Newsletter

Przelewy walutowe – słownik pojęć

Przelewy walutowe przez internet stają się coraz popularniejsze. Jednocześnie ten temat obfituje w określenia i skróty, które mogą być zupełnie niezrozumiałe dla przeciętnego czytelnika. Postanowiliśmy przedstawić i wyjaśnić kluczowe hasła (np. SEPA oraz BIC). Nasz portalowy słownik może być przydatny nie tylko dla osób, które rzadko zlecają przelewy.

Przelewy walutowe online – słownik Kurencja.com

Bank pośredniczący (korespondent)

bank, który uczestniczy w systemie SWIFT i pomaga w realizacji przelewów.

Przelewy walutowe dokonywane są z jednego konta na drugie, ale często wymaga udziału banków – pośredników. Pomoc banków pośredniczących jest konieczna, jeżeli klient wysyła przelew do bardziej egzotycznych państw. Rolę banków pośredniczących zwykle pełnią wiodące instytucje w danym kraju. Za swoje usługi, korespondent pobiera pewną opłatę. W przypadku przewalutowań, koszty są naliczane poprzez mniej korzystny kurs wymiany.

Jeżeli klient wybrał opcję kosztową OUR, to bank nadający przelew dodatkowo pobierze od niego ryczałt na wynagrodzenie korespondentów. Taki ryczałt zwykle wynosi 50 zł – 70 zł.

BIC (SWIFT CODE)

to międzynarodowy numer służący do identyfikacji banku. Kod BIC (znany również jako SWIFT CODE), jest nadawany przez organizację SWIFT i składa się z ośmiu lub jedenastu znaków alfanumerycznych (litery/cyfry). Kod BIC jest wymagany w jeśli chcemy zlecić przelewy walutowe za granicę.

Przykładowy kod BIC dla banku PKO BP to BPKOPLPW. Do ośmioznakowego kodu BIC mogą być dodane trzy znaki, które identyfikują oddział danego banku.

Zobacz kody BIC/SWIFT CODE polskich banków >

IBAN

międzynarodowy format zapisywania oraz identyfikacji rachunków bankowych. Numer konta w formacie IBAN składa się z:

  • dwuliterowego kodu kraju (np. Polska – PL, Niemcy – DE)
  • dwóch cyfr sprawdzających
  • numeru rachunku (do 30 cyfr) w międzynarodowym formacie (w Polsce obowiązuje format NRB składający się z 26 cyfr)

Numer IBAN adresata oraz nadawcy musi zostać podany w przypadku zlecania przelewu międzynarodowego (SEPA, SWIFT).

Opcja kosztowa

to sposób podziału kosztów w przypadku przelewów zagranicznych. Rozróżniamy trzy opcje kosztowe:

  1. OUR – wszystkie koszty przelewu pokrywa nadawca
  2. BEN – wszystkie koszty przelewu pokrywa adresat
  3. SHA – nadawca przelewu pokrywa tylko koszty naliczone przez jego bank, natomiast adresat ponosi koszty swojego banku i banków pośredniczących

Najczęściej stosuje się opcję przewidującą podział kosztów (SHA). Taki wariant jest wymagany w przypadku przelewów SEPA.

ROR (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy)

konto bankowe, które służy do bieżących rozliczeń (np. wykonywania przelewów i płatności za zakupy).

ROR może być rozliczany w walucie innej niż złoty (np. euro, dolar amerykański). Do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, często dołączona jest karta debetowa (w tej samej walucie). Wpłata kwoty wyrażonej w innej walucie na ROR, skutkuje jej automatycznym przewalutowaniem po niekorzystnym kursie banku.

SEPA (obszar płatniczy)

skrót SEPA oznacza Jednolity Europejski Obszar Płatniczy (ang. Single Euro Payments Area).

Wspomniany obszar, który został utworzony z inicjatywy Unii Europejskiej, obejmuje ponad 500 milionów obywateli mieszkających w krajach UE oraz czterech innych państwach (Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii). Utworzenie obszaru SEPA, ma na celu integrację systemów płatności i przyspieszenie międzynarodowych przelewów w walucie euro.

SEPA (rodzaj przelewu)

skrót SEPA jest stosowany również do określenia szybkich przelewów, które można wykonywać w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego.

Przelewy SEPA obecnie są realizowane w standardzie D + 1. To oznacza, że płatność powinna znaleźć się na koncie adresata w kolejnym dniu roboczym. Wcześniej obowiązywał standard D + 3. Przelewy SEPA prócz odpowiedniej waluty rozliczeniowej (euro) muszą spełniać dodatkowe wymagania (np. brak opcji przyspieszających i opcja kosztowa SHA). Obecnie klienci krajowych banków płacą od 0 zł do 10 zł za realizację przelewu SEPA przez Internet. Taka operacja wykonana w placówce banku jest nieco droższa. 

Spread

kwotowa lub procentowa różnica między kursem kupna waluty i sprzedaży waluty.

Kurs po którym dana instytucja sprzedaje walutę (kurs sprzedaży), zawsze jest wyższy niż kurs kupna. Ta różnica zwana spreadem, zapewnia zysk dla banków, kantorów stacjonarnych, kantorów internetowych oraz niektórych firm oferujących przelewy walutowe za granicę.

SWIFT (organizacja)

międzynarodowa organizacja, która została założona w 1973 roku przez 239 banków z 15 krajów.

Jej celem jest ułatwienie realizacji przelewów międzynarodowych. Obecnie w systemie SWIFT bierze udział około 11 000 instytucji z 200 krajów świata. Ważnym elementem SWIFT-u są główne banki (tzw. korespondenci), które pośredniczą w przesyłaniu środków. Niestety każdy bank – korespondent nalicza opłatę za swoje usługi. Trudno ją z góry oszacować, więc krajowe banki pobierają opłatę ryczałtową (np. 70 zł) przy przelewach SWIFT i opcji kosztowej OUR.

Przelewy walutowe Swift

SWIFT (rodzaj przelewu)

skrót SWIFT jest stosowany również do oznaczenia przelewu realizowanego za pośrednictwem organizacji SWIFT i systemu banków pośredniczących (tzw. korespondentów).

Przelewy SWIFT można wysyłać do prawie każdej części globu. Problem polega na tym, że banki pośredniczące naliczają opłaty, a kolejne przewalutowania po kursach bankowych, skutkują uszczupleniem przesyłanej kwoty. Przelew SWIFT standardowo jest realizowany w opcji spot. Taki transfer pieniężny trafia na konto odbiorcy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych (standard D + 3). Po dopłacie dostępne są następujące opcje czasowe przelewów SWIFT:

  • Tomnext (opcja pilna) – zapewnia dostarczenie przelewu do końca następnego dnia roboczego (standard D + 1)
  • Overnight (opcja ekspresowa) – zapewnia dostarczenie przelewu do końca bieżącego dnia, o ile przelew zostanie zrealizowany przed graniczną godziną (np. 13:00 lub 14:00)

W przypadku standardowej opcji spot, za przelewy walutowe klienci krajowych banków muszą zapłacić prowizję wynoszącą 0,2% – 0,5% przesyłanej kwoty. Maksymalna wysokość prowizji zwykle jest ograniczana do poziomu 200 zł – 300 zł. Niektóre banki stosują stałą ryczałtową opłatę (np. 40 zł) za każdy przelew. Koszty realizacji przelewu SWIFT zwiększa m.in. zlecenie operacji w placówce banku, ryczałt na pokrycie opłat banków pośredniczących oraz wybrana opcja przyspieszająca (Tomnext, Overnight). Warto zdawać sobie sprawę, że przelew walutowy do innego banku działającego w Polsce, może kosztować tyle samo co operacja SWIFT.

Przeczytaj więcej o przelewach SWIFT w naszym poradniku >

Przelewy walutowe – tańsze od banków są wyspecjalizowane, niezależne firmy

Jeżeli chcesz wysłać pieniądze za granicę (albo przesłać pieniądze do Polski) najlepiej nie korzystać z banków, a firm które wyspecjalizowały się w transferach walutowych.

Firmy, jak np.: GLOBALtransfer, TransfeWise, CurrencyFair są znacznie tańsze i wygodniejsze od banków.

follow us in feedly