Newsletter

długoterminowe prognozy kursów walut

Długoterminowe prognozy kursów walut

Generalnie, prognozowanie kursów instrumentów finansowych nie jest łatwe. Ale długoterminowe prognozy kursów walut to już trudność nad trudnościami. Mimo wszystko poprosiliśmy analityków walutowych o ich oczekiwania co do notowań Euro, Dolara, Funta i Franka na koniec 2016, 2017, 2020, 2030 roku. Niżej to co otrzymaliśmy od ekspertów.

Nie jest łatwo prognozować kursy walut,

Kursy walut podlegają wpływowi wielu czynników, najważniejsze to:

  1. oczekiwania wobec gospodarki danego kraju
  2. poziom oficjalnych i rynkowych stóp procentowych
  3. sytuacja polityczna w danym kraju
  4. względna siła/słabość wobec innych, szczególnie bliskich krajów
  5. płynność danej waluty na foreksie

I tak, np. kurs dolara w ostatnich miesiącach rósł, bo gospodarka USA rosła, a FED podniósł stopy procentowe, ale przyszłość amerykańskiej waluty obecnie w dużej mierze zależy od wyniku wyborów prezydenckich.

…tym bardziej w długim terminie

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w długim terminie rośnie liczba wpływających (na wszystko) czynników, a także zwiększa się ogólna niepewność, nie trudno zgodzić się z tezą, że prognozowanie kursów walutowych w długim terminie jest jeszcze trudniejsze.

Dlatego też, dużo częściej spotkamy się z prognozami analityków co do następnego dnia, czy tygodnia niż miesiąca, albo roku.

Ale ludzie (inwestorzy, oszczędzający, zadłużeni w walutach) potrzebują długoterminowych kursów walut. Nawet kiedy sami w nie specjalnie nie wierzą… Coś jak z prognozą pogody – każdy wie, że plany pogodowe na więcej niż 5 dni są czystym zgadywaniem, ale wszyscy też przeglądają najdłuższe dostępne prognozy;).

Długoterminowe prognozy kursów walut

Poprosiliśmy instytucje i analityków walutowych o ich własne długoterminowe prognozy kursów walut ( wyniki poniżej).

Nasza prośba dotyczyła 2 miesięcy, 14 miesięcy , 4 i 14 lat naprzód od dziś.

Otrzymaliśmy znacznie mniej zwrotnych odpowiedzi niż wysłaliśmy pytań. Do tego, żadna z przesłanych prognoz nie dotyczyła najdłuższego horyzontu – 31.12.2030 r. Już szacowanie dla 2020 r. było rzadkością.

Oczywiście, nic w tym dziwnego. Nikt nie chce podejmować ryzyka pomyłki kiedy jest ono tak wysokie.

Różne wyniki, różne prognozy walutowe

Zobaczmy jak prezentują się poszczególne długoterminowe prognozy kursów walut, poszczególnych analityków.

Niżej przedstawiamy po kolei przesłane prognozy walutowe. Za każdym razem podajemy też datę otrzymania prognoz (co ma oczywiście znaczenie w szacowaniu).

Przewidywania analityków czasami znacznie się różnią. I to zarówno w odniesieniu kierunku zmian (spadek lub wzrost złotego do poszczególnych walut) oraz ich intensywności.

Ekantor.pl

Prognozy przygotowała: Katarzyna Orawczak, analityk walutowy Ekantor.pl.

Prognoza dotyczy końca 2016 i 2017 r. Wg Katarzyny Orawczak:

-Duża zmienność, którą bez wątpienia cechuje się rynek walutowy, nie pozwala na choćby przybliżone oszacowanie kursu walut w latach 2020-2030. Próba prognozowania byłaby bliższa wróżeniu niż obiektywnej ocenie.

Ekspert kantoru internetowego zakłada wzrost kursów zachodnich walut do złotego, poza funtem brytyjskim:

Złoty będzie się skłaniał ku osłabieniu. Takiego zachowania można się spodziewać, mimo ostatnich planów NBP dotyczących dłuższej stabilizacji polityki monetarnej. Ma ona potrwać do 2018 roku. Przełom 2016/2017 przyniesie również dalsze informacje w kwestii rozwiązania problemów frankowiczów, a jak pokazał czas, propozycje te nie zawsze są dobrze przyjmowane przez rynek.

Brexit w opinii Katarzyny Orawczak był wydarzeniem bez precedensu, które zdeterminowało kształtowanie się kursów walut na rynku forex w 2016 r., ale wpływ będzie także widoczny w następnych latach:

Referendum w sprawie opuszczenia przez jedną z największych gospodarek światowych struktur Unii Europejskiej jest zjawiskiem na tyle bezprecedensowym, że trudno jest na dzień dzisiejszy przewidzieć konsekwencje decyzji Brytyjczyków. Chociaż od 23 czerwca minęło przeszło 3 miesiące, to były to 3 miesiące względnego spokoju. W tym czasie BoE podjął się jednej interwencji w sierpniu, co zdecydowanie wsparło kondycję gospodarczą kraju. Funt natomiast powędrował silnie w dół. Kluczowe okażą się jednak najbliższe miesiące, kiedy oficjalnie zostanie wprowadzony art. 50 Traktatu Lizbońskiego, co zaplanowane jest najpóźniej na koniec marca 2017 roku. Od tego momentu Wielka Brytania będzie mieć dwa lata na negocjacje z UE, a jeżeli nie dojdzie do porozumienia, pozostanie ona samotną wyspą.

Ekantor.pl (długoterminowe prognozy kursów walut z dnia 20.10.2016 r.)

Kursy prognozowane 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2030
EUR/PLN 4,36 4,45
CHF/PLN 4,01 4,14
USD/PLN 4,03 4,20-4,25
GBP/PLN 4,74-4,76 4,50-56

X-Trade Brokers (21.10.2016 r.)

Prognozy przygotował: Michał Stajniak, analityk rynków surowcowych XTB

Ekspert XTB przedstawił stosunkowo długie prognozy walutowe (do końca 2020 r.)

Michał Stajniak początkowo (do końca 2016 i 2017 r.) zakłada:

spadek złotego do euro, funta i franka

lekkie umocnienie złotego do dolara

W dłuższym terminie (do końca 2020 r.) analityk zakłada umacnianie się złotego do głównych walut, poza funtem, który właśnie ma osiągać swój długoterminowy dołek wobec złotego.

Michał Stajniak tak uzasadnia swoje prognozy:

-Spore ryzyka dotyczące budżetu polskiego rządu na przyszły rok mogą przyczynić się do zwiększonej słabości złotego. Dodatkowo w dalszym ciągu widać problemy z odbiciem inflacji w Polsce, co powinno przytrzymać stopy procentowe przez najbliższe miesiące na niezmienionych poziomach. Normalizacja polityki monetarnej może nadejść w następnych latach, dlatego złoty może umacniać się do pozostałych walut. Warto jednak zwrócić uwagę, że polityka monetarna może być normowana również w pozostałych gospodarkach, dlatego polska waluta pozostanie stabilna.
Ekspert nie pokusił się o najdłuższy (2030 r.) horyzont prognoz, wg niego:
-Wolałem uniknąć tak długoterminowych prognoz jak 2030 rok, ze względu tak naprawdę na brak podstaw prognozowania. Oczywiście modele szeregów czasowych, czy modele bazujące na kursie forward wskazywałyby na dalsze osłabienie się złotego, lecz modele te obarczone są bardzo dużym błędem. Co więcej, Polska może do 2030 roku wejść do strefy euro, a istnieje nawet możliwość rozpad strefy euro (chociaż prawdopodobieństwo takiego wydarzenia jest bardzo nikłe), co pokazują nam ostatnie ruchy antyeuropejskie, jak w Wielkiej Brytanii, czy kłopoty finansowe południowych członków strefy euro jak Grecji, Włoch, Hiszpanii, czy Portugalii.

X-Trade Brokers (długoterminowe prognozy kursów walut z dnia 21.10.2016 r.)

Kursy prognozowane

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2030

EUR/PLN

4,33

4,40

4,14

CHF/PLN

3,95

4,15

3,82

USD/PLN

3,95

3,90

3,50

GBP/PLN

4,80

4,98

5,30

Currency One

Prognozy Currency One (operatora prowadzącego InternetowyKantor.pl i Walutomat) zakładają lekkie osłabianie się złotego do wszystkich głównych walut w horyzoncie końca 2017 roku.

A tak uzasadniają to analitycy instytucji oraz dlaczego prognozowanie w dalszej przyszłości jest niemożliwe:

-W obecnej sytuacji na rynku znajduje się wiele niewiadomych, które będą miały ogromny wpływ na kursy walut. Mowa tutaj przede wszystkim o kryzysach, zmianach polityki monetarnej ważnych banków centralnych czy wyborach w największych gospodarkach. O ile można sobie wyobrazić prognozę na kilka miesięcy w przód, o tyle dłuższe prognozy obarczone są coraz większym ryzykiem.

-Już projekcja na grudzień 2017 roku ma powoli więcej wspólnego z loterią niż z rzetelną prognozą. W przypadku 2020 roku liczba niewiadomych uniemożliwia stworzenie jakiejkolwiek logicznej prognozy. Z kolei w przypadku 2030 roku istnieje spora szansa, że przynajmniej jedna z biorących udział w badaniu par walutowych nie będzie istniała. Może do tego dojść w przypadku rozpadu strefy euro, lub wejścia Polski do niej. Oba te wydarzenia obecnie nierealne w przypadku horyzontu czasowego na półtorej dekady wcale nie są niemożliwe.

Currency One (długoterminowe prognozy kursów walut z dnia 21.10.2016 r.)

Kursy prognozowane

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2030

EUR/PLN 4,32 – 4,37

4,38 – 4,48

CHF/PLN

3,95 – 4,00

4,00 – 4,10

USD/PLN

3,96 – 4,01

4,00 – 4,10

GBP/PLN

4,90 – 4,95

5,07 – 5,17

MPAC INVESTMENTS | Marek Paciorkowski

Ekspert zakłada wyraźny wzrost kursu dolara do złotego oraz dalszy spadek kursu funta do naszej waluty.

MPAC INVESTMENTS (długoterminowe prognozy kursów walut z dnia 1.11.2016 r.)

Kursy prognozowane

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2030

EUR/PLN

CHF/PLN

USD/PLN 4,02 4,18

GBP/PLN 4,86 4,60

AFORTI EXCHANGE

Analitycy Aforti spodziewają się najmocniejszego umocnienia się euro (do 4,60 zł) oraz franka (do 4,52 zł) do złotego, i to zaledwie w perspektywie jednego roku…

Aforti Exchange (długoterminowe prognozy kursów walut z dnia 3.11.2016 r.)

Kursy prognozowane

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2030

EUR/PLN 4,38 4,60

CHF/PLN 4,12 4,52

USD/PLN

GBP/PLN

 

A jak będzie? Zobaczymy. Jedno jest pewne: wszyscy analitycy nie będą mogli trafić ze swoimi prognozami.

 

follow us in feedly