Newsletter

Nasz przewodnik po Łotwie

Z punktu widzenia Polaków, Łotwa wydaje się najmniej znanym krajem bałtyckim. Nasi rodacy lepiej kojarzą Litwę (ze względu na zaszłości historyczne) oraz dobrze zorganizowaną Estonię. Łotwa niejako pozostaje w cieniu tych dwóch sąsiednich państw. Nie oznacza to jednak, że wspomniany kraj jest nieciekawy jako cel turystyczny. Wręcz przeciwnie – na terenie Łotwy zobaczymy między innymi wiele ciekawych budowli, które są świadectwem skomplikowanej historii tego państwa. Warto wiedzieć, że przez wieki znajdowało się ono pod wpływami większych sąsiadów (między innymi Rosji, Szwecji oraz Polski). W ramach naszego kolejnego artykułu z cyklu przewodników turystycznych podpowiadamy, gdzie na terenie Łotwy można znaleźć najciekawsze atrakcje turystyczne. Przewodnik warto jednak rozpocząć od innych, bardziej praktycznych informacji. Z myślą o osobach wybierających się na Łotwę, przygotowaliśmy wskazówki dotyczące między innymi lokalnego klimatu, sposobu płatności, ważnych przepisów oraz ruchu drogowego.

Ogólne informacje o Łotwie

Tak jak już wspomnieliśmy, Łotwa jest zaliczana do grupy krajów bałtyckich/nadbałtyckich.

To małe państwo leżące w północnej części Starego Kontynentu, przez wieki padało łupem sąsiednich mocarstw. To właśnie wpływy innych kultur (m.in. niemieckiej, szwedzkiej i rosyjskiej), w dużej mierze ukształtowały współczesną Łotwę. Wspomniany kraj nawet w czasie panowania polskiego (jako część tzw. Inflant), szwedzkiego oraz rosyjskiego był mocno kształtowany przez kulturę niemiecką. Pomimo germanizacji Łotysze (mieszkający głównie na wsi oraz w mniejszych miastach), zachowali odrębność kulturową oraz własny język. Warto wiedzieć, że język łotewski zalicza się do grupy bałtyckiej (podobnie jak język litewski). Pomimo używania alfabetu łacińskiego przez Łotyszy, bariera językowa w stosunku do Polaków pozostaje bardzo duża.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Język łotewski należy do zupełnie innej grupy niż polski. Właśnie dlatego Polakowi trudno będzie się porozumieć z Łotyszem. Sytuację nieco upraszcza użycie alfabetu łacińskiego na Łotwie.

Łotwa to niewielki kraj cechujący się dogodnym położeniem nad Zatoką Ryską, które stwarza dobre warunki do handlu i tranzytu. Warto wspomnieć, że opisywane państwo posiada terytorium wynoszące tylko 21% powierzchni Polski.

Charakterystyczną cechą Łotwy jest jej typowo nizinny charakter. Przeciętna wysokość terenu opisywanego państwa wynosi zaledwie 87 metrów nad poziomem morza. Trzeba również zwrócić uwagę, że Łotwa cechuje się znacznie większym poziomem zalesienia (54%) aniżeli Polska (31%).

Rozwój łotewskiego rolnictwa jest utrudniony nie tylko przez stosunkowo niewielki zasób dobrych gleb. Istotny problem stanowi również duża powierzchnia terenów podmokłych. Na Łotwie nie znajdziemy gór – najwyższy tamtejszy szczyt (Gaiziņkalns) mierzy sobie zaledwie 312 metrów nad poziomem morza. Łotysze nie mogą natomiast narzekać na brak jezior – zajmują one około 1/6 powierzchni opisywanego kraju. Warto również wspomnieć o Dźwinie, która jest największą rzeką Łotwy i posiada dość duże znaczenie gospodarcze.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Liczne łotewskie jeziora to ślad po działalności lądolodu. Na terenie Łotwy znajdziemy ponad 3000 mniejszych i większych jezior.

Polacy zamierzający odwiedzić Łotwę, nie muszą obawiać się klimatycznych ekstremów. Opisywany kraj znajduje się bowiem w strefie klimatu umiarkowanego. Specyfika łotewskiego klimatu zmienia się wraz z odległością od Morza Bałtyckiego. We wschodniej części Łotwy możemy spodziewać się nieco bardziej kontynentalnej pogody. Charakterystyczną cechą łotewskiego klimatu jest niewielka liczba dni z upałami. To zasługa bliskości Bałtyku. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że sąsiedztwo morza skutkuje częstymi zmianami pogody i nieoczekiwanymi opadami.

ZWROĆ UWAGĘ: Łotewski klimat polubią osoby, które źle czują się podczas upałów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pogoda na Łotwie jest zmienna, a opady bywają nagłe.

W kontekście opisu Łotwy warto również wspomnieć o kwestiach demograficznych oraz społecznych. Są one ciekawe, gdyż Łotwa cechuje się dużym udziałem ludności rosyjskojęzycznej (ok. 25% – 30% populacji). Osoby pochodzenia rosyjskiego, przybyły na teren dzisiejszej Łotwy głównie w czasach Związku Radzieckiego. Obecny status wielu takich mieszkańców Łotwy jest kłopotliwy, gdyż lokalne władze są ostrożne w kwestii nadawania im obywatelstwa (obawiając się wzrostu wpływów politycznych potężnego sąsiada ze wschodu).

Swoistą ciekawostką jest zauważalna obecność Polaków na Łotwie (ok. 2% populacji), którzy tworzą jedną z mniej licznych mniejszości narodowych (podobnie jak Litwini, Ukraińcy oraz Białorusini). Jeżeli chodzi o etnicznych Łotyszy (ok. 1,4 mln), to stanowią oni niecałe dwie trzecie ludności Łotwy. Interesująco przedstawia się także podział religijny opisywanego kraju. Popularność luteranizmu (ok. 710 000 wyznawców) jest skutkiem niemieckich oraz szwedzkich wpływów kulturowych. Dwie pozostałe religie popularne wśród Łotyszy to katolicyzm (wyznawany przez około 430 000 osób) i prawosławie (ok. 370 000 wyznawców).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Łotwy mieszka około 550 000 osób pochodzenia rosyjskiego. Aż 160 000 z nich nie posiada łotewskiego obywatelstwa i funkcjonuje jako tzw. „nieobywatele”. 

Łotwa musiała złagodzić swoją politykę wobec mniejszości rosyjskiej pod wpływem nacisków organizacji międzynarodowych. Warto pamiętać, że opisywany kraj należy do NATO (2004 r.) oraz Unii Europejskiej (również od 2004 r.). Ważnym krokiem (także z politycznego punktu widzenia) było wprowadzenie euro na terenie Łotwy (w 2014 r.). Trudno ukryć, że europejska waluta stanowi swoistą gwarancję bezpieczeństwa dla Łotwy na wypadek agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Trzeba nadmienić, że w 2016 r. Republika Łotewska stała się członkiem kolejnej ważnej organizacji międzynarodowej. Mowa o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Podobnie jak inne kraje bałtyckie, Łotwa jest republiką parlamentarno – gabinentową, w której decydującą rolę odgrywa jednoizbowy parlament.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Po ogłoszeniu niepodległości (1991 r.) Łotwa stała się członkiem ONZ (1991 r.), NATO (2004 r.), Unii Europejskiej (2004 r.) oraz OECD (2016 r.). Kluczowe znaczenie miało również przyjęcie europejskiej waluty (na początku 2014 r.).  

Informacje prawne dla turystów odwiedzających Łotwę

Nie można zaprzeczyć, że atrakcyjność turystyczna Łotwy znacząco wzrosła po przystąpieniu tego kraju do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen. Dzięki tym historycznym zmianom turyści z innych krajów UE (również Polski), mogą przebywać na terenie Łotwy przez 90 dni na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Taki dokument musi być aktualny i zachowany w dobrym stanie. Łotewskie władze dodatkowo wymagają, aby termin ważności dokumentu upływał później niż 3 miesiące po planowanym zakończeniu pobytu na Łotwie. Dobrą wiadomością jest to, że Łotwa (w przeciwieństwie na przykład do Czech), nie wymaga od turystów wypełniania obowiązków meldunkowych w czasie pierwszych 90 dni pobytu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na teren Łotwy wjedziemy dzięki aktualnemu paszportowi lub dowodowi osobistemu. Tamtejsze władze nie wymagają od turystów wypełniania obowiązku meldunkowego (pod warunkiem pobytu nieprzekraczającego 90 dni).

Zgodnie z doniesieniami polskich służb dyplomatycznych, Łotwa jest krajem względnie bezpiecznym, w którym nie występuje podwyższone ryzyko terroryzmu i pospolitej przestępczości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych radzi jednak Polakom aby zwracali uwagę na działalność ryskich kieszonkowców (np. w środkach komunikacji publicznej) i byli świadomi oszustw, jakie czasem są popełniane w hotelach, barach i pubach. Chodzi o naliczenie klientowi znacznie wyższego rachunku przy płatności kartą. Dla osób padających ofiarą takich oszust, uruchomiono nawet specjalną całodobową infolinię w języku rosyjskim oraz angielskim. Jest ona dostępna pod następującym numerem telefonu: +371 22033000.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Łotwa jest bezpiecznym krajem. Turyści z Polski muszą jednak zwracać uwagę na działalność kieszonkowców w zatłoczonych miejscach i oszustwa podczas płatności kartą.

Polskie służby dyplomatyczne uczulają również rodzimych turystów na obowiązujący zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Lekceważenie wspomnianego zakazu, może się skończyć nieprzyjemnym spotkaniem z łotewskimi policjantami oraz mandatem o wysokości do 150 euro.

W kontekście wyjazdu na Łotwę, kolejną ważną kwestią wydaje się zakup polisy turystycznej. Takie ubezpieczenie będzie przydatne ponieważ nawet posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), nie może liczyć na całkowicie bezpłatne usługi łotewskiej publicznej służby zdrowia. Wedle informacji przekazanych przez NFZ, pobyt w łotewskim szpitalu publicznym kosztuje 7,11 euro/dzień lub 10,00 euro/dzień począwszy od drugiego dnia pobytu (limit opłat: 355,72 EUR – jeden pobyt w szpitalu i 569,15 EUR – jeden rok). Spore wydatki muszą również ponieść dorośli klienci dentystów.

Prywatne ubezpieczenie turystyczne podczas wyjazdu na Łotwę, okaże się przydatne również z innego powodu. Chodzi o dość niską jakość usług publicznej służby zdrowia w Republice Łotewskiej. Pod tym względem, Łotwa niestety nie różni się od Polski. Dzięki skorzystaniu z prywatnych usług medycznych na Łotwie (refundowanych przez ubezpieczyciela), nierzadko można sobie oszczędzić wiele cierpień oraz kłopotów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polski MSZ zaleca turystom zakup prywatnego ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem na Łotwę. Taka polisa przyda się, bo łotewska publiczna służba zdrowia prezentuje dość niski standard usług i nie jest zupełnie bezpłatna dla Polaków (nawet po okazaniu karty EKUZ).

Ważne informacje dla kierowców 

Polskie służby dyplomatyczne w kontekście wyjazdu na Łotwę, informują również o kwestiach ważnych dla kierowców. Można przypuszczać, że wielu Polaków zamierzających zwiedzić Republikę Łotewską, wybierze się tam samochodem. Takie rozwiązanie będzie dobre, o ile polscy turyści zapamiętają kilka kwestii. Po pierwsze, na wschodzie Łotwy trzeba się liczyć z gorszą jakością dróg. Tak zwana Łatgalia to najmniej zamożna część Republiki Łotewskiej, która cechuje się również gorszą infrastrukturą niż reszta kraju. Zachodnie rejony Łotwy posiadają lepiej rozwiniętą sieć drogową. Charakterystyczną cechą łotewskich dróg jest niewielkie natężenie ruchu. To kwestia wynikająca między innymi z małej gęstości zaludnienia opisywanego kraju (czterokrotnie niższej od wyniku dotyczącego Polski).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Łotwa jest krajem słabo zaludnionym i cechuje się niskim poziomem natężenia ruchu drogowego (zwłaszcza poza metropoliami).  

Kierowcy z Polski wjeżdżający na teren Łotwy powinni pamiętać między innymi o konieczności całodobowego używania świateł mijania. W przeciwieństwie do Polski, Łotwa ustanowiła też obowiązek zakładania opon zimowych (od 1 grudnia do 1 marca).

Kolejną istotną kwestią jest niski limit dopuszczalnego stężenia alkoholu w krwi kierowcy (tylko 0,05 promila). Polskie służby dyplomatyczne ostrzegają naszych rodaków przed prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Na terenie Łotwy obowiązują bowiem surowe kary za takie zachowanie. Tamtejsi policjanci mogą zatrzymać Polakowi prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu (również w przypadku przekroczenia prędkości lub innych wykroczeń drogowych). Odzyskanie dokumentów jest żmudną procedurą i wymaga zapłacenia dość wysokiej kary pieniężnej (tzw. kaucji gwarancyjnej).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na Łotwie dopuszczalne jest tylko bardzo niskie stężenie alkoholu we krwi kierowcy (0,05 promila). Jazda „na podwójnym gazie” grozi między innymi konfiskatą prawa jazdy.

W kontekście wykroczeń drogowych trzeba wspomnieć o limitach prędkości, które obecnie obowiązują na terenie Łotwy.

W obrębie terenu zabudowanego, jest stosowany limit 50 km/h, ale bardziej restrykcyjne ograniczenie (20 km/h) dotyczy stref zamieszkania. Właściciele samochodów o masie do 7,5 tony na zwykłych drogach (poza terenem zabudowanym), pojadą z prędkością do 90 km/h. W przypadku dróg dwupasmowych, obowiązuje limit 100 km/h. Czasem pojawia się znak drogowy pozwalający na podróż z prędkością wyższą o 10 km/h (110 km/h). Inne znaki mogą modyfikować wymienione powyżej limity prędkości.

W przypadku Łotwy, pozytywnym aspektem jest brak opłat drogowych pobieranych od posiadaczy samochodów osobowych (o masie do 3 ton). Tylko w przypadku wjazdu do strefy Jurmały (od 1 kwietnia do 30 września), trzeba ponieść niewielką opłatę ekologiczną wynoszącą 2 euro. Kierowcy z Polski muszą natomiast zwrócić uwagę na niezbędne wyposażenie samochodu osobowego. Mowa o apteczce pierwszej pomocy, gaśnicy samochodowej, dwóch trójkątach ostrzegawczych oraz kamizelce odblaskowej.

Z punktu widzenia polskich kierowców, niezbyt miłą niespodzianką mogą być ceny łotewskiej benzyny. Na tamtejszych stacjach benzynowych, zapłacimy nieco więcej niż w Polsce. Różnice cen paliwa na niekorzyść Łotwy mogą wynosić na przykład 8% – 10%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku Łotwy, charakterystyczny jest niski limit prędkości w strefach zamieszkania (20 km/h). Warto również pamiętać o konieczności posiadania dwóch trójkątów odblaskowych na wyposażeniu samochodu osobowego.

Informacje dotyczące płatności  na Łotwie

Trudno ukryć, że wprowadzenie euro na Łotwie (w 2014 r.) zwiększyło atrakcyjność tego kraju z punktu widzenia zagranicznych turystów (w tym również Polaków). Europejska waluta jest bowiem znacznie łatwiejsza do zdobycia niż łat, który jeszcze niedawno był legalnym środkiem płatniczym w Republice Łotewskiej. Osoby wybierające się na teren wspomnianego kraju, mogą tanio zakupić euro w jednym z serwisów wymiany walut online. Dzięki takiemu nowoczesnemu rozwiązaniu, średnio można zaoszczędzić około 3% – 4% względem oferty krajowych banków. W skrajnych przypadkach, analogiczne różnice kursowe wynoszą nawet 6% – 7%, co potwierdzają analizy Kurencja.com.

Wszystkie osoby podróżujące na Łotwę, muszą brać pod uwagę płatności gotówkowe. Takiego rozwiązania koniecznego na przykład w mniejszych miejscowościach, nie mogą wykluczać również osoby zamierzające zwykle płacić bezgotówkowo. Banknoty euro (po zakupie europejskiej waluty online), można wypłacić na przykład w jednym z „eurowych” bankomatów dostępnych na terenie większych polskich miast.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Euro potrzebne podczas podróży na Łotwę, najlepiej kupić jeszcze w Polsce. Europejskie banknoty (po zakupie EUR online), można otrzymać między innymi w bankomatach Euronetu.

Zakup euro przed wyjazdem na Łotwę jest zasadny, bo w opisywanym kraju kursy kantorowe (np. PLN/EUR) bywają niezbyt atrakcyjne.

Osoby zmuszone do skorzystania z łotewskiego kantoru, powinny zwracać uwagę na ewentualną prowizję za wymianę. Sieć kantorów stacjonarnych jest dobrze rozwinięta przede wszystkim w Rydze.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wymiana złotych na euro w łotewskim kantorze lub banku raczej nie będzie opłacalna.

Zobacz, które kantory internetowe i giełdy społecznościowe najtaniej sprzedają euro >

Co warto zobaczyć na Łotwie?

Łotwa czasem bywa określana jako kraj jednego miasta. To oczywiście stanowi uproszczenie. Nie można jednak zaprzeczyć, że Ryga odgrywa bardzo ważną rolę w łotewskim życiu gospodarczym i kulturalnym.

Stołeczne miasto zamieszkiwane przez około 640 000 osób to obecnie jedyny ośrodek miejski na Łotwie, którego liczba ludności przekracza 100 000. Warto również wiedzieć, że Ryga to największe miasto w trzech krajach bałtyckich. Podobnie jak chociażby Tallinn, Ryga posiada cechy architektoniczne świadczące o skomplikowanej historii oraz mocnych wpływach germańskich (niemieckich oraz skandynawskich). Na terenie tej jedynej łotewskiej metropolii, znajdziemy kilka zabytków światowej klasy. Podczas podróży do Rygi, warto zwrócić szczególną uwagę na:

 • Katedrę protestancką w Rydze – ta świątynia wybudowana na początku XIII wieku, stanowi jeden z najlepiej rozpoznawalnych zabytków miasta, a jej dziewięćdziesięciometrowa wieża jest bardzo dobrym punktem orientacyjnym. Warto wiedzieć, że ryska katedra protestancka to największy średniowieczny kościół na terenie krajów bałtyckich. W jego wnętrzu uwagę zwracają m.in. potężne organy posiadające ponad 6800 piszczałek. W dalszym ciągu są to jedne z największych organów na świecie. Miłośników architektury zaciekawi unikalny styl ryskiej katedry będący skutkiem licznych przebudów. Stanowi on połączenie elementów z wielu różnych epok – między innymi gotyku, renesansu i baroku. Obok protestanckiej katedry z Rygi, znajduje się znany plac katedralny będący miejscem m.in. dla wydarzeń kulturalnych.
 • Katedrę św. Jakuba w Rydze – druga z ryskich katedr obecnie służy katolikom i jest równie dobrze rozpoznawalna jak wcześniej opisywany kościół protestancki. Ryska Katedra św. Jakuba wyróżnia się wieżą o wysokości prawie 90 metrów ze spiczastym hełmem, który jest bardzo dobrze widoczny z różnych części miasta. Podobnie jak inne znane budynki na terenie ryskiego starego miasta, opisywana katedra katolicka została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
 • Zamek Kawalerów Mieczowych w Rydze – ten okazały zamek przypomina o wkładzie, jaki zakonni rycerze wnieśli w historię terenu dzisiejszej Łotwy. Warto wiedzieć, że przez pewien czas ryski zamek był obsadzony polską załogą wojskową. Mowa o czasie, kiedy Ryga znajdowała się pod panowaniem I Rzeczpospolitej (1582 r. – 1621 r.). Opisywany zamek nosi ślady licznych przebudów, które zatarły jego pierwotny gotyki charakter. W ostatnich latach przedwojennej niepodległości Łotwy, Zamek Kawalerów Mieczowych służył jako siedziba parlamentu. Od 1995 roku na terenie ryskiego zamku rezyduje między innymi Prezydent Łotwy (obecnie Raimonds Vējonis).
 • Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze – wspomniany gotycki budynek z początku XIV wieku to kolejny bardzo dobrze rozpoznawalny symbol łotewskiej stolicy. Pierwotnie służył on jako miejsce spotkań tzw. Czarnogłowych, czyli zamożnych kupców pochodzenia niemieckiego stanowiących ważne stronnictwo polityczne w mieście. Czarnogłowi przyjęli swoją nazwę od patrona – czarnoskórego św. Maurycego. Przed okazałym budynkiem stoi równie znany pomnik z końca XIX wieku przedstawiający rycerza Rolanda (bohatera popularnego eposu rycerskiego z czasów średniowiecza). Dom Bractwa Czarnogłowych niestety został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Po odbudowie przeprowadzonej pod koniec lat 90 – tych minionego wieku, ten bardzo ciekawy przykład architektury gotyckiej przyciąga masę turystów.
 • Kościół św. Piotra w Rydze – to kolejny kościół, którego wysoka wieża (licząca ponad 120 metrów) wyraźnie odznacza się na panoramie Rygi. Wspomniana budowla istniała już na samym początku XIII wieku. Historia opisywanego kościoła to pasmo zmian konstrukcyjnych, pożarów oraz przebudów. Już po kilku latach od początku reformacji, ryski kościół św. Piotra został przejęty przez luteran. Druga wojna światowa przyniosła bardzo poważne uszkodzenia opisywanej świątyni, której rekonstrukcję zakończono dopiero w latach 80 – tych minionego wieku. Na terenie kościoła św. Piotra znajduje się najwyżej położony punkt widokowy w krajach bałtyckich. Można z niego podziwiać panoramę łotewskiej stolicy.
 • Dom Kotów – po zobaczeniu tego znanego budynku, łatwo można się domyślić dlaczego koty są symbolem Rygi. Powstały na początku XX wieku Dom Kotów jest jednym z licznych przykładów ryskiej architektury secesyjnej i wyróżnia się dwoma rzeźbami kotów widocznymi na bocznych wieżyczkach. Z czasem te koty stały się podobnie rozpoznawalne jak na przykład poznańskie koziołki.
 • Sobór Narodzenia Pańskiego – ta okazała świątynia jest najważniejszym kościołem dla prawosławnych Łotyszy oraz miejscowej ludności pochodzenia rosyjskiego. Wspomniany sobór wyróżnia się rozmiarami oraz ciekawym neobizantyjskim stylem. Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę w 1991 roku, Sobór Narodzenia Pańskiego wrócił do rąk kościoła prawosławnego. Wcześniej komunistyczne władze wykorzystywały piękny sobór między innymi jako planetarium.
 • Pomnik Wolności w Rydze – w okresie międzywojennym ówczesne władze Łotwy postanowiły upamiętnić niepodległość kraju, co skutkowało powstaniem w 1935 roku okazałego monumentu. Opisywany pomnik dość nieoczekiwanie przetrwał czasy radzieckie i został odnowiony po ponownym odzyskaniu niepodległości przez Łotwę. Przed ryskim Pomnikiem Wolności, łotewscy żołnierze regularnie odbywają wartę.

Trzeba nadmienić, że powyższa lista nie wyczerpuje tematu atrakcji turystycznych na terenie Rygi. Łotewska stolica jest znana między innymi jako miejsce, gdzie można zobaczyć wiele przykładów architektury secesyjnej z przełomu XIX wieku oraz XX wieku. Chodzi między innymi o kamienice zamożnych ryskich mieszczan. Osoby mniej zainteresowane zabytkowymi budynkami, będą miały do wyboru całkiem dużo klubów, pubów i barów. Podczas wizyt w tych miejscach, trzeba jednak uważać na wspomniane już przypadki wyłudzeń pieniędzy, przed którymi ostrzegają polskie służby dyplomatyczne. Czasem może się okazać, że najlepszym rozwiązaniem jest płatność gotówką. Osoby zamierzające kupić np. posiłek na terenie Rygi, nie powinny liczyć na ceny niższe od polskich. Dane serwisu Numbeo.com wskazują bowiem, że ogólna różnica poziomu cen konsumpcyjnych pomiędzy Rygą oraz Warszawą wynosi 21% na niekorzyść łotewskiej stolicy. W przypadku gotowych posiłków, negatywna różnica względem Warszawy to 22%.

Atutem łotewskiej stolicy są atrakcje interesujące dla rodzin z dziećmi. Tacy turyści powinni zwrócić uwagę między innymi na ryskie muzeum motoryzacji, muzeum czekolady Laima, lokalne muzeum historii kolei oraz centrum nauki dla dzieci Zinoo.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby wyjeżdzające do Rygi, muszą się przygotować na ceny znacząco wyższe od polskich. Łotewska stolica jest zauważalnie „droższa” nawet od znacznie większej Warszawy.

przewodnik po Łotwie

przewodnik po Łotwie

  przewodnik po Łotwie

przewodnik po Łotwie

przewodnik po Łotwie                                                                                                                                        

Ryga na pewno będzie głównym punktem wycieczki dla Polaków wybierających się na Łotwę. Oprócz tego ciekawego miasta, warto również zobaczyć kilka innych atrakcji turystycznych Republiki Łotewskiej. W tym kontekście można wymienić między innymi:

 • Jurmałę – wspomniane miasto liczące około 55 000 mieszkańców to najbardziej znany łotewski kurort. Jego atutem jest położenie zaraz koło Rygi oraz ryskiego lotniska. Jurmała cechuje się charakterystyczną zabudową, której głównym elementem są budynki letniskowe (m.in. drewniane oraz secesyjne). W pobliżu Jurmały znajduje się Park Narodowy „Ķemeri” znany z obfitości wód mineralnych, urokliwych jezior oraz dużej liczby ptaków. W okolicy Jurmały można spotkać między innymi wielu Rosjan i Białorusinów, którzy przyjeżdżają na tamtejsze piaszczyste plaże.
 • Pałac w Rundāle – ten barokowo – rokokowy pałac z XVIII wieku można uznać za jedną z najpiękniejszych budowli Łotwy. Urok opisywanego pałacu ceniła między innymi cesarzowa Katarzyna II. Niestety na wskutek dwóch kolejnych wojen światowych ta okazała rezydencja została poważnie uszkodzona. Przez dłuższy czas, jej stanem nie przejmowały się komunistyczne władze. Dopiero w 1972 roku rozpoczęła się renowacja zespołu pałacowego trwająca przez kolejne 42 lata. Obecnie Pałac w Rundāle wygląda bardzo dobrze i gości między innymi lokalne muzeum. Na uwagę zasługują między innymi pieczołowicie odrestaurowane wnętrza, w których Republika Łotewska lokuje znamienitych gości (np. przedstawicieli innych państw).   
 • Park Narodowy „Gauja” – ten obszar ochrony przyrody to największy i najstarszy park narodowy na Łotwie. Warto wiedzieć, że Park Narodowy „Gauja” to jednocześnie największy tego typu park w krajach bałtyckich. Znajduje się on w pobliżu rzeki Gauja i rozciąga na obszarze 920 kilometrów kwadratowych. Na jego terenie oprócz ciekawych gatunków zwierząt i roślin można zobaczyć między innymi okazałe klify skalne. Kolejną atrakcją jest możliwość spróbowania jadalnych małży rzecznych. Osoby przebywające w okolicy parku Gauja (zwanej potocznie Szwajcarią Łotewską), powinny wybrać się do Turaidy. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się bowiem okazały ceglany zamek z początku XIII wieku. Wspomniany Zamek w Turaidzie góruje nad sporym parkiem.
 • Fort w Dyneburgu – wspomniany fort stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Dyneburga. To miasto kiedyś było kwitnącym ośrodkiem przemysłowym (jednym z większych z ZSRR), a obecnie przeżywa kryzys typowy dla ośrodków postindustrialnych. Lokalne władze chcą przyciągnąć turystów do miasta dzięki renowacji wielkiego fortu. Obecnie na terenie tej ogromnej twierdzy znajduje się między innymi muzeum poświęcone znanemu malarzowi urodzonemu na terenie Dyneburga – Markowi Rothko.

W nawiązaniu do tematu Dyneburga warto wspomnieć, że jest to miejsce, w którym najłatwiej można spotkać łotewskich Polaków. Na terenie Dyneburga działa między innymi polskie szkolnictwo oraz lokalny związek Polaków. Na ulicach znacznie łatwiej usłyszymy jednak język rosyjski. W stolicy Łatgalii przeważają bowiem osoby pochodzenia rosyjskiego stanowiące około 50% populacji miasta. Udział Polaków jest szacowany na około 15% i dorównuje wynikowi dotyczącemu Łotyszy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby zainteresowane życiem łotewskiej Polonii, koniecznie powinny odwiedzić Dyneburg. W tym mieście (drugim największym na Łotwie) mniej więcej jeden na sześciu mieszkańców posiada pochodzenie polskie. Język polski można usłyszeć między innymi na terenie reprezentacyjnej ulicy Ryskiej.

przewodnik po Łotwie

Czego warto spróbować na Łotwie?

Pobyt na Łotwie stanowi dobrą okazję do spróbowania tamtejszych potraw. To ciekawa perspektywa, bo łotewska kuchnia nie jest dobrze znana w Polsce. Jak nietrudno się domyślić, pozostawała ona pod kulinarnym wpływem Niemiec oraz Rosji. Widoczne są również akcenty litewskie oraz białoruskie. W przypadku łotewskich kulinariów, nie można spodziewać się skomplikowanych oraz wykwintnych potraw. Podobna sytuacja dotyczy również kuchni litewskiej oraz estońskiej. Kuchnie wszystkich narodów bałtyckich odzwierciedlają ich chłopskie korzenie i biedę, która doskwierała rodowitym mieszkańcom tych terenów przez kolejne wieki.

Na liście łotewskich specjałów kulinarnych, pierwsze miejsca zajmują następujące dania oraz przekąski:

 • rasols – lokalna sałatka warzywna z majonezem
 • rupjmaize – ciemny chleb żytni, który długo zachowuje świeżość
 • griki i  gailenu merce – kasza gryczana z dodatkiem sosu grzybowego
 • sklandrausis – tradycyjne łotewskie ciasto z dodatkiem żytniej mąki i farszu ziemniaczano – marchewkowego
 • rūpjmaizes kārtojums – łotewski deser z czarnego chleba, dżemu, śmietany oraz sera
 • maizes zupa – słodka chlebowa zupa posiadająca w swoim składzie między innymi owoce, rodzynki oraz rum
 • pīrāgi – lokalna odmiana pierogów, które są lepione z ciasta chlebowego i później pieczone
 • gulasz z jelenia, dzika i łosia – jedna z popularnych na Łotwie odmian gulaszu z dziczyzny
 • marynowany śledź z twarogiem i ziemniakami – przykład popularnych w łotewskiej kuchni potraw z dodatkiem ryb
 • łotewska zupa rybna – na terenie Łotwy często podawane są zupy z dodatkiem różnych ryb (np. płastugi lub pstrąga)
 • dorszyk lipawski – wędzony dorsz z ziemniakami, cebulą, śmietaną oraz boczkiem

Na terenie Łotwy znajdziemy również wiele potraw, które są typowe dla kuchni sąsiednich krajów. Przykład to rosyjskie pierogi, litewskie cepeliny i typowy chłodnik z Litwy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Łotewska kuchnia cechuje się stosunkowo niewielką liczbą zup oraz rzadkim używaniem warzyw innych niż strączkowe. Wynika to z faktu, że „niestrączkowe” warzywa kiedyś były drogie dla Łotyszy i trudne w uprawie.  

  

Co warto przywieźć z Łotwy?

Każdy kraj może się pochwalić znanymi produktami, które są chętnie nabywane przez zagranicznych turystów. Taka sytuacja oczywiście dotyczy również Łotwy. Polacy wyjeżdzający z tego bałtyckiego państwa, chętnie zabierają ze sobą następujące przysmaki:

 • likier Rigas Balzams (zwany też balsamem ryskim) – ceniony w całej środkowej Europie likier ziołowy, który pomaga w rozmaitych problemach związanych z drogami oddechowymi (uwaga: balsam ryski można również kupić na Litwie, ale opinie co do jego jakości są zróżnicowane)
 • tradycyjne łotewskie miody pitne (np. popularnej firmy Meduspils)
 • ciemne łotewskie chleby
 • suszone szprotki oraz inne suszone ryby
 • czekolady oraz inne słodycze cenionej również poza granicami Łotwy firmy Laima
 • tradycyjne łotewskie piwa (np. Lacplesis Premium)
 • łotewskie wina zrobione z owoców albo rabarbaru
 • różnego rodzaju produkty z dziczyzny

Łotwa cechuje się też sporym wyborem bardziej trwałych pamiątek niż żywność i napoje. Polscy turyści kupują tam między innymi ozdoby z bursztynu, swetry oraz tradycyjne wyroby skórzane. Starsi Polacy chętnie nabywają produkty znanego domu perfumeryjnego Dzintars, który był ceniony w krajach bloku wschodniego i nadal zachował wysoką jakość perfum. W przypadku pamiątek z Rygi, prym wiodą różne wizerunki tamtejszych kotów. Mowa o takich produktach jak np. maskotki, rzeźby oraz figurki (patrz poniższa fotografia).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Rygi znanym miejscem zakupów jest między innymi tradycyjny targ (Centraltirgus). Cechuje się on bardzo dużym wyborem rozmaitych owoców morza i pamiątek.

  

Wakacje, weekend na Łotwie – podsumowanie

Łotwa na pewno jest krajem, który powinni zwiedzić Polacy wybierający się w kierunku północno – wschodnim. Stanowi on ciekawą mieszankę klimatów typowo skandynawskich (zobacz np. okolice Rygi) oraz post – radzieckiej rzeczywistości, która jest szczególnie widoczna na wschodzie kraju. Łotwa powinna stanowić pośredni punkt na trasie wycieczki obejmującej trzy kraje bałtyckie. Osoby po raz pierwszy odwiedzające opisywane państwo, mogą być zaskoczone dużą powierzchnią bezludnych lasów oraz łąk. Ze względu na takie środowisko przyrodnicze oraz niską gęstość zaludnienia Łotwa stanowi ciekawe rozwiązanie dla osób, które chciałyby wybrać się na camping.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Słabo zaludniona Łotwa stanowi ciekawy kierunek wyprawy między innymi dla osób szukających odludnych okolic oraz dla miłośników campingu.   

follow us in feedly