia przypomina pozostałe kraje bałtyckie. Blisko wybrzeża umiarkowany klimat przyjmuje cechy morskie, ale w miarę przesuwania się na wschód nabiera kontynentalnej charakterystyki (m.in. poprzez mroźniejsze zimy). Warto odnotować, że Estonia wyróżnia się wysokim udziałem lasów w ogólnej powierzchni (ponad 50%). W Estonii często można zobaczyć również duże torfowiska. Wspomniany kraj oprócz części kontynentalnej, posiada również dwie dość duże wyspy – Hiumę oraz Saremę (est. Saaremaa) oraz 1500 mniejszych wysp i wysepek. Inną charakterystyczną cechą Estonii jest dobrze rozwinięta linia brzegowa z klifami mogącymi liczyć nawet 100 metrów wysokości.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Estońska pogoda cechuje się brakiem częstych upałów w lecie i jest dość mocno zmienna. Trzeba się przygotować na możliwość wystąpienia nagłych opadów w każdej porze roku.

Nizinna i mocno zalesiona Estonia to kraj, który nie może się pochwalić dużą liczbą mieszkańców. Zgodnie z oficjalnymi statystykami, na terenie Estonii mieszka około 1,3 mln osób. W przeciwieństwie do Litwinów oraz Łotyszy, Estończycy dość niechętnie wyjeżdżają na Zachód Europy w poszukiwaniu pracy. Tę sytuację można wiązać z lepszymi warunkami życia. Warto dodać, że w opisywanym kraju odsetek etnicznych Estończyków wynosi około 69%. Mniej więcej jedną czwartą populacji Estonii, stanowi ludność rosyjskojęzyczna przybyła głównie w czasach ZSRR. Jej status jest przyczyną kontrowersji. Niestety tylko część estońskich Rosjan chce się integrować i posiada poczucie wspólnoty z aktualnym krajem zamieszkania.

ZWROĆ UWAGĘ: Językiem estońskim obecnie posługuje się mniej więcej 1,1 mln osób. Na tyle można szacować liczbę etnicznych Estończyków.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i odzyskaniu niepodległości, Estonia jest demokratycznym państwem prawa, w którym decydującą rolę odgrywa jednoizbowy parlament. Warto zwrócić uwagę, że estoński parlament posiada nawet prawo wyboru prezydenta. Ze względu na swoją silną prozachodnią orientację i obawy przed rosyjskim sąsiadem, Estonia już w 2011 roku przyjęła europejską walutę. Wspomniany kraj znacznie wcześniej wstąpił do NATO (2004 r.) i stał się członkiem Unii Europejskiej (2004 r.). Polskich turystów bez wątpienia ucieszy fakt, że Estonia należy do Strefy Schengen.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Estonia to pierwsze państwo bałtyckie, które przystąpiło do Strefy Euro. Korony już na początku 2011 r. zniknęły z portfeli Estończyków.

Wyjazd do Estonii – Informacje prawne dla wszystkich turystów

Przynależność Estonii do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen skutkuje sporymi ułatwieniami dla polskich turystów. Takie osoby na podstawie ważnego dowodu osobistego albo paszportu, mogą wjechać na teren opisywanego państwa i przebywać w nim przez 90 dni. Co ważne, Estonia (w przeciwieństwie do niektórych krajów UE), nie wymaga wypełniania obowiązku meldunkowego przez osoby, które pozostaną na jej terytorium do 90 dni. Trzymiesięczny limit pobytu bez formalności jest bardzo długi nawet dla turysty, który chciałby bardzo dokładnie poznać Estonię.

Do Estonii łatwo i wygodnie można dojechać przez dwa inne kraje bałtyckie (Litwę i Łotwę), które również należą do Strefy Schengen. Warto nadmienić, że nieco inne wymagania celne obowiązują w przypadku, gdy polski turysta zamierza przekroczyć granicę estońsko – rosyjską. Taka osoba musi się zarejestrować w specjalnym systemie informatycznym (patrz strona: www.eestipiir.ee).

Polskie służby dyplomatyczne zwracają również uwagę na wymagania dla posiadaczy zwierząt podróżujących do Estonii. Czworonogi wjeżdżające na teren opisywanego kraju, poza dowodem szczepienia na wściekliznę muszą posiadać specjalny paszport oraz odpowiedni chip identyfikacyjny lub tatuaż.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polski turysta wjedzie do Estonii na podstawie dowodu osobistego albo paszportu i nie musi się meldować w tym kraju przez pierwsze 90 dni pobytu.

Polskie służby dyplomatyczne informują, że na terenie Estonii nie ma obecnie wzmożonego zagrożenia przestępczością, a ryzyko terrorystyczne jest niskie. Trzeba jednak uważać na kradzieże oraz próby rabunku samotnych osób poruszających się w późnych godzinach. Takie przestępstwa bywają najczęstsze na obszarze tallińskiego starego miasta oraz w stołecznej dzielnicy Kopli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega również, że na terenie Estonii obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące narkotyków. Ogólnie rzecz biorąc, Estonia to liberalny kraj, ale w kwestii środków odurzających prowadzi zdecydowaną politykę.

Polak znajdujący się na terenie Estonii, nie musi uważać na żadne szczególne normy kulturowe. Estończycy na ogół są dobrze nastawieni do naszych rodaków, co wynika m.in. ze wspólnej historii po 1945 roku. W stosunkach polsko – estońskich nie ma drażliwych kwestii, które niestety dotyczą naszych relacji np. z Litwą, Rosją lub Ukrainą.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Generalnie rzecz biorąc, Estonia jest bezpiecznym krajem. Większą ostrożność dotyczącą np. napadów rabunkowych lub kradzieży, trzeba zachować w stolicy tego państwa.  

Polacy wyjeżdzający do Estonii powinni zwrócić uwagę na kwestię ubezpieczenia turystycznego. Przyda się ono w razie problemów zdrowotnych i dobrze uzupełni wydawaną bezpłatnie przez NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Warto pamiętać, że posiadacze karty EKUZ w Estonii będą traktowani tak samo jak ubezpieczeni obywatele opisywanego kraju i nie uzyskają gwarancji bezpłatnych usług w ramach publicznej służby zdrowia. Pomimo posiadania karty EKUZ, polski turysta w Estonii będzie musiał pokryć między innymi koszty większości usług stomatologicznych dla dorosłych (świadczonych w ramach systemu publicznego) i koszty hospitalizacji dorosłych (do 25 euro rocznie). Estonia podobnie jak inne kraje członkowskie UE, nie refunduje kosztów związanych z transportem ciężko chorego Polaka do ojczyzny. Takie koszty czasem oscylują na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych i nie zawsze podlegają zwrotowi finansowanemu przez NFZ. W kontekście Estonii, pozytywnym akcentem jest to, że tamtejsza służba zdrowia działa lepiej niż polska i świadczy usługi o lepszej jakości.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Estońska publiczna służba zdrowia jest lepiej zorganizowana niż polska, ale nie może zagwarantować bezpłatnych usług turyście z Polski (nawet posiadającemu kartę EKUZ). Właśnie dlatego przed wyjazdem do Estonii warto sobie wykupić ubezpieczenie turystyczne, które zapewni dostęp zarówno do prywatnej jak i publicznej służby zdrowia w tym kraju. 

Ważne informacje dla kierowców

Osoby podróżujące do Estonii po raz pierwszy, mogą być zaskoczone dobrą jakością tamtejszych dróg. Najmniejsze z państw bałtyckich, posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową. Dodatkowym atutem jest niewielkie zatłoczenie dróg (zwłaszcza poza głównymi miastami). Kolejna dobra wiadomość dla polskich kierowców to fakt, że Estonia jako kraj członkowski Unii Europejskiej akceptuje obowiązkowe polisy OC wystawione przez polskich ubezpieczycieli i nie wymaga Zielonej Karty. Wspomniana karta będzie potrzebna tylko wtedy, gdy kierowca planuje przekroczyć granicę estońsko – rosyjską. Warto wiedzieć, że estońska policja wymaga specjalnego upoważnienia (najlepiej w języku angielskim), które właściciel samochodu wystawił osobie podróżującej wypożyczonym autem. W przypadku leasingu, potrzebnym dokumentem będzie umowa leasingowa. Kierowcy samochodów osobowych na razie nie muszą wykupywać i posiadać winiety na wypadek kontroli. Taka opłata drogowa w Estonii obecnie dotyczy tylko aut o większej masie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Estonii polski kierowca nie musi posiadać Zielonej Karty oraz międzynarodowego prawa jazdy. Odpowiednie dokumenty będą musiały natomiast przygotować osoby podróżujące wypożyczonym lub leasingowanym samochodem.

W kontekście podróży po estońskich drogach, warto również wspomnieć o restrykcyjnym podejściu tamtejszej „drogówki”. Kierowcy przekraczający przepisy, muszą się liczyć z surowymi karami (wysoki mandat, zatrzymanie prawa jazdy lub zatrzymanie do dyspozycji sądu). Na terenie opisywanego kraju, obowiązują następujące limity prędkości:

 • 50 km/h – w terenie zabudowanym
 • 90 km/h – poza terenem zabudowanym
 • autostrady i drogi ekspresowe – 90 km/h (na niektórych drogach w okresie letnim limit prędkości jest podniesiony do 110 km/h)

Trzeba pamiętać, że osoby posiadające prawo jazdy krócej niż przez dwa lata, bezwarunkowo nie mogą przekraczać limitu 90 km/h (również w okresie letnim). Wszystkie omówione powyżej ograniczenia, mogą zostać zmodyfikowane przy pomocy znaków drogowych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Estonii kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż przez 2 lata, nie pojadą szybciej niż 90 km/h.  

Kolejną ważną kwestią jest surowa polityka lokalnych władz względem jazdy „na podwójnym gazie”. W Estonii obowiązuje zerowy limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi. Osoby prowadzące samochód lub inny pojazd silnikowy nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu, ryzykują surowymi karami.

Estońscy policjanci oprócz trzeźwości mogą sprawdzić również obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego. Dlatego polscy kierowcy przed wjazdem na teren Estonii powinni sprawdzić, czy posiadają kamizelkę odblaskową, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, podkładki klinujące pod koła oraz gaśnicę. W sezonie zimowym (1 grudzień – 1 marzec), obowiązkowym wyposażeniem samochodu jest również odpowiednie ogumienie.

ZWROĆ UWAGĘ: Na obszarze Estonii, kierowca nie może posiadać alkoholu we krwi (limit: 0,0 promila). Osoby łamiące ten zakaz, są surowo karane.

Wyjazd do Estonii – Informacje dotyczące płatności  

Estonia już od dłuższego czasu znajduje się w Strefie Euro. Dlatego większość Polaków kojarzy ten kraj z walutą europejską (co nie jest normą np. w przypadku Litwy). Wprowadzenie euro na terenie Estonii oczywiście ułatwiło życie wielu zagranicznym turystom (w tym również Polakom). Osoby wybierające się do Estonii, mogą na przykład tanio kupić europejską walutę w kantorze internetowym i wypłacić część środków w jednym z krajowych bankomatów obsługujących euro (zobacz np. sieć Euronetu). Pozostałą część potrzebnych środków można pozostawić na koncie walutowym rozliczanym w EUR. Takie konto powinno mieć „eurową” kartę debetową, dzięki której płatności bezgotówkowe są realizowane bezpośrednio w euro. Dzięki opisywanemu rozwiązaniu unikniemy kosztów związanych z zastosowaniem bankowych kursów EUR/PLN podczas płatności bezgotówkowej w terminalu lub wypłaty euro z bankomatu. Sytuację ułatwia duża dostępność wspomnianych urządzeń (terminali oraz bankomatów) na terenie Estonii. Pomimo rozwiniętej sieci bankomatów oraz terminali, nie warto zupełnie rezygnować z płatności gotówkowych. Mogą być one przydatne podczas płacenia w małych sklepikach. Osoby zamierzające płacić bezgotówkowo na terenie Estonii lub korzystać z tamtejszych bankomatów, powinny sprawdzić stan konta po pierwszej operacji. Dzięki temu można się upewnić, czy nie zostały naliczone jakieś dodatkowe opłaty lub prowizje.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Estonii już od początku 2011 roku używane jest euro, a wspomniany kraj posiada rozbudowaną sieć bankomatów i terminali płatniczych. Nie warto jednak zupełnie rezygnować z płatności gotówkowych, bo banknoty i monety euro mogą okazać się przydatne.

Zobacz, które kantory internetowe i giełdy społecznościowe najtaniej sprzedają euro >

Co warto zobaczyć w Estonii?

Wiele osób odwiedzających Estonię, swoje pierwsze kroki skieruje do Tallinna. Estońska stolica przyciąga turystów ze względu na liczbę zabytków. To nadmorskie miasto o wielkości Gdańska, nosi ślady wpływów szwedzkich, niemieckich, duńskich, rosyjskich, a nawet polskich. Warto wiedzieć, że sama nazwa Tallinn (pochodząca od sformułowania „duńskie miasto”), zaczęła być oficjalnie używana po I wojnie światowej. Począwszy od XIII wieku aż do 1918 roku, obecny Tallinn był lepiej znany jako „Rewel”.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Tallinn (do 1918 r. Rewel) to miasto o wielkości naszego Gdańska. Drugi największy ośrodek miejski w Estonii (Tartu), ma obecnie populację niewiele przekraczającą 100 000 mieszkańców.

Warto wiedzieć, że całe tallińskie stare miasto w 1997 r. zostało wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO. To sygnalizuje dużą liczbę zabytków w stolicy Estonii. Można do nich zaliczyć między innymi:

Kościół św. Olafa – tę wielokrotnie przebudowywaną świątynie z XIII wieku nietrudno rozpoznać, bo jej majestatyczna wieża o wysokości 124 metrów góruje nad całym tallińskim starym miastem. Warto wiedzieć, że przed pożarem w 1820 r. opisywany kościół posiadał jeszcze wyższą wieżę mierzącą prawie 160 metrów. Tym samym zaliczał się on do najwyższych budowli sakralnych na świecie. W epoce reformacji niestety zniszczono sporą część wyposażenia Kościoła św. Olafa (m.in. obrazy). Obecnie opisywany kościół charakteryzuje się dość surowym wyposażeniem wnętrza i służy lokalnym baptystom. Jego wieżą została udostępniona do zwiedzania.

Kościół św. Mikołaja w Tallinnie – talliński Kościół św. Mikołaja to kolejna budowla sakralna, która stanowi symbol stołecznego miasta. Ta wybudowana w XIII wieku świątynia, obecnie służy jako muzeum. Ze względu na wysokość wieży (aż 105 metrów), Kościół św. Mikołaja jest drugim ważnym punktem orientacyjnym w Tallinie. Przed zniszczeniem w czasie II wojny światowej i późniejszą odbudową, korzystali z niego wierni Kościoła Ewangelicko – Luterańskiego. We wspomnianym kościele można zobaczyć okazały ołtarz główny z XV wieku i znany obraz „Taniec Śmierci” mistrza Bernta Notke. To malowidło dość często pojawia się m.in. w podręcznikach do historii i publikacjach dotyczących wieków średnich.

Ratusz w Tallinie – na tle panoramy Tallinna wyraźnie zarysowuje się również smukła wieża tamtejszego ratusza o wysokości 64 metrów. Wspomniany ratusz, którego budowa zaczęła się już w XIII wieku, to najstarsza tego typu ocalała budowla na terenie państw bałtyckich oraz Skandynawii. Talliński ratusz oprócz późnogotyckiej architektury wyróżnia się też obecnością „Starego Tomasza”. To metalowa figura żołnierza, która już od 1530 r. zdobi ratusz (jako wiatrowskaz) i stanowi jeden z symboli Tallinna. Obecnie w ratuszu, który nie pełni już funkcji administracyjnych, znajduje się między innymi muzeum.

Mury Starego Miasta w Tallinnie – średniowieczne mury Tallinna o łącznej długości prawie 2 kilometrów to kolejny dowód na bogatą historię wspomnianego miasta. Pochodzą one z XIII wieku oraz XIV wieku. Są to jedne z najlepiej zachowanych budowli tego typu na całym świecie. Z wież udostępnionych turystom, można podziwiać panoramę całego miasta.

Basztę Długi Herman (Pikk Hermann) oraz Zamek Toompea – wspomniany zamek to stara warownia, której początki sięgają IX wieku. Obecny zamek na początku XIII wieku wzniósł zakon kawalerów mieczowych. W XVI – XVIII wieku Zamek Toompea został stopniowo przekształcony w budynek administracyjny (najpierw przez Szwedów, a później przez Rosjan). Ze względu na zmianę funkcji, dobudowano m.in. jedno skrzydło zamkowe. W pierwszych latach po I wojnie światowej, Estończycy na terenie Zamku Toompea wybudowali siedzibę parlamentu. Z pierwotnej średniowiecznej warowni pozostała m.in. Baszta Długi Herman o wysokości 46 metrów. Powiewa na niej estońska flaga jako symbol młodego państwa.

Pałac Kadriorg – opisywany pałac jest jedną z najpiękniejszych budowli tego typu w północnej Europie. Wybudowano go na polecenie cara Piotra Wielkiego, który cenił sobie wypoczynek na terenie ówczesnego Rewala. Cały kompleks Pałacu Kadriorg rozciąga się na 70 hektarach. Tak dużą powierzchnię zajmuje m.in. piękny i dobrze utrzymany ogród pałacowy. Wspomniany pałac obecnie stanowi siedzibę estońskiego prezydenta. Pomimo tego, przeważająca część kompleksu jest dostępna dla turystów. W parku oprócz takich atrakcji jak np. ogrody japońskie oraz jeziorka z łabędziami, znajdziemy liczne punkty gastronomiczne. Na terenie Pałacu Kadriorg warto odwiedzić również Estońskie Muzeum Sztuki Kumu, które wyróżnia się bardzo nowoczesnym budynkiem i ciekawą ekspozycją.

Muzeum Morskie w Tallinnie – wspomniana placówka prezentuje bogatą kolekcję przedmiotów związanych z morzem i lokalne tradycje morskie (dotyczące np. działalności estońskich wikingów oraz piratów). Niewątpliwą atrakcją jest możliwość zwiedzenia łodzi podwodnej oraz wejścia na różne okręty.

Sobór św. Aleksandra Newskiego – ta świątynia przypomina o okresie rosyjskiego panowania nad miastem. Jej budowę związaną m.in. z celami rusyfikacji oraz propagandy politycznej, zakończono na przełomie XIX wieku i XX wieku. W okresie międzywojennym, władze Estonii ostatecznie nie zdecydowały się na rozbiórkę opisywanej świątyni. Dzięki temu można podziwiać bogate wnętrza tallińskiego soboru. Warto dodać, że Sobór św. Aleksandra Newskiego jest ważną świątynią dla licznej społeczności prawosławnej w Estonii.

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu zabytków w Tallinnie. Osoby planujące nieco inną rozrywkę niż zwiedzanie historycznych budynków, na terenie opisywanego miasta znajdą bogatą ofertę pubów, barów i restauracji. Ceny za posiłki oraz napoje, nie powinny znacząco odbiegać od kwot, które znany z dużych polskich miast. Dane serwisu Numbeo.com wskazują, że różnica cen gotowych posiłków pomiędzy Warszawą i Tallinnem wynosi 37% (na niekorzyść estońskiej stolicy). W przypadku cen żywności, analogiczna różnica to 16%.

Warto wspomnieć, że na terenie Tallinna są dostępne również specjalne atrakcje dla rodzin z dziećmi. Przykładem jest chociażby Muzeum Wsi Estońskiej w Rocca al Mare z żywymi zwierzętami oraz lokalne ZOO. Inna atrakcja to taras widokowy na tallińskiej wieży telewizyjnej (wysokość 170 metrów).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby przyjeżdżające do Tallina z Polski, powinny się przygotować na ceny żywności i napojów, które są nieco wyższe od stawek znanych z polskich metropolii.

Wyjazd do Estonii


Wyjazd do Estonii

Wyjazd do Estonii

Ciekawe miejsca oraz budynki znajdziemy również poza Tallinnem. Na liście takich atrakcji turystycznych z pozostałej części Estonii, trzeba umieścić między innymi:

Zamek Kuressaare – ten potężny gotycki zamek z XIV wieku to jedna z największych warowni w całym regionie. Został on odrestaurowany dużym nakładem środków i obecnie służy m.in. jako siedziba dla muzeum prezentującego historię wyspy Saaremaa oraz miejsce różnych imprez plenerowych. Na uwagę zasługuje również samo miasto Kuressaare, które jest urokliwe i pełne historycznych budynków.

Katedra w Tartu – wspomniana katedra już od dawna stanowi ruinę, ale mimo tego nadal jest jednym z symboli architektonicznych Estonii. Obecnie na terenie byłego kościoła (konkretnie w jego danym prezbiterium), znajduje się Muzeum Historyczne Uniwersytetu w Tartu. Samo Tartu będące drugim największym ośrodkiem miejskim Estonii, również zasługuje na uwagę turystów. We wspomnianym mieście znajdziemy między innymi okazały budynek Uniwersytetu w Tartu i dwie atrakcje szczególnie ciekawe dla dzieci – Centrum Nauki (AHHAA Teaduskeskus) oraz lokalne muzeum zabawek (Tartu Mänguasjamuuseum).

Kaali krater – podczas wizyty na wyspie Saaremaa, warto udać się w pobliże wsi Kaali, gdzie znajduje się potężny krater o średnicy ponad 100 metrów. Jest on pozostałością po uderzeniu meteorytu sprzed około 3500 lat. Obecnie wspomniany krater zajmuje jezioro o regularnym kształcie.

Park Narodowy Vilsandi – to najstarszy i najbardziej znany park narodowy w Estonii. Jest on położony na wyspie Saaremaa i stanowi dom dla około 250 gatunków ptaków. Wspomniany park odwiedzają liczni turyści zza granicy, bo jest on jednym z najbardziej dzikich zakątków w całej Estonii.

Parnawa – jest to znany estoński kurort, do którego turyści przyjeżdżają ze względu na piaszczyste plaże i szeroką ofertę różnych zabiegów leczniczych. W Parnawie można znaleźć również ciekawe zabytki oraz duży park wodny.

Oprócz wymienionych atrakcji, w całej Estonii znajdziemy wiele spokojnych zakątków albo ruin. Opisywany kraj dzięki niewielkiej liczbie mieszkańców i długiej linii brzegowej jest dobrym miejscem dla osób szukających spokojnego wypoczynku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Linia brzegowa Estonii jest długa w stosunku do wielkości tego kraju (1242 km nie wliczając wysp). Dlatego nad estońskim morzem nietrudno znaleźć spokojny zakątek.

Wyjazd do Estonii

Wyjazd do Estonii

Czego warto spróbować w Estonii?

Kuchnia estońska stanowi dowód na to, że nawet niewielki kraj może mieć swoją własną tożsamość kulinarną. Ze względu na skomplikowaną historię Estonii, tamtejsza kuchnia oczywiście wykazuje ślady wpływów rosyjskich, szwedzkich, duńskich oraz niemieckich. Osoby przebywające na terenie Estonii, powinny spróbować między innymi następujących dań, deserów oraz przekąsek:

 • mulgikapsad – potrawa z kapusty gotowanej, boczku oraz jęczmienia
 • peedi – juustusalat – warstwowa sałatka z dodatkiem buraków
 • korp – sernik z dodatkiem kminku i soli
 • sült – tradycyjna galaretka wieprzowa
 • kiluvõileib – kanapka rybna ze szprotem
 • kringle – ciastka z kardamonem wyglądające jak ósemki
 • kohuke – twarożek z nadzieniem owocowym
 • silgusoust – śledź z boczkiem i śmietaną
 • kama – kasza wymieszana z kwaśnym mlekiem
 • kali – lokalny kwas chlebowy
 • piwo ze śmietaną oraz miodem
 • pierogi z kawiorem

Estońska kuchnia cechuje się również spożyciem dużej ilości ryb (często suszonych) oraz kaszanki. To ostatnie danie dobrze znane z naszych stołów, w Estonii bywa podawane z dodatkiem kapusty.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Estońska kuchnia jest prosta i odzwierciedla dietę, która przez wieki dominowała na tym obszarze niezbyt przyjaznym dla rozwoju rolnictwa. W Estonii jeszcze niedawno drogi cukier zastępowano miodem lub śmietaną.  

Kuchnia estońska

Co warto przywieźć z Estonii?

Estonia to niewielki kraj, z którego można przywieźć wiele ciekawych przedmiotów. Chodzi tutaj zarówno o artykuły spożywcze, jak i bardziej trwałe pamiątki. W ramach spożywczych zakupów, warto zwrócić uwagę na następujące produkty:

 • Maiuspala – pod tą marką sprzedawane są cenione nie tylko w Estonii czekoladki oraz czekolady
 • Mesikäpp – znany i smaczny wafelek z Estonii
 • küpsis pähklike – ciasteczka w kształcie orzeszków wypełnione nadzieniem
 • Helesinine Laguun – niebieska herbata ze ślazu dzikiego oraz mięty
 • must kuuslauk – estoński przysmak, czyli zdrowy czosnek po fermentacji
 • Vana Tallin – znany estoński likier o smaku rumu
 • słodycze marki Kalev – wspomniana marka słodyczy (m.in. czekolad), od dawna cieszy się uznaniem (nie tylko wśród Estończyków)
 • estońskie tradycyjne miody – w tych miodach można znaleźć dodatki niespotykane w Polsce (np. kurkumę oraz pieprz)

Ciekawa jest również oferta trwałych pamiątek z pobytu w Estonii. Można tutaj wymienić między innymi maskotki z charakterystycznym estońskim wzorem ludowym – często w barwach narodowej flagi. Wśród zagranicznych turystów popularne są też szaliki oraz swetry ze wzorami estońskimi oraz rozmaite przedmioty nawiązujące do morza (w tym biżuteria z bursztynu). Estonia może się również poszczycić dobrymi produktami ceramicznymi.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ciekawe pamiątki z pobytu w Estonii można kupić w sieci sklepów „EESTI” albo w tallińskim Pasażu św. Katarzyny.

Wyjazd do Estonii

Wakacje w Estonii – podsumowanie

Estonia to najbardziej oddalony i najmniejszy, ale z pewnością nie najmniej ciekawy kraj bałtycki. Warto go odwiedzić na przykład podczas dłuższej wyprawy obejmującej wszystkie trzy państwa leżące nad wschodnim Bałtykiem. Osoby, którym zależy na czasie, mogą ograniczyć się do zwiedzenia Tallinna, w którym znajduje się zdecydowanie najwięcej estońskich atrakcji turystycznych. Pewną możliwością jest również zaplanowanie podróży, która oprócz państw bałtyckich albo samej Estonii, będzie obejmować również Finlandię. Z Estonii do Finlandii (i odwrotnie), można się dostać przy pomocy promu, a podróż w jedną stronę trwa około dwie godziny.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przyszłości prawdopodobnie będzie możliwa bardzo szybka podróż pomiędzy Estonią oraz Finlandią. Plany podmorskiego tunelu (FinEst Link) są bowiem zaawansowane.  Booking.com

 

 

follow us in feedly