Newsletter

Czy warto założyć firmę w Norwegii?

Jeszcze do niedawna, Norwegia kojarzyła się naszym rodakom głównie z surowym klimatem, wydobyciem ropy naftowej, fiordami oraz wysokim poziomem życia. Od niedawna bardzo powszechne jest jeszcze jedno skojarzenie. Mowa o wyjazdach do pracy (głównie fizycznej). Kraj fiordów przyciąga naszych rodaków zarobkami, które są atrakcyjne pomimo wysokich kosztów życia. Warto zdawać sobie sprawę, że Norwegia jest państwem, które może zainteresować również rodzimych przedsiębiorców.

Zobacz nasz specjalny serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

Zakładamy firmę w Norwegii

Ten nordycki kraj od lat plasuje się wysoko we wszelkich rankingach uwzględniających warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Atutem Norwegii jest między innymi sprawna administracja oraz dobry system podatkowy.

Oczywiście widoczne są również wady, które mogą zniechęcić rodzimych przedsiębiorców (np. bardzo wysoki koszt pracy).

W naszym kolejnym poradniku dotyczącym warunków prowadzenia działalności gospodarczej, prezentujemy zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty Norwegii. Wcześniej w podobny sposób przedstawiliśmy kwestie związane z prowadzeniem firmy na terenie Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Norwegia rozwija się wolniej niż Polska i jest uzależniona od ropy

Wielu Polaków zapytanych o gospodarki oparte na wydobyciu surowców naturalnych, wskaże Rosję, Kuwejt lub Arabię Saudyjską. Warto zdawać sobie sprawę, że do tego samego grona należy również zamożna Norwegia. Wspomniany kraj stanowi przykład tego, że państwo eksploatujące węglowodory (ropę naftową i gaz ziemny), może zbudować nowoczesną gospodarkę i lokować się w pierwszej dziesiątce światowych rankingów jakości życia.

Oczywiście duże uzależnienie od wydobycia surowców ma również swoje wady. Stały się one widoczne w 2014 roku i 2015 roku, gdy spadające ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego zdusiły wzrost gospodarczy Norwegii (patrz poniższy wykres). Takie zjawiska będą miały miejsce również w przyszłości, bo gaz ziemny stanowi obecnie około 31% wartości norweskiego eksportu. Analogiczny wynik dotyczący ropy naftowej wynosi 22% (dane z 2015 r.).

Poniższy wykres pokazuje również, że na przestrzeni ostatnich 25 lat tempo wzrostu gospodarczego Norwegii było znacznie niższe od wartości odnotowanych dla Polski. W przypadku tak wysokorozwiniętych państw jak Norwegia, roczny wzrost PKB na poziomie 2,5% – 3,0% stanowi już bardzo dobry wynik.

w Norwegii

Norweskie stawki za godzinę pracy są szokujące dla firm z Polski …

Przy porównywaniu najważniejszych informacji dotyczących polskiej i norweskiej gospodarki, można zauważyć wiele bardzo wyraźnych kontrastów.

Pierwszym przykładem jest poziom PKB per capita (z wliczonym parytetem siły nabywczej). Dane Banku Światowego z 2015 r. wskazują, że wówczas ten wskaźnik dla Norwegii wynosił 62 084 USD (patrz poniższa tabela).

Analogiczny wynik dotyczący Polski nie przekraczał 27 000 USD. Takie porównanie daje wyobrażenie o dystansie, jaki Polska powinna nadrobić w stosunku do Norwegii. Zmniejszenie tego dystansu rozwojowego miało miejsce w 2016 roku. Wtedy polska gospodarka odnotowała wzrost na poziomie 2,7%, podczas gdy analogiczny wynik dla Norwegii wyniósł równe 1,0%. Wyniki z 2017 r. powinny być bardziej korzystne z punktu widzenia naszego kraju.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W 2015 r. na jednego Norwega przypadało ponad 62 000 dolarów PKB (z wliczonym parytetem siły nabywczej). Analogiczny wynik dla Polski był niższy o 56%.

Kolejna bardzo duża różnica dotyczy średnich kosztów godziny pracy dla pracodawcy. Szacunki Eurostatu wskazują, że w 2016 r. ten wskaźnik dla Polski wynosił 8,6 euro i był taki sam jak poprzednio (2015 r.). Jeżeli chodzi o Norwegię, to w 2016 r. porównywalna godzinowa stawka (z wliczonym kosztem składek płaconych przez pracodawcę oraz benefitów) wynosiła 50,2 euro.

Tak wysoka wartość wydaje się szokująca dla Polaków i sprawia, że Norwegia jest krajem z najdroższą siłą roboczą w Europie. Warto przy tym pamiętać, że analogiczne koszty godziny pracy były wyższe w poprzednich latach. Eurostat podaje, że „norweski” koszt godziny pracy z 2012 r. wynosił aż 56,4 euro (Polska – 7,9 euro).

Warto zwrócić uwagę, że koszt pracy w Norwegii nieco spadł pomimo niskiego bezrobocia. W styczniu 2017 r. „norweska” stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła zaledwie 4,2%. Analogiczny wynik dla Polski to 5,4% (patrz poniższe zestawienie).

Zobacz nasz specjalny serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia nadal jest krajem z najwyższymi kosztami pracy na kontynencie. W 2016 r. norweski pracodawca średnio musiał zapłacić 50,2 euro za godzinę pracy (po wliczeniu składek społecznych i benefitów pozapłacowych).

Jak założyć firmę w Norwegii tab.1

Norweski podatnik równocześnie płaci podatek liniowy i progresywny

Kraje skandynawskie są znane ze stosunkowo wysokiego poziomu obciążeń podatkowych. Norwegia również nie zachęca bardzo niskimi stawkami podatkowymi (patrz powyższa tabela).

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że tamtejszy system podatku PIT cechuje się m.in. korzystnymi odliczeniami oraz wysoką „kwotą wolną”. Te kwestie warto omówić powoli i systematycznie.

PIT w Norwegii

Tak jak wynika z powyższego zestawienia, stawka norweskiego podatku PIT jest liniowa i wynosi 24,0% (dla roku podatkowego 2017).

Niższe podatki w cięższym klimacie

Trzeba zwrócić uwagę, że mieszkańcy niektórych regionów położonych na północy kraju (Finnmark i Nord – Troms), płacą niższy podatek dochodowy (20,5%) ze względu na trudne warunki życia. W roku podatkowym 2016, analogiczne stawki wynosiły 21,5% (dla Finnmark i Nord –  Troms) oraz 25,0% (pozostała część kraju). Podatek dochodowy od dywidend oraz innych dochodów kapitałowych to 115% standardowej stawki dla całego kraju (w 2017 r. = 115% x 24,0% = 27,6%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Mieszkańcy północnych regionów Norwegii (Finnmark i Nord-Troms), płacą nieco niższy podatek dochodowy (w 2017 r. 20,5% zamiast 24,0%).    

Dla norweskiego PIT-u, bardzo charakterystyczna jest także wysoka kwota wyłączona z opodatkowania.

Po podwyżkach z początku 2017 r. wynosi ona 44% rocznego dochodu brutto (od 4000 NOK do 94 750 NOK). Kwotę wolną od podatku powiększa odliczenie osobiste wynoszące 53 150 NOK (single) lub 78 300 NOK (wspólnie rozliczający się małżonkowie).

Obcokrajowcy przyjeżdżający do Norwegii, przez pierwsze dwa lata pracy w tym kraju, dodatkowo mogą pomniejszyć swój dochód netto o 10% (pomniejszenie do 40 000 NOK). Takie dodatkowe odliczenie skutkuje jednak utratą prawa do niektórych ulg.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Na uwagę zasługują też korzystne ulgi w norweskim podatku dochodowym. Dotyczą one między innymi wydatków na:

 • opiekę nad dzieckiem
 • spłatę kredytów mieszkaniowych
 • związki zawodowe
 • podróże do rodziny mieszkającej w innym kraju

Ta ostatnia opcja może szczególnie zainteresować Polaków pracujących w Norwegii. Warto wspomnieć, że nasi rodacy ze względu na współpracę Norwegii z Unią Europejską i przynależność tego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają lepszy status podatkowy niż obywatele państw spoza UE. To skutkuje np. bardziej korzystnymi zasadami niektórych ulg podatkowych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Od przychodu w Norwegii można odliczyć 44% (do 94 750 NOK) jako zryczałtowany koszt jego uzyskania. Podstawa opodatkowania dodatkowo jest pomniejszana przez odliczenie osobiste wynoszące 53 150 NOK lub 78 300 NOK w 2017 roku.

W świetle powyższego opisu, norweski system podatkowy prezentuje się zachęcająco. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz podatku dochodowego z liniową stawką 24%, w Norwegii obowiązuje również specjalny progresywny podatek dla zamożniejszych mieszkańców. Jego podstawą jest roczny dochód brutto (bez żadnych odliczeń). W 2017 r. stawki wspomnianego podatku wynoszą:

 • do 164 100 NOK rocznie – 0,00%
 • od 164 100 NOK do 230 950 NOK rocznie – 0,93%
 • od 230 950 NOK do 580 650 NOK rocznie – 2,41%
 • od 580 650 NOK do 934 050 NOK rocznie – 11,52%
 • od 934 050 NOK rocznie – 14,52%

Dla mieszkańców dwóch najbardziej wysuniętych na północ części Norwegii (Finnmark i Nord –  Troms), stawka w przedostatnim przedziale podatkowym wynosi 9,52% zamiast 11,52%. Nawet w przypadku takiej obniżki, podatek naliczany od przychodu wprowadza mocną progresję. Warto wiedzieć, że bardziej zamożne osoby w Norwegii dodatkowo płacą podatek naliczany od całkowitej wartości majątku. Stawka tego podatku na 2017 r. wynosi 0,85% dla nadwyżki majątku ponad 1,48 mln NOK.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Progresja podatkowa w Norwegii jest wprowadzana przez specjalny podatek płatny od przychodu. Bardziej zamożne osoby nie unikną też opodatkowania nadwyżki majątku ponad 1,48 mln NOK. 

Po uwzględnieniu wszystkich dodatkowych obciążeń, norweski system podatkowy dla osób fizycznych nie prezentuje się już tak atrakcyjnie, jak można by wnioskować po samej stawce liniowej 24% i kwocie wolnej od podatku.

Zobacz nasz specjalny serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

Norweski CIT

Jeżeli chodzi o podatek CIT, to w 2016 r. stawka tej daniny wynosiła jeszcze 25%. Od 1 stycznia 2017 r. stawka podatkowa dotycząca spółek została zmniejszona do 24% (podobnie jak stawka PIT).

W 2018 r. podatek płacony przez spółki zarejestrowane na terenie Norwegii ma spaść do 23%.

Warto zwrócić uwagę, że wyższa stawka CIT-u obecnie obejmuje firmy z branży finansowej (25%) oraz firmy zajmujące się wydobyciem węglowodorów na norweskim szefie kontynentalnym (aż 78%). Niestety Norwegia nie oferuje preferencyjnych stawek podatkowych dla małych spółek.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W 2017 r. Norwegia obniżyła swoją stawkę podatku CIT obejmującą większość spółek (z 25% do 24%). Ta stawka na rok podatkowy 2018 r. wyniesie 23%.

VAT w Norwegii

Na krótkie omówienie zasługuje również podatek VAT w Norwegii.

Jego stawki obecnie wynoszą 10%, 15% oraz 25%. Mamy również do czynienia ze sprzedażą nieobjętą VAT-em (dotyczącą np. wstępu na imprezy kulturalne). Stawka 10% dotyczy między innymi sprzedaży publicznych usług transportowych i usług hotelowych. Podatek VAT wynoszący 15% jest naliczany przy sprzedaży artykułów żywnościowych.

Przedsiębiorcy działający w Norwegii, mogą być zadowoleni z informatyzacji, która usprawnia „vatowskie” rozliczenia. Pewną niedogodnością jest jednak konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT przy rocznym obrocie wynoszącym 50 000 NOK (równowartość około 22 500 zł). Przekroczenie tego progu jest bardzo łatwe, biorąc pod uwagę poziom cen dóbr i usług w Norwegii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Rozliczanie podatku VAT w Norwegii nie jest trudne (m.in. ze względu na informatyzację urzędów skarbowych). Ze względu na niski roczny limit rejestracji (50 000 NOK przychodu), VAT musi naliczać większość firm.

W Norwegii za składki społeczne otrzymuje się bardzo dobre usługi …

Praca dla lokalnego przedsiębiorcy lub działalność gospodarcza na terenie Norwegii oznacza również konieczność uczestniczenia w tamtejszym systemie ubezpieczeń społecznych.

Warto zdawać sobie sprawę, że Norwegia jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uczestniczy m.in. w systemie koordynacji świadczeń społecznych. Dlatego okresy ubezpieczenia z Polski, mogą być uznane przy określaniu prawa do norweskich świadczeń.

Nie ma zdzierstwa na składkach

Wbrew pozorom, norweskie składki społeczne nie są bardzo wysokie. Spora część kosztów związanych ze świadczeniami społecznymi jest finansowana przy pomocy podatków (w tym bardzo wysokiego podatku od firm wydobywających gaz oraz ropę naftową).

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z polityką norweskiego rządu, leczenie szpitalne w publicznej placówce jest nieodpłatne. Za pozostałe świadczenia medyczne (np. wizytę u lekarza) trzeba dopłacać nawet jeśli dany pacjent jest objęty krajowym systemem ubezpieczeń społecznych. Przykładem jest leczenie stomatologiczne, którego koszty w całości pokrywa dorosły pacjent. Z kolei wizyta u „publicznego” lekarza specjalisty kosztuje 320 NOK lub 490 NOK.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby uczestniczące w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych, nie mogą liczyć na pełne zwolnienie z opłat. Pobyt w publicznych szpitalach jest bezpłatny, ale dopłaty pacjenta wymaga np. leczenie stomatologiczne lub wizyta u lekarza.

Prosty system poboru składek

Zaletą norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, z pewnością jest nieskomplikowany system poboru składek.

Osoby zatrudnione na etacie, płacą jedną składkę wynoszącą 8,2% pensji brutto. Analogiczna składka obciążająca emerytów to 5,1%. Dla osób samozatrudnionych, przewidziano składkę na poziomie 11,4% przychodu. We wszystkich przypadkach, pewna minimalna kwota rocznego przychodu nie jest objęta składkami społecznymi. Taka „kwota wolna” dla składek społecznych w 2017 r. wynosi 54 650 NOK.

W przypadku pracy najemnej, pracodawca też musi ponosić pewne obciążenia na rzecz funduszu ubezpieczeń społecznych. Podstawowa składka dla pracodawców wynosi 14,1% (patrz powyższe zestawienie).

Warto jednak wspomnieć, że norweskie prawo przewiduje zniżki dla pracodawców z niektórych regionów kraju. Chodzi przede wszystkim o te okolice, w których prowadzenie działalności jest trudne (m.in. ze względu na surowy klimat). Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców, wynoszą 0,0%, 5,1%, 6,4%, 7,9% oraz 10,6%. Norweski pracodawca musi dodatkowo wykupić prywatne ubezpieczenie wypadkowe dla pracowników oraz zorganizować im prywatny plan emerytalny.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Norwegii emeryt, pracownik, pracodawca i samozatrudniony płaci tylko jedną składkę społeczną. Ta składka pracowników, emerytów i samozatrudnionych nie jest naliczana od dochodu poniżej 54 650 NOK rocznie.  

Warto zwrócić uwagę, że w zamian za składki społeczne i opłacanie podatków, osoby pracujące lub prowadzące działalność w Norwegii, mają dostęp do szerokiego pakietu świadczeń socjalnych oraz bardzo dobrej służby zdrowia. Jakość opieki medycznej na terenie Norwegii zasługuje na pochwałę nawet jeśli weźmiemy pod uwagę konieczność dokonywania dopłat przez pacjentów.

W kontekście norweskiej służby zdrowia, warto wspomnieć o wynikach najnowszego rankingu Euro Health Consumer Index 2016. Wspomniane badanie porównuje jakość działania służby zdrowia z 35 krajów Europy. Polska niestety uplasowała się na 30 miejscu (awans z 34 pozycji). Jeżeli chodzi o Norwegię, to wspomniany kraj zajął trzecie miejsce i został wyprzedzony tylko przez Holandię oraz Szwajcarię. Tak dobre wyniki Norwegia notuje już od wielu lat.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia pod względem jakości opieki medycznej lokuje się w ścisłej europejskiej czołówce. Wspomniany kraj zajął trzecie miejsce (na 35 badanych krajów) w najnowszym rankingu Euro Health Consumer Index 2016.

Emerytury w Norwegii

Ciekawą kwestią wydaje się także sytuacja norweskiego systemu emerytalnego.

Wspomniany system jest finansowany przy pomocy podatków i składek społecznych. Warto również wspomnieć, że Norwegia posiada potężne rezerwy emerytalne, które zostały zgromadzone dzięki wpływom z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny jest największym takim podmiotem na świecie, a wartość jego aktywów oscyluje na poziomie 0,9 – 1,0 bln USD. Taka rezerwa pozwala norweskim emerytom na optymistyczne spoglądanie w przyszłość. Warto również wspomnieć o prognozach stopy zastąpienia dla Norwegii.

Według najnowszej projekcji Komisji Europejskiej, w 2050 r. „norweska” stopa zastąpienia brutto (relacja pierwszej emerytury do ostatniej pensji brutto), będzie wynosiła 36% (przy obecnym wyniku na poziomie ok. 43%). Szacunki KE są o wiele mniej pomyślne dla Polski. Warto wspomnieć, że stopa zastąpienia brutto w naszym kraju ma spaść z 53% (2013 r.) do 31% (2050 r.). Te prognozy uwzględniają jeszcze wiek emerytalny po podwyżce z 2013 r.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przyszłość norweskich emerytów jest zabezpieczona dzięki ogromnym rezerwom z państwowego funduszu demograficznego. Dodatkowym atutem jest dobrze rozwinięty rynek prywatnych ubezpieczeń emerytalnych.

Norweska administracja podatkowa może być wzorem dla polskiej

Wcześniejsza analiza wskazuje, że Norwegia nie jest zainteresowana przyciąganiem inwestorów dzięki niskim stawkom podatkowym. To nie oznacza jednak, że wspomniany kraj ze względu na system podatkowy jest źle postrzegany jako miejsce dla inwestycji.

Wyniki prestiżowego rankingu Paying Taxes 2017 mówią coś zupełnie innego. Wspomniany ranking redagowany przez firmę PwC prezentuje między innymi informacje o tym, jak długo przeciętny przedsiębiorca musi załatwiać formalności podatkowe.

Średnia dla krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) wyniosła 164 godziny rocznie. Polska z wynikiem 271 godzin wyprzedziła tylko Węgry oraz Bułgarię. Norwegia zajęła natomiast piąte miejsce (83 godziny/rok).

Lepszy wynik odnotowano tylko dla Irlandii, Szwajcarii, Luksemburga oraz San Marino. Bardzo dobra ocena norweskiego systemu podatkowego wynika m.in. z informatyzacji, która skróciła czas wielu czynności.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pod względem wymagań formalnych wobec przedsiębiorców, Norwegia posiada jeden z najlepszych systemów podatkowych na Starym Kontynencie. Świadczą o tym m.in. wyniki rankingu Paying Taxes.

Zobacz nasz specjalny serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

Doing business w Norwegii

Kolejny prestiżowy ranking (Doing Business 2017) też potwierdza dobry klimat do prowadzenia firmy na terenie Norwegii.

W zestawieniu opracowywanym przez Bank Światowy, Norwegia zajęła 6 miejsce na 190 klasyfikowanych krajów. Pod kątem łatwości prowadzenia firmy lepiej oceniono tylko Nową Zelandię, Singapur, Danię, Hong Kong oraz Koreę Południową.

W tym samym rankingu Banku Światowego, Polska zajęła 24 miejsce (patrz poniższa tabela). Nasz kraj wyraźnie przegrał z Norwegia porównania dotyczące łatwości otwierania firmy, podłączania prądu do budynków, rejestrowania nieruchomości ochrony mniejszościowych udziałowców, płacenia podatków, egzekwowania umów i ogłaszania upadłości. Mimo stosunkowo niewielkiej różnicy w ogólnej pozycji rankingowej (szósta vs dwudziesta czwarta), Polska ma jeszcze spory dystans do nadrobienia w stosunku do takich krajów jak Norwegia.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia jest jednym z liderów w rankingach dotyczących klimatu do prowadzenia firmy. Nordycki kraj zawdzięcza swoją pozycję m.in. sprawnej administracji. 

 

Jak założyć firmę w Norwegii tab.2

W Norwegii oraz Polsce funkcjonują bardzo podobne typy spółek …

Ostatnia część naszego poradnika prezentuje informacje dotyczące typów działalności gospodarczej w analizowanych krajach.

Tę kwestię warto omówić również w odniesieniu do Norwegii. Po przeanalizowaniu tamtejszego prawa można dojść do wniosku, że prawne formy działalności gospodarczej są podobne, jak w przypadku Polski. Przedsiębiorca z naszego kraju, ma do wyboru następujące warianty działalności na terenie Norwegii:

 1. jednoosobową działalność gospodarczą (norw. enkeltpersonforetak)
 2. spółkę jawną (norw. ansvarlig selskap)
 3. spółkę cichą (norw. indre selskap) zakładaną jako spółka jawna lub komandytowa
 4. spółkę komandytową (norw. kommandittselskap)
 5. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (norw. aksjeselskap – AS) posiadająca minimalny kapitał zakładowy na poziomie 30 000 NOK
 6. spółkę akcyjną (norw. allmennaksjeselskap – ASA) posiadająca minimalny kapitał zakładowy na poziomie 1 000 000 NOK
 7. firmę zagraniczną zarejestrowaną w Norwegii (norw. norskregistrert utenlandsk foretak – NUF), stanowiącą norweski oddział firmy zarejestrowanej w innym kraju (np. Polsce)

Dwie formy biznesów w Norwegii dominują

Polskich przedsiębiorców najbardziej interesują dwie formy prowadzenia działalności na terenie Norwegii. Mowa o samozatrudnieniu oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku tego drugiego podmiotu, minimalne wymagania kapitałowe są znacznie wyższe niż polskie (30 000 NOK to równowartość około 13 000 zł – 14 000 zł). Wydaje się jednak, że taka różnica nie będzie bardzo dużą przeszkodą dla krajowych przedsiębiorców.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba zakładająca norweski odpowiednik spółki z o.o. (aksjeselskap), musi się liczyć z nieco wyższymi wymaganiami kapitałowymi, niż te obowiązujące w Polsce. Minimalny kapitał dla norweskiej spółki z o.o. wynosi 30 000 NOK.

Oprócz prawnych ram działalności gospodarczej na terenie Norwegii, ważne są również procedury związane z zakładaniem tamtejszej firmy. Najnowsze dane Banku Światowego wskazują, że w przypadku spółki z o.o. wymagane są następujące czynności:

 • wpłata wymaganego kapitału (30 000 NOK) do banku – czas procedury (online): mniej niż 1 dzień, koszt procedury: 0 NOK
 • rejestracja w specjalnym rejestrze handlowym i wykonanie ewentualnej rejestracji dla celów podatku VAT – czas procedury (online): mniej niż jeden dzień, koszt procedury: 5570 NOK
 • zorganizowanie planu emerytalnego i zapewnienie prywatnego ubezpieczenia wypadkowego pracowników – czas procedury: do 3 dni, koszt procedury: 0 NOK

Jak widać rejestracja norweskiej spółki z o.o. przez Internet jest względnie szybka. Problemem może być jednak stosunkowo wysoka opłata rejestracyjna (5570 NOK). Warto pamiętać, że dodatkowe koszty będą związane np. z przygotowaniem statutu spółki przez prawnika.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norweską spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną można w ciągu jednego dnia zarejestrować przez Internet. Koszt takiej procedury to 5570 NOK (ok. 2500 zł).

 Tanie formalności przy założeniu małego biznesu

Polacy zakładający jednoosobową firmę w Norwegii, zapłacą znacznie mniej za niezbędne formalności. Rejestracja samozatrudnionych również jest możliwa przez Internet. Taka czynność będzie się wiązała z opłatą wynoszącą 2250 NOK (ok. 1000 zł). Podobnie jak w przypadku rejestracji innych form działalności gospodarczej, możliwe jest złożenie papierowego wniosku. Opłata za taki wniosek będzie jednak odpowiednio wyższa (samozatrudnienie – 2832 NOK, spółka z o.o. – 6797 NOK).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Norwegii, wiąże się z kosztem wynoszącym w przeliczeniu około 1000 zł. Norweskie prawo nie wymaga rejestracji niektórych firm w rejestrze handlowym (np. firm usługowych niezatrudniających pracowników). Tym niemniej, dobrowolna rejestracja jest zalecana i uwiarygadnia przedsiębiorcę.  

Przed podjęciem decyzji dotyczącej założenia firmy w Norwegii, warto wziąć pod uwagę również kwestie, które nie zostały omówione powyżej. Na korzyść polskich przedsiębiorców działa fakt, że coraz więcej prywatnych firm pomaga naszym rodakom w zakładaniu działalności gospodarczej na terenie Norwegii. Z takich usług, korzystają nie tylko małe firmy działające np. w branży budowlanej.

Sprawdź pozostałe nasze artykuły z cyklu Firma w….:

 1. Firma w Irlandii – czy warto założyć?

 2. Firma w Rumunii – czy warto założyć tam biznes w 2017 r.?

 3. Firma na Węgrzech – jak założyć i prowadzić

 4. Prowadzenie firmy w Niemczech – poradnik

 5. Firma w UK – czy się opłaca założyć?

 6. Czy założyć i prowadzić firmę na Słowacji

 7. Czy założyć i prowadzić firmę w Czechach

 

Śledź na bieżąco kurs Korony Norweskiej

Zobacz nasz specjalny serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

follow us in feedly