Newsletter

W Finlandii

Finlandia – co zobaczyć, czego spróbować, co przywieźć

Finlandia może kojarzyć się Polakom z tysiącami jezior, wysokim poziomem życia, dziką przyrodą i marką Nokia. Nasi rodacy coraz częściej wybierają wspomniany kraj jako cel wakacyjnych wojaży. Finlandia może kusić między innymi osoby preferujące zwiedzanie mniej popularnych turystycznie państw. Wyprawa do Krainy Tysiąca Jezior to również ciekawa propozycja dla wycieczkowiczów, którzy nie lubią np. południowej egzotyki. Finlandia z pewnością ma wiele do zaoferowania jako cel turystyczny i jest zamożnym, bezpiecznym oraz uporządkowanym krajem. W Internecie znajdziemy stosunkowo niewiele kompleksowych przewodników dotyczących podróży do Finlandii. Właśnie dlatego przygotowaliśmy takie darmowe opracowanie dla użytkowników serwisu Kurencja.com. Nasz przewodnik informuje nie tylko o turystycznych i przyrodniczych atrakcjach Finlandii. Sporo miejsca poświęciliśmy również ogólnym informacjom na temat opisywanego kraju oraz wskazówkom dla turystów (dotyczącym np. lokalnych przepisów i ograniczeń). Opis Finlandii rozpoczniemy od ogólnej charakterystyki tego ciekawego i nieodległego kraju.  

Ogólne informacje o Finlandii

W powszechnej świadomości Finlandia leżąca na północnym krańcu Europy, bywa zaliczana do tzw. krajów skandynawskich. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że ta klasyfikacja nie jest do końca jednoznaczna. Finlandia pod względem etnicznym oraz językowym różni się bowiem od germańskich krajów skandynawskich (Norwegii, Szwecji oraz Danii). Finowie są najbardziej spokrewnieni z Estończykami. Te dwie nacje łączy wspólne pochodzenie oraz język należący do grupy języków ugrofińskich. Język fiński (podobnie jak estoński) jest bardzo odległy od języka polskiego. Stwarza to sporą barierę językową. Na szczęście rozmowa w języku angielskim nie stanowi problemu dla Finów należących do młodszego i średniego pokolenia. Finowie to jedna z europejskich nacji, które najlepiej władają językiem Szekspira.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pomiędzy Finami oraz Polakami istnieje spora bariera językowa (dotycząca macierzystych języków). Na szczęście mieszkańcy Finlandii (zwłaszcza młodsi) dobrze posługują się językiem angielskim.

Finlandia to kraj cechujący się średnią gęstością zaludnienia na poziomie 17 – 18 osób/km2 (Polska – 124 osoby/km2), który posiada powierzchnię o 8% większą niż nasza ojczyzna. Opisywane państwo ma typowo nizinną rzeźbę terenu, w której bardzo widoczne piętno odcisnęła działalność lodowców. Lądolód pozostawił w Finlandii między innymi 55 000 jezior, wzgórza morenowe, głazy narzutowe oraz drumliny. Średnia wysokość w Krainie Tysiąca Jezior wynosi około 150 metrów nad poziomem morza (Polska – około 170 m.n.p.m.). W Finlandii oprócz licznych pagórków pochodzenia lodowcowego, znajdziemy fragment Gór Skandynawskich z najwyższym szczytem kraju (Ridnitsohkka) liczącym sobie 1316 metrów nad poziomem morza. Na uwagę zasługują również obfite w wodę fińskie rzeki. Najdłuższa z nich nazywa się Kemijoki i liczy 550 kilometrów długości. Warto zdawać sobie sprawę, że głównym elementem krajobrazu Finlandii pozostają lasy zajmujące niemal trzy czwarte powierzchni tego państwa. Drzewostany stanowią ważny element gospodarki opisywanego kraju i dumę Finów. W Finlandii warunki do rozwoju gospodarki leśnej są wyborne, ale znacznie gorzej przedstawia się kwestia uwarunkowań rolniczych. Przez wieki fińscy chłopi cierpieli biedę z powodu nieurodzajnych gleb.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Finlandia to jeden z najrzadziej zaludnionych krajów Starego Kontynentu, który dodatkowo w trzech czwartych jest pokryty lasem. Trudno znaleźć inne państwo Europy charakteryzujące się tak nietkniętą przyrodą.     

Wszystkie osoby wybierające się do Finlandii zapewne wiedzą, że ten kraj nie należy do najcieplejszych. Większość powierzchni Finlandii leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego. Jest to typ klimatu chłodniejszy niż klimat umiarkowany przejściowy występujący w Polsce. Południowe wybrzeże Republiki Finlandii pozostające pod wpływem Morza Bałtyckiego, cechuje się nieco łagodniejszą pogodą i klimatem umiarkowanym ciepłym. Tylko na tym południowym skrawku Finlandii zima jest tak samo długa jak lato. W pozostałej kontynentalnej części kraju, najzimniejsza pora roku trwa zdecydowanie najdłużej. Osoby szukające słonecznej i łagodnej pogody na terenie Finlandii, powinny odwiedzić latem Wyspy Alandzkie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na zdecydowanej większości obszaru Finlandii, zima jest najdłuższą porą roku. Łagodnym klimatem cechuje się tylko południowy skrawek kraju i archipelag Wysp Alandzkich.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

Warto zdawać sobie sprawę, że w środkowej części Finlandii temperatury latem wynoszą nawet więcej niż 30 stopni Celsjusza. Południe Finlandii jest odrobinę chłodniejsze, a letnia temperatura zwykle nie przekracza tam 28 stopni Celsjusza. Osoby wybierające się do najbardziej wysuniętej na północ części Finlandii, mogą zaobserwować dzień polarny trwający nawet 70 dób. W tym czasie temperatura sięga 23 – 25 stopni, ale ewentualni turyści są wystawieni na pastwę komarów. Wycieczkowicze z Polski powinni również pamiętać o specyfice fińskiej zimy, która wyróżnia się obfitością śniegu oraz niskimi temperaturami. Na południu kraju, zimowa temperatura spada do 25 kresek poniżej zera. W przypadku północnych regionów Finlandii, notowane są nawet dwukrotnie niższe temperatury. Dodatkowym utrudnieniem jest noc polarna trwająca nawet przez 50 dób. Mimo tego, polscy turyści zapuszczają się w północne regiony opisywanego kraju (m.in. w nadziei zobaczenia zorzy polarnej).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Praktycznie w całej Finlandii zima będzie chłodniejsza niż na terenie Polski. Trzeba to wziąć pod uwagę podczas planowania wyprawy (podobnie jak letnie upały).

Specyficzne warunki klimatyczne podobnie jak wydarzenia historyczne, wywarły przemożny wpływ na kulturę Finów. Stanowią oni mniej więcej 89% mieszkańców Finlandii. W opisywanym kraju, największą jednolitą mniejszość narodową stanowią Szwedzi (ok. 5% populacji). Z zachodnim sąsiadem mocno identyfikuje się np. spora część mieszkańców wspomnianych już Wysp Alandzkich. Trzeba również wspomnieć o rosnącej populacji osób pochodzących m.in. z Somalii, Rosji oraz Estonii. W Finlandii żyje tylko 4500 Polaków. Spora część z nich to emigranci zarobkowi.

Pomimo sekularyzacji społeczeństwa, najpopularniejszą religią w Finlandii nadal pozostaje luteranizm. Do Fińskiego Kościoła Ewangelicko – Luterańskiego należy około 70% mieszkańców opisywanego kraju. Udział pozostałych wyznań nie przekracza 3% (pomimo szybko rosnącej liczby muzułmanów).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Etniczni Finowie stanowią około 90% ludności opisywanego kraju. Największą jednolitą mniejszością narodową są Szwedzi. Mieszkają oni m.in. na Wyspach Alandzkich posiadających pewien zakres autonomii. Pomimo stosunkowo niewielkiej populacji Szwedów, język szwedzki ma w Finlandii status języka urzędowego.  

W ramach nawiązania do kwestii politycznych warto wspomnieć, że Finlandia jest demokratyczną republiką parlamentarno – gabinetową. Po zmianie konstytucji z 2000 r. ważną rolę odgrywa jednoizbowy parlament (Eduskunta). Republika Finlandii to wysokorozwinięty i respektujący prawa człowieka kraj, który jest członkiem licznych organizacji politycznych – między innymi Organizacji Narodów Zjednoczonych (1955 r.), Unii Europejskiej (1995 r.) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (1969 r.). Ważnym etapem w rozwoju Finlandii było przyjęcie euro (1999 r.).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Finlandia jest członkiem Strefy Euro od samego początku jej istnienia. Finowie w przeciwieństwie do Szwedów i Duńczyków, nie mieli bardzo poważnych obaw związanych z porzuceniem korony.

Informacje prawne dla wszystkich turystów odwiedzających Finlandię

W kontekście informacji prawnych przydatnych dla wszystkich turystów, warto rozpocząć od kwestii legalnego pobytu na terenie Republiki Fińskiej. Przynależność Finlandii do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen, znacząco upraszcza podróż naszych rodaków. Do wjazdu na teren Finlandii wystarcza bowiem ważny paszport lub dowód osobisty. Polskie służby dyplomatyczne zalecają posiadanie tego pierwszego dokumentu. Na podstawie paszportu lub dowodu można przebywać w Finlandii przez okres nieprzekraczający trzy miesiące. Taki czas w zupełności wystarcza do poznania wszystkich finlandzkich zabytków i atrakcji przyrodniczych. Warto zwrócić uwagę, że Finlandia w przeciwieństwie na przykład do Czech, nie wymaga załatwiania dodatkowych formalności związanych z meldunkiem o ile pobyt obcokrajowca nie przekracza trzymiesięcznego limitu.

Polskie służby dyplomatyczne zwracają uwagę na szczególne wymagania dla właścicieli zwierząt przywożących je na teren Finlandii. Takie czworonogi powinny mieć identyfikator lub czytelny tatuaż. Dodatkowo wymagany jest tzw. paszport zwierzęcia wraz z potwierdzeniami odpowiednich szczepień (m.in. przeciwko wściekliźnie).

Kolejny wymóg to konieczność zadeklarowania wwozu na teren Finlandii kwot przekraczających 10 000 euro. Wspomniany limit obowiązujący również na terenie pozostałych krajów UE, oczywiście dotyczy tylko gotówki.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polak na podstawie paszportu lub dowodu osobistego może przez trzy miesiące przebywać na terenie Finlandii. W tym czasie nie są wymagane dodatkowe formalności związane z meldunkiem.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

Osoby wybierające się do Finlandii powinny wiedzieć, że ten kraj jest generalnie bezpieczny. Podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego to głównie efekt zamachu, który miał miejsce w Turku 18 sierpnia 2017 r. Wspomniany zamach był pierwszym takim wydarzeniem w historii opisywanego kraju. Polskie służby dyplomatyczne zwracają również uwagę na ryzyko kradzieży kieszonkowych w zatłoczonych miejscach (np. na terenie dworców lub podczas imprez masowych). W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego, Polak powinien się skontaktować z Ambasadą RP w Finlandii (adres: Armas Lindgrenin tie 21 00570 Helsinki, telefon: (+358 9) 618 280, e-mail: helsinki.amb.info@msz.gov.pl, telefon alarmowy: 0 503 818 653). Podobnie jak w przypadku Polski, numer alarmowy na terenie Finlandii to 112.

Polacy przebywający na terenie Finlandii, nie muszą zwracać uwagi na szczególne normy kulturowe. Nasi rodacy na ogół są dobrze postrzegani w Republice Fińskiej. Trzeba jednak pamiętać, że rodowici Finowie (zwłaszcza mieszkający w centrum i na północy kraju), nie są skłonni do wylewnego okazywania uczuć oraz emocji i nie lubią np. nadmiernej gadatliwości.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Po zamachu z sierpnia 2017 roku, na terenie Finlandii obowiązuje podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego. Wspomniany kraj nie cechuje się wysokim poziomem przestępczości pospolitej. Trzeba jednak uważać na kieszonkowców.

W kontekście ogólnych informacji związanych z wyjazdem do Finlandii, warto również wspomnieć o kwestii ubezpieczenia turystycznego. Polskie służby dyplomatyczne (podobnie jak NFZ) zalecają turystom zakup prywatnej polisy turystycznej przed wyjazdem do Finlandii. Takie zalecenia są wydawane pomimo bardzo dobrej jakości publicznej służby zdrowia w Finlandii. Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wydawanej bezpłatnie przez NFZ), może korzystać z fińskiego systemu publicznej opieki medycznej na takich samych zasadach jak ubezpieczony mieszkaniec Finlandii. Oznacza to jednak konieczność poniesienia opłat za pewne usługi. Przykładem jest ryczałtowa opłata za dzień leczenia w szpitalu publicznym (38,10 euro) i opłata za skorzystanie z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – 32,10 euro. Prywatny ubezpieczyciel turysty może zrefundować wspomniane opłaty (podobnie jak rachunek wystawiony w ramach prywatnej fińskiej służby zdrowia). Trzeba również pamiętać, że Finlandia podobnie jak pozostałe kraje UE nie refunduje Polakom wysokich kosztów (wynoszących np. kilkadziesiąt tysięcy złotych), które są związane ze sprowadzeniem ciężko chorego rodaka do kraju albo transportem jego zwłok. Osoby kupujące ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Finlandii, powinny sprawdzić, czy nabywana polisa uwzględnia również pokrycie takich kosztów transportowych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wyjazdem do Finlandii, warto sobie kupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Fiński system publicznej opieki medycznej jest bardzo dobry, ale niezupełnie darmowy.  

Ważne informacje dla kierowców

Można przypuszczać, że niektórzy Polacy odwiedzający Finlandię, wybiorą się tego kraju samochodem. Takie rozwiązanie jest możliwe np. w ramach podróży obejmującej również kraje nadbałtyckie. W tym kontekście warto pamiętać o połączeniach promowych, które funkcjonują pomiędzy Estonią oraz Finlandią.

Podczas podróży po Finlandii, polski kierowca na pewno doceni dobrą jakość miejscowych dróg. Są one świetnie utrzymane pomimo trudnych warunków klimatycznych. Problem stanowi natomiast wysokie prawdopodobieństwo spotkania dzikiej zwierzyny na drodze (m.in. łosi oraz reniferów). W przypadku kolizji z dzikimi zwierzętami, trzeba zawsze powiadomić policję (np. poprzez numer alarmowy 112). Identyczna zasada dotyczy również innych kolizji na fińskiej drodze.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

ZWRÓĆ UWAGĘ: Podczas podróży po Finlandii polscy kierowcy muszą wykazać się szczególną ostrożnością np. w pobliżu lasów.

Kierowca z Polski powinien również pamiętać o obowiązku całodobowego używania świateł mijania. W trakcie zimowych miesięcy, oprócz odpowiedniego ogumienia (wymaganego między 1 grudnia i 1 marca), przydadzą się również łańcuchy na kołach. Warto też wziąć ze sobą takie wymagane elementy wyposażenia samochodu jak kamizelka odblaskowa oraz trójkąt ostrzegawczy.

Inną ważną kwestią są limity prędkości na fińskich drogach. Podstawowe ograniczenia dotyczące samochodu osobowego bez przyczepy, przedstawiają się następująco:

 • podstawowy limit – 80 km/h lub 100 km/h (w zależności od pory roku)
 • limit na autostradach – 120 km/h
 • limit na terenach zabudowanych – 50 km/h

Wspomniane limity oczywiście mogą być modyfikowane przez znaki. Oprócz przepisów dotyczących prędkości, ważne są również regulacje związane ze stężeniem alkoholu we krwi kierującego. Na terenie Finlandii obowiązuje wysoki limit (0,5 promila), który jednak jest surowo egzekwowany przez stróżów prawa. Przekroczenie wspomnianego limitu skutkuje np. pobytem w areszcie, zakazem prowadzenia pojazdów trwającym do 5 lat, pozbawieniem wolności do 6 miesięcy i wysoką grzywną sięgającą nawet kilku tysięcy euro. Z koniecznością zapłaty wysokiej grzywny, muszą się liczyć również osoby łamiące inne przepisy drogowe.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Finlandii obowiązuje wysoki limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy (0,5 promila), ale jego przekroczenie jest surowo karane (m.in. finansowo). Wysokie grzywny grożą również za inne wykroczenia drogowe.

Informacje dotyczące płatności  

Przewodnik dotyczący płatności w Finlandii nie jest szczególnie rozbudowany. Ta sytuacja wynika z dwóch uwarunkowań korzystnych dla turystów. Po pierwsze, w Finlandii jest używana waluta euro, którą łatwo i tanio można kupić na przykład w jednym z kantorów internetowych prezentowanych na Kurencja.com. Po drugie, Finlandia to kraj, w którym chętnie są używane płatności bezgotówkowe. To oznacza, że polski turysta może kupić potrzebną walutę online (na dobrych warunkach), a następnie opłacać większość rachunków w Finlandii przy pomocy karty debetowej. Najlepiej posiadać kartę rozliczaną w euro, gdyż taka opcja nie skutkuje kosztami związanymi z zastosowaniem kursów banku lub organizacji płatniczej i naliczeniem ewentualnej prowizji za przewalutowanie środków.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Większość polskich banków oferuje konto rozliczeniowe w euro wraz z odpowiednią kartą debetową. Warto jednak sprawdzić regularne koszty użytkowania takiego konta i karty (zwłaszcza gdy będzie ono niewykorzystywane podczas pobytu w Polsce).

Zobacz, które kantory internetowe i giełdy społecznościowe najtaniej sprzedają euro >

Podczas pobytu na terenie Finlandii czasem nie unikniemy płatności gotówkowych (np. przy korzystaniu z małych prowincjonalnych sklepów lub kiosków). Właśnie dlatego warto zabrać ze sobą niewielką sumę gotówki wyrażonej w euro. Banknoty euro można wypłacić z bankomatów działających na terenie Finlandii lub Polski (np. poprzez sieć Euronet). Przed dokonaniem wypłaty bankomatowej w euro, warto sprawdzić jaki koszt nasz bank nalicza za wspomnianą operację. Taka wiedza może się jeszcze przydać w trakcie podróży.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Gotówkę w euro (stanowiącą zabezpieczenie na wypadek braku możliwości płacenia kartą), można wypłacić również w jednym z polskich bankomatów. Coraz więcej bankomatów obsługujących euro, pojawia się w mniejszych miastach.     

Co warto zobaczyć w Finlandii?

Finlandia często bywa reklamowana w folderach turystycznych jako wymarzony kraj dla osób szukających samotności oraz dzikiej przyrody. Trudno się temu dziwić zważywszy na niską gęstość zaludnienia oraz bardzo wysoki odsetek terenów leśnych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że Kraj Tysiąca Jezior ma sporo do zaoferowania również osobom zainteresowanym historycznymi ciekawostkami i lubiącym zwiedzać miasta. Najważniejszym ośrodkiem miejskim na turystycznej mapie są oczywiście Helsinki. Mieszka w nich około 620 000 osób. Warto jednak zwrócić uwagę, że cała aglomeracja helsińska liczy około 1,5 miliona mieszkańców. To spora liczba zważywszy na fakt, że w pozostałej części Finlandii żyją tylko 4 miliony ludzi.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

ZWRÓĆ UWAGĘ: Żadne fińskie miasto poza Helsinkami nie liczy sobie więcej niż 300 000 mieszkańców. Espoo, czyli kolejne miasto pod względem liczby ludności, obecnie jest zamieszkane przez około 270 000 osób.  

Warto wiedzieć, że fińska stolica została założona i rozbudowana z inicjatywy szwedzkiego monarchy Gustawa Wazy. W opisywanym mieście znajdziemy liczne ślady szwedzkiego panowania, które trwało od średniowiecza aż do początku XIX wieku. Na terenie Helsinek można zobaczyć między innymi następujące historyczne budynki oraz miejsca, które ocalały po pożarze z 1812 roku oraz licznych wojnach:

 • Katedra w Helsinkach – ta luterańska neoklasycystyczna katedra z połowy XIX wieku to jeden z najlepiej rozpoznawalnych zabytków Helsinek. Wspomnianą katedrę rocznie odwiedza 300 000 – 400 000 osób. Podobnie jak inne luterańskie kościoły, Katedra w Helsinkach wyróżnia się dość ascetycznym wystrojem wnętrza. W jej wnętrzu warto zobaczyć między innymi odrestaurowaną kryptę.
 • Plac Senacki helsińska katedra znajduje się przy Placu Senackim, który jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem w stolicy Finlandii. Na tym placu odbywają się między innymi liczne wydarzenia kulturalne. W pobliżu Placu Senackiego znajduje się siedziba fińskiego premiera, główny budynek Uniwersytetu Helsińskiego oraz pomnik Aleksandra II. Car Aleksander II jest darzony przez Finów sympatią, bo zwiększył autonomię Finlandii (wówczas znajdującej się pod panowaniem rosyjskim).
 • Suomenlinna – pod tą fińską nazwą kryje się potężna twierdza z XVIII wieku, która jest położona na sześciu wyspach. Prace dotyczące Suomenlinny rozpoczęto jeszcze wtedy, gdy Finlandia znajdowała się pod szwedzkim panowaniem. Wspomnianą twierdzę dodatkowo rozbudowali Rosjanie tak aby broniła od południa dostępu do Helsinek. Suomenlinna obecnie jest obiektem wpisanym na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO i miejscem przyciągającym turystów. Na terenie opisywanej twierdzy, oprócz umocnień oraz licznych dział, można obejrzeć między innymi łódź podwodną Vesikko, która została udostępniona do zwiedzania.
 • Plac Targowy w Helsinkach (Kauppatori) – to centralny plac w Helsinkach, który służy między innymi jako popularne miejsce zakupów dla turystów. Na terenie Kauppatori można kupić liczne pamiątki. Przy opisywanym placu znajduje się np. neoklasycystyczny Pałac Prezydencki. Warto również wiedzieć, że z okolic Kauppatori wypływają promy do opisywanej wcześniej Suomenlinny.
 • Kościół Temppeliaukio – ten zbudowany w 1969 roku kościół przyciąga wielu zagranicznych turystów ze względu na swoją bardzo ciekawą konstrukcję (wzorowaną na celtyckich grobowcach). Umieszczony pod ziemią kościół wkomponowano w skalistą okolicę, a nad poziom gruntu wystaje tylko miedziana kopuła.
 • Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Helsinkach – wspomniany sobór przypomina o wpływach rosyjskich na terenie Finlandii. Został on wybudowany w 1868 r. i cechuje się między innymi ciekawym czerwonym kolorem fasady. Jest to największa świątynia prawosławna na terenie krajów Europy Zachodniej. Warto zobaczyć jej bogato zdobione wnętrze.

Trzeba pamiętać, że fińska stolica oferuje turystom nie tylko zwiedzanie historycznych budowli. Na terenie Helsinek znajduje się również dobrze rozwinięta sieć barów, pubów oraz restauracji. We wspomnianym mieście ciekawe atrakcje znajdą również rodziny z dziećmi. W tym kontekście warto wymienić między innymi znane wesołe miasteczko Linnanmäki prowadzone przez fundację wspierającą opiekę nad dziećmi. Najmłodsi turyści chętnie zobaczą również ZOO położone na wyspie Korkeasaari. Taka nietypowa lokalizacja ogrodu zoologicznego, sama w sobie stanowi sporą atrakcję.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Helsinek rodziny z dziećmi mogą spędzić czas między innymi w wesołym miasteczku (Linnanmäki) oraz ogrodzie zoologicznym (Korkeasaari).

Osoby planujące spędzanie czasu w Helsinkach, powinny zdawać sobie sprawę, że to miasto jest zdecydowanie „droższe” od polskich metropolii. Potwierdzenie stanowią między innymi informacje przekazywane przez portal Numbeo.com. Wspomniany serwis podaje, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w Helsinkach przeciętnie są wyższe o 89% względem wyniku dotyczącego Warszawy. W przypadku zakupu żywności oraz gotowych posiłków, analogiczna różnica na niekorzyść Helsinek wynosi odpowiednio 95% i 123%.

ZWRÓĆ UWAGĘ:  Stolica Finlandii jest znacznie „droższym” miastem niż Warszawa oraz inne główne ośrodki miejskie Europy Środkowo – Wschodniej.

W Finlandii

W Finlandii

Po Finlandii

Po Finlandii

Po Finlandii

Osoby zamierzające zwiedzić Finlandię, oczywiście nie powinny się ograniczać do tamtejszej stolicy. Byłaby to bowiem bardzo duża strata pod względem turystycznym. Poza Helsinkami, znajdziemy ciekawe obiekty i atrakcje turystyczne. W ramach przykładu, przygotowaliśmy krótkie opisy następujących miejsc:

 • Katedra w Turku i zabytkowa zabudowa tego miasta – każda osoba znająca historię Finlandii wie, że Helsinki od początku nie były jej stolicą. Taką rolę aż do 1812 r. pełniło Turku. Wspomniane miasto obfitujące w zabytkową zabudowę, obecnie liczy sobie około 184 000 mieszkańców i jest szóstym największym ośrodkiem miejskim w Finlandii. Na jego terenie znajdziemy między innymi zabytkową katedrę pochodzącą z połowy XIII wieku. Katedra w Turku to zabytek ważny również z punktu widzenia świadomości narodowej Finów. Ta nosząca ślady licznych przebudów świątynia jest najważniejszą budowlą sakralną Finlandii i odgrywa ważną rolę jako miejsce różnych uroczystości (np. podczas krajowych obchodów Bożego Narodzenia). Na terenie Turku warto zobaczyć również tamtejszy zamek. W tej  warowni pochodzącej z początku XIV wieku, obecnie znajduje się ciekawe muzeum.
 • Rovaniemi – wspomniane miasto liczące ponad 60 000 mieszkańców wyróżnia się nie tylko położeniem na północnym kole podbiegunowym. Stolica Laponii jest powszechnie wiązana z osobą Świętego Mikołaja. Z myślą o dzieciach, w Rovaniemi wybudowano ciekawy park rozrywki koncentrujący się właśnie wokół „mikołajowej” tematyki (tzw. Santa Park). Dzięki wizycie we wspomnianym parku, który jest dobrze oceniany przez turystów, można również poznać pewne informacje o lapońskiej kulturze.
 • Pojezierze Fińskie – ten region to obowiązkowy punkt na trasie każdej wycieczki do Finlandii. Atrakcje związane z krystalicznie czystymi jeziorami, wodospadami oraz dziewiczymi lasami przyciągają nie tylko osoby o stricte przyrodniczych zainteresowaniach. Popularnością cieszą się między innymi okolice jeziora Saimmaa, które pod względem wielkości zajmuje czwarte miejsce na Starym Kontynencie.
 • Muzeum Muminków w Tampere – wspomniane muzeum znajduje się w Tampere, czyli najważniejszym ośrodku miejskim środkowej Finlandii. Muzeum Muminków to miejsce, które podczas pobytu w Tampere najbardziej zainteresuje małe dzieci. Oprócz figur Muminków, we wspomnianym muzeum można zobaczyć również dom Muminków oraz liczne pokazy multimedialne. Podczas pobytu w Tampere turyści powinni również zwrócić uwagę na park rozrywki Särkänniemi (z delfinarium) oraz zabytkowe centrum miasta.
 • Ranua Wildlife Park – wspomniana atrakcja turystyczna jest znana również pod nazwą „Ranua ZOO”. Ta druga nazwa lepiej odzwierciedla specyfikę ogrodu zoologicznego w Ranua, który jest najdalej położoną na północ taką placówką. Na jej terenie można zobaczyć między innymi renifery, łosie, rysie, wilki oraz niedźwiedzie. Wszystkie te zwierzęta przebywają w środowisku zbliżonym do naturalnego.
 • Ruka – ta niewielka miejscowość położona koło Kuusamo jest dobrze znana wszystkim miłośnikom skoków narciarskich. W jej pobliżu znajduje się bowiem słynny kompleks skoczni narciarskich. Ruka jest popularnym miejscem wśród turystów również dzięki dobrze zorganizowanemu kompleksowi narciarskiemu. Wspomniany ośrodek działa zwykle od października do czerwca, co jest europejskim rekordem. Warto zdawać sobie sprawę, że miłośnicy narciarstwa zjazdowego oraz biegowego, na terenie Finlandii znajdą więcej ciekawych ośrodków narciarskich (np. Levi lub Saariselkä).

Powyższe przykłady oczywiście nie wyczerpują tematu atrakcji turystycznych w Finlandii. Dzięki obfitości różnych ciekawych miejsc, ten kraj z roku na rok odwiedza coraz większa liczba wycieczkowiczów. Atutem Finlandii z pewnością jest bardzo dobrze przygotowana infrastruktura turystyczna. Polacy doświadczający problemów podczas podróży, mogą swobodnie korzystać z punktów informacji turystycznej. Pracują w nich osoby dobrze znające język angielski.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

ZWRÓĆ UWAGĘ: Finlandia jest krajem przyjaznym dla turystów i coraz częściej odwiedzanym przez gości zza granicy. Każdy turysta może skorzystać z pomocy punktów informacyjnych.

Po Finlandii

Finlandia

Finlandia

Finlandia

Czego warto spróbować w Finlandii?

Finowie posiadają tradycje kulinarne, z których są bardzo dumni. Warto zdawać sobie sprawę, że fińska kuchnia na ogół jest prosta i odzwierciedla skromne warunki, w jakich żyli miejscowi chłopi. Kolejną charakterystyczną cechą fińskich kulinariów jest brak przypraw, które w dawnych czasach bywały stosunkowo drogie. Osoby zamierzające zapoznać się bliżej ze specyfiką fińskiej kuchni, powinny spróbować między innymi następujących dań, przekąsek oraz deserów:

 • przysmażone mięso renifera z jagodowym sosem
 • duszony renifer z borówkami (poronkaristys)
 • pieczeń z wołowiny i baraniny (karjalanpaisti)
 • smażone pierogi z mięsem i rybkami muikku (kalakukko)
 • płaski pieróg karelski z maki pszenno – żytniej posiadający ziemniaczane, żytnie lub jęczmienne wypełnienie
 • kawałki wieprzowiny oraz żytnie lub jęczmienne kluseczki z krwią wieprzową (mykyrokka)
 • ser pieczony leipäjuusto z mleka krowiego lub reniferowego (często podawany z dżemem z malin moroszek)
 • tradycyjny chleb żytni na zakwasie (ruisleipä)
 • deser z owsianki, jagód brusznic, mleka i cukru (vispipuuro)

Warto wspomnieć, że na terenie Finlandii łatwo znajdziemy potrawy pochodzenia szwedzkiego oraz rosyjskiego (np. świąteczną paschę). Popularne są również dania typu fast – food uzupełnione o lokalne akcenty. Miłośnicy pizzy mogą spróbować wariantu wzbogaconego o mięso z renifera.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Finlandii popularnym przysmakiem jest mięso z renifera. Wiele renów hoduje się w celach spożywczych. Ich mięso ma bowiem bardzo dobre wartości odżywcze.

 Finlandia 

Co warto przywieźć z Finlandii?

Osoby podróżujące do Finlandii, często chciałyby zabrać do domu jeden z tamtejszych przysmaków lub ciekawych wyrobów. W przypadku żywności oraz napojów, wybór z pewnością jest bardzo duży. Na listę produktów często nabywanych przez polskich turystów trzeba wpisać:

 • konserwy oraz rozmaite przetwory z mięsa renifera
 • cukierki salmiakki o dość nietypowym smaku
 • wszelakie przetwory z ryb (zwłaszcza ryby suszone, które dobrze przetrwają podróż powrotną)
 • fiński likier malinowy
 • tradycyjny fiński chleb reikäleipä posiadający dziurę na środku (cechuje się on bardzo dużą trwałością)
 • przetwory z maliny nordyckiej (moroszki)

Miłośnicy mocnych alkoholi często przywożą do Polski również bardzo znaną wódkę Finlandia (zwłaszcza w odmianach niedostępnych na krajowym rynku). Trzeba jednak pamiętać, że alkohol w Republice Fińskiej jest stosunkowo drogi.

Najtańsze i najszybsze przelewy do Finlandii

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku krajów Unii Europejskiej (w tym również Finlandii) obowiązują limity ilości wyrobów alkoholowych na własny użytek, które można wwieźć i wywieźć. Wspomniane limity są następujące: 10 litrów wyrobów spirytusowych, 20 litrów wina alkoholizowanego, 90 litrów wina (w tym do 60 litrów wina musującego) oraz 110 litrów piwa.

Turyści odwiedzający Finlandię, nie powinni narzekać na wybór pamiątek. Do typowych wyrobów trzeba zaliczyć np. swetry i czapki ze wzorami ludowymi, noże typu „finka”, drewniane kubki przeznaczone do polewania ciała w saunie oraz rozmaite maskotki przedstawiające ulubione zwierzęta Finów, czyli renifera oraz łosia. W okolicach Rovaniemi prym wiodą oczywiście pamiątki związane ze Św. Mikołajem. Popularne są również wszelkie przedmioty nawiązujące do Muminków.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wiele typowych pamiątek można kupić np. na helsińskim placu Kauppatori.

 Finlandia 

Wakacje w Finlandii – podsumowanie

Finlandia z pewnością jest interesującym celem dla turystów z Polski. Ten kraj może zainteresować nie tylko miłośników skandynawskich klimatów. Wszyscy turyści docenią takie czynniki jak bardzo dobra infrastruktura, pełna akceptowalność euro i znajomość języka angielskiego (zwłaszcza przez osoby pracujące w branży turystycznej). Finlandia może stanowić na przykład podsumowanie podróży obejmującej również trzy kraje nadbałtyckie. Opisy turystyczne wspomnianych państw (Litwy, Łotwy oraz Estonii) zamieściliśmy na Kurencja.com.

Zobacz nasz przewodnik dotyczący Estonii >

Zobacz nasz przewodnik dotyczący Litwy >

follow us in feedly