Newsletter

Firma za granicą

Firma w UK – czy się opłaca założyć?

Firma w UK? Szacunkowe dane mówią o tym, że w Wielkiej Brytanii działa już ponad 100 000 polskich firm. To zainteresowanie Polaków działalnością gospodarczą w Zjednoczonym Królestwie, wynika między innymi z braku poważnej bariery językowej, niższych obciążeń podatkowych i przyjaznej administracji.

Firma w UK – czy jeszcze warto prowadzić tam biznes?

Wielka Brytania nie bez powodu lokuje się w czołówce prestiżowego rankingu Doing Business.

Przez dłuższy czas, ten wyspiarski kraj jawił się polskim przedsiębiorcom, jak ziemia obiecana. Zamieszanie związane z Brexitem, nieco zmieniło tę perspektywę.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie powolnym procesem, a władze tego kraju (mimo retoryki prezentowanej na potrzeby opinii publicznej), chcą zachować jak najlepsze relacje handlowe i gospodarcze z państwami Unii Europejskiej (w tym również Polską).

Zobacz nasz specjalny serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

Jak prowadzi się firmę w Wielkiej Brytanii

Niezależnie od kwestii natury politycznej, warto przedstawić ogólne zasady i warunki prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii.

Wcześniej w podobny sposób opisaliśmy perspektywy działalności polskich przedsiębiorców w Czechach i na Słowacji. Mamy nadzieję, że nasza kolejna analiza spotka się z podobnym zainteresowaniem czytelników.

Brytyjska gospodarka nadal jest około sześć razy większa od polskiej

Wielka Brytania z pewnością nie jest już takim światowym mocarstwem, jak w czasach Królowej Wiktorii. Tym niemniej, Zjednoczone Królestwo na gospodarczej mapie globu wciąż ma status pierwszoligowego gracza.

Wielkiej Brytanii pomaga kapitał zgromadzony m.in. w erze kolonializmu, rola Londynu jako centrum finansowego i sieć powiązań ekonomicznych z byłymi koloniami.

Wartość nominalnego PKB, dobrze odzwierciedla znaczenie brytyjskiej gospodarki. Ten wskaźnik w 2015 roku wynosił 2,86 bln USD (dane: Bank Światowy). Analogiczny wynik dla Polski to 0,48 bln USD.

W globalnym rankingu wielkości gospodarek (opartym na nominalnym PKB), Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce i jest wyprzedana tylko przez USA, Chiny, Japonię oraz Niemcy. W tym samym zestawieniu Banku Światowego z 2015 roku, Polska ulokowała się na 24 pozycji (przed Belgią i za Nigerią).

Gonimy, gonimy, ale czy dogonimy?

Gospodarczy dystans pomiędzy Polską i Wielką Brytanią zmniejszał się w ostatnich latach ze względu na różnice w tempie wzrostu gospodarczego (patrz poniższy wykres).

Nasz kraj w miarę dobrze przetrwał eskalację kryzysu gospodarczego, podczas gdy Zjednoczone Królestwo pod koniec minionej dekady wpadło w recesję. Tym niemniej, wyrównanie poziomu PKB „na głowę” w Polsce i Wielkiej Brytanii, nawet przy optymistycznych założeniach zajęłoby około 30 lat

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wielka Brytania to nadal piąta największa gospodarka globu. Nominalna wartość brytyjskiego produktu krajowego brutto jest sześć razy większa od porównywalnego wyniku z Polski.  

Firma w UK

Firma w UK –  wysoka kwota wolna od podatku …

Informacje dotyczące produktu krajowego brutto „na głowę” (per capita), potwierdzają ogromny dystans pomiędzy analizowanymi krajami (Polska w 2015 r. – 26 261 USD, Wielka Brytania – 41 459 USD).

Warto dodać, że ten wskaźnik jest prezentowany w parytecie siły nabywczej, czyli o wiele korzystniej dla Polski.

Wyższe koszty pracy na wyspach

Znacznie wyższy poziom rozwoju gospodarczego, oznacza także większy koszt pracy ponoszony przez pracodawców (patrz poniższa tabela).

Średni koszt godziny pracy w Wielkiej Brytanii (25,7 euro) jest prawie trzy razy wyższy niż w Polsce (8,6 euro).

Firma w UK ma nieco trudniej przez niskie bezrobocie

Płace na brytyjskim rynku są stymulowane przez niską stopę bezrobocia rejestrowanego (4,8% w listopadzie 2016 roku, Polska – 6,0%).

Niskie ubezpieczenia społeczne

Pracodawców może natomiast zachęcać niski poziom obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Brytyjski pracodawca w ramach składek finansowanych bezpośrednio przez siebie, płaci 13,80% pensji brutto pracownika etatowego. Analogiczny wynik dla Polski (2016 r.) wynosi 16,26%.

Firma w UK skorzysta na VAT i PIT

Na korzyść Zjednoczonego Królestwa, przemawia również system podatkowy z mniejszą liczbą stawek VAT-u (5% i 20%) i wyższą kwotą zwolnienia podmiotowego (83 000 funtów/rok).

Różnica w wysokości podatku CIT jest niewielka (Polska – 19%, Wielka Brytania – 20%). Z punktu widzenia większości polskich przedsiębiorców, ważniejsze są jednak informacje dotyczące podatku PIT (patrz poniższa tabela).

Zobacz jak najlepiej przelać, przesłać funty z UK do Polski

Firma w UK

 

Nawet ogólne informacje zaprezentowane w powyższym zestawieniu wskazują, że brytyjski system podatkowy pod względem PIT-u, bardzo różni się od polskich rozwiązań.

W Wielkiej Brytanii do końca roku podatkowego 2016/2017, mamy do czynienia z trzema stawkami:

 • stawka 20% – dochód roczny od 11 001 funtów do 43 000 funtów
 • stawka 40% – dochód roczny od 43 001 funtów do 150 000 funtów
 • stawka 45% – nadwyżka rocznego dochodu ponad 150 000 funtów

Zerowa stawka PIT w GB

Swoistą czwartą stawką PIT w UK, jest tzw. stawka zerowa.

Skorzystają z niej osoby posiadające dochód (podstawę opodatkowania) na poziomie do 11 000 funtów/rocznie. Tak wysoką kwotę wolną od podatku, trudno nawet porównywać z jej polskim odpowiednikiem.

W 2017 r. kwota wolna od podatku dla zdecydowanej większości krajowych podatników wciąż wynosi 3091 zł (około 600 funtów).

„Polską” kwotę wolną od podatku, całkowicie tracą osoby zarabiające ponad 127 000 zł rocznie. W przypadku Wielkiej Brytanii, utrata kwoty wolnej od podatku, następuje dopiero przy dochodzie rocznym powyżej 122 000 funtów (około 610 000 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku obecnie (rok podatkowy 2016/2017) wynosi 11 000 funtów rocznie i jest przewidziana dla wszystkich podatników z dochodem nieprzekraczającym 122 000 funtów (dla dochodu powyżej 100 000 funtów/rok następuje stopniowa obniżka kwoty wolnej).

Trzeba nadmienić, że w kolejnym roku podatkowym (2017/2018), brytyjscy podatnicy będą mogli skorzystać z nieco wyższej kwoty wolnej od podatku (11 500 GBP zamiast 11 000 GBP). W tym kontekście warto przypomnieć, że brytyjski rok podatkowy związany z PIT-em zaczyna się 6 kwietnia, a nie 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Zmiany w podatku PIT w UK

W kwietniu 2017 roku, brytyjskich podatników czeka jeszcze kilka zmian dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warto zwrócić uwagę, że po zmianach wyższa stawka podatku PIT (40%) będzie obowiązywać w przedziale 45 001 funtów – 150 000 funtów.

Zmianom na razie nie ulegnie np. rozwiązanie pozwalające na przekazanie partnerowi lub małżonkowi (opodatkowanemu stawką 20%) 1100 funtów swojej kwoty wolnej od podatku. Część „kwoty wolnej” może przekazać osoba, która sama nie płaci PIT-u (ze względu na zbyt niski dochód).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Brytyjski rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia (PIT) lub 1 kwietnia (CIT) każdego roku kalendarzowego. W roku podatkowym 2017/2018 zaczynającym się 6 kwietnia 2017 roku, Brytyjczyków czeka między innymi podwyżka kwoty wolnej od podatku do 11 500 funtów.

Brytyjski system emerytalny motywuje do samodzielnego oszczędzania

Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, brytyjski system emerytalny również wydaje się bardzo interesujący.

Niedawno wspomniany system przeszedł spore reformy, które miały na celu jego uproszczenie i deregulację. Generalna idea systemu emerytalnego w Zjednoczonym Królestwie jest taka, że państwowe świadczenie powinno zapewnić tylko minimum egzystencji, a wysokość pozostałej części emerytury zależy od kapitału samodzielnie zaoszczędzonego przez pracownika.

W ramach podstawowego świadczenia, osoby wpłacające składki do państwowego funduszu (National Insurance) przynajmniej przez 10 lat (okres składkowy nie musi być ciągły), otrzymają jedynie 155,65 funta tygodniowo. W przeliczeniu na rok, to oznacza dochód wynoszący około 8100 funtów. W warunkach brytyjskich, jest to bardzo niska kwota.

Firma w UK – Ubezpieczenia społeczne dla zasiłków, nie emerytury

Warto pamiętać o wysokości świadczeń z National Insurance i konieczności przynajmniej dziesięcioletniego opłacania składek.

Są to mniej korzystne aspekty brytyjskiego systemu emerytalnego, który wielu polskim przedsiębiorcom kojarzy się tylko z niskimi składkami. Dla niektórych osób, możliwość korzystania z różnorakich zasiłków jest ważniejszą motywacją do uczestnictwa w brytyjskim systemie ubezpieczeń społecznych, niż sama emerytura państwowa.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Po ostatnich zmianach w brytyjskim systemie emerytalnym, „nowi” emeryci będą otrzymywać od państwa tylko 155,65 funta tygodniowo. Pracujący muszą zadbać o wyższą emeryturę we własnym zakresie. Dlatego trudno jest przewidzieć, jaka za 20 lat – 30 lat będzie faktyczna stopa zastąpienia dla brytyjskich emerytur.

Od czego płaci się składki na National Insurance

Warto wiedzieć, że przymus płacenia składek National Insurance na publiczną emeryturę i pozostałe świadczenia społeczne występuje, jeżeli dana osoba przekroczyła 16 lat i zarabia powyżej 155 funtów tygodniowo jako pracownik albo uzyskuje z działalności gospodarczej dochód powyżej 5965 funtów rocznie.

Składki pracowników

W przypadku pracownika zarabiającego więcej niż 155 funtów tygodniowo, wysokość składek ubezpieczenia społecznego (National Insurance) jest następująca:

 • 13,8% pensji brutto w ramach składki przekazywanej przez pracodawcę
 • 12,0% pensji brutto mieszczącej się w zakresie od 155 funtów tygodniowo do 827 funtów tygodniowo i dodatkowo 2,0% od ewentualnej nadwyżki tygodniowej pensji powyżej 827 funtów (w przypadku miesięcznych pensji, analogiczne progi wynoszą: 672 funty/miesiąc i 3583 funty/miesiąc)

Składki przedsiębiorców

Stawki dotyczące przedsiębiorców obecnie wynoszą:

 • 2,8 funta tygodniowo przy dochodzie od 5965 funtów rocznie
 • 9% dochodu/zysku pomiędzy 8060 funtów rocznie i 43 000 funtów rocznie
 • 2% dochodu/zysku ponad 43 000 funtów rocznie

Warto nadmienić, że podane składki uwzględniają już daninę na państwowy system opieki zdrowotnej. Nie jest on zupełnie bezpłatny, a koszty dla ubezpieczonych mogą się pojawić na przykład podczas wizyty u dentysty.

Mimo ostatnich problemów, brytyjski system opieki zdrowotnej działa lepiej, niż jego polski odpowiednik. W niedawnym badaniu Euro Health Consumer Index 2015, brytyjska służba zdrowia zajęła 14 miejsce na 35 państw analizowanych pod względem standardu leczenia. Polska w tym samym zestawieniu niestety uplasowała się na przedostatniej pozycji (34 miejsce).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby opłacające w Wielkiej Brytanii składkę na ubezpieczenia społeczne, mogą w pełni korzystać z publicznego systemu ochrony zdrowia. Nie jest on jednak zupełnie bezpłatny. Ubezpieczeni pacjenci muszą dopłacać za pewne usługi (na przykład leczenie zębów).

Zobacz jak najlepiej przelać, przesłać funty z UK do Polski

Firma w UK korzysta na prostych podatkach

Polskie firmy działające w Wielkiej Brytanii chwalą sobie między innymi mniej skomplikowany system podatkowy.

Ciekawych informacji na ten temat, dostarcza niedawny ranking Paying Taxes 2017. We wspomnianym rankingu firmy PwC oceniono, że polski przedsiębiorca rocznie musi poświęcić 271 godzin na załatwianie formalności związanych z podatkami. Analogiczny wynik dla Wielkiej Brytanii to zaledwie 110 godzin.

Przyczyną tej różnicy jest m.in. dobra informatyzacja systemu podatkowego w Zjednoczonym Królestwie.

Wyniki rankingu Doing Business też wskazują na przewagę Wielkiej Brytanii dotyczącą przyjazności systemu podatkowego (patrz poniższa tabela). Pod tym względem, Polska zajęła 47 miejsce na 190 klasyfikowanych krajów, a Wielka Brytania 10 pozycję.

Saldo korzyści jakie osiąga firma w UK

Ogólnie rzecz biorąc, Zjednoczone Królestwo (i firma w UK) ma nad Polska sporą przewagę w takich kategoriach jak:

 • łatwość płacenia podatków,
 • otwierania firmy,
 • podłączania prądu i uzyskiwania pozwoleń budowlanych.

Wielka Brytania wypada lepiej także pod względem ochrony mniejszościowych udziałowców, egzekwowania umów i ogłaszania upadłości.

W związku z dużą przewagą w wielu kategoriach rankingu, trudno się dziwić, że Zjednoczone Królestwo po podsumowaniu wszystkich aspektów badanych przez Bank Światowy zajęło siódmą pozycję, a Polska miejsce dwudzieste czwarte (na 190 badanych krajów).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wielka Brytania ma przewagę nad Polską pod względem łatwości zakładania firmy, prostoty systemu podatkowego, możliwości egzekwowania umów i ogólnej jakości administracji.

Firma w UK

Firma w UK – formy prawne do wyboru

Polski przedsiębiorca otwierający firmę w Wielkiej Brytanii, ma do wyboru następujące formy prawne:

 1. sole trader (jednoosobowa działalność gospodarcza)
 2. partnership (spółka partnerska/cywilna)
 3. limited liability partnership – LLP (spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością)
 4. private company limited by shares – LTD (spółka z o.o.)
 5. public limited company – PLC (spółka akcyjna)

Wszystkie wymienione spółki funkcjonują podobnie, jak ich polskie odpowiedniki. Jedyny wyjątek to spółka limited liability partnership, która jest formą pośrednią pomiędzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką partnerską. Ten wariant działalności ze względów podatkowych, może być szczególnie korzystny dla polskich przedsiębiorców.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wszystkie główne typy brytyjskich spółek (poza LLP), posiadają swoje podobnie działające odpowiedniki w Polsce.

Specyfika spółek brytyjskich

Warto nadmienić, że w przypadku spółki LTD nie ma wymogu dotyczącego wysokości wniesionego kapitału.

Brytyjski odpowiednik spółki akcyjnej (PLC), może być założony z kapitałem wynoszącym przynajmniej 50 000 funtów. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tylko 25% zadeklarowanego kapitału musi zostać wpłacone na konto firmy.

Samodzielni przedsiębiorcy i osoby zakładające spółki partnerskie (w tym również partnerskie z ograniczoną odpowiedzialnością), nie mają obowiązku wnoszenia określonego kapitału.

Rejestracja firmy w UK przez Internet

Rejestracja spółek w odpowiedniej instytucji (Companies House), jest możliwa przez Internet.

Koszty rejestracji nie są wysokie. Przykładowo standardowa rejestracja spółki LTD przez Internet kosztuje 12 funtów i zwykle trwa do 24 godzin. Samodzielny przedsiębiorca również może dokonać rejestracji firmy w trybie online (bez opłat).

Zakładanie firmy w UK z poziomu Polski

Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. O dziwo problem pojawia się w nieoczekiwanym miejscu. Otóż samo założenie spółki ltd przez internet to zaledwie 12 funtów, ale aby założyć dla niej konto bankowe (w Polsce w GBP, skąd będziemy operować i gdzie jest to o dziwo prostsze na starcie) musimy posiadać tzw. Apostille, czyli coś w rodzaju klauzuli ministerialnej poświadczającej wiarygodność danego podmiotu zarejestrowanego w UK.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba zakładająca brytyjską spółkę z o.o. (LTD), nie musi wnosić kapitału o określonej wartości i może załatwić formalności przez Internet (standardowy koszt: 12 funtów).

Firma w UK – na koniec

Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu działalności gospodarczej do Wielkiej Brytanii, oczywiście trzeba przeanalizować więcej aspektów niż te, które zostały opisane w przewodniku Kurencja.com.

Przedsiębiorcy powinni uwzględnić również ryzyko związane z Brexitem oraz kwestie dotyczące rezydencji podatkowej.

W ciągu kolejnego roku, zapewne dowiemy się więcej o zasadach wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE i wtedy będzie można lepiej ocenić opłacalność rejestracji firmy w Zjednoczonym Królestwie.

Sprawdź pozostałe artykuły z cyklu Firma w …:

 1. Czy warto założyć firmę w Norwegii?

 2. Firma w Irlandii – czy warto założyć?

 3. Firma w Rumunii – czy warto założyć tam biznes w 2017 r.?

 4. Firma na Węgrzech – jak założyć i prowadzić

 5. Prowadzenie firmy w Niemczech – poradnik

 6. Czy założyć i prowadzić firmę na Słowacji

 7. Czy założyć i prowadzić firmę w Czechach

Śledź na bieżąco kurs Funta

Zobacz jak najlepiej przelać, przesłać funty z UK do Polski

follow us in feedly