Newsletter

Jak legalnie i bezpiecznie przesłać pieniądze do Polski zza granicy?

Spora część z ponad 2 milionów polskich emigrantów zarobkowych, regularnie wykonuje przelewy do rodzin mieszkających w kraju. Mowa o niebagatelnej sumie, która w skali roku wynosi ponad 4 miliardy euro. To oznacza, że rocznie na jednego emigranta przypada transfer do Polski o wartości 2000 euro. Nawet osoby przesyłające takie stosunkowo niewielkie kwoty, powinny zwracać uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem i obowiązującymi przepisami. Lekceważenie tych aspektów może się skończyć bardzo przykrą niespodzianką. A więc dzisiaj: Jak legalnie i bezpiecznie przesłać pieniądze zza granicy?

Partnerem cyklu jest InternetowyKantor.pl.

ryzyko kursoweBezpieczeństwo: Mało popularnych operatorów płatniczych trzeba traktować z dystansem

Osoby wykonujące przelewy zagraniczne (SWIFT/SEPA) w bankach nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo swoich środków.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku pozabankowych operatorów oferujących usługi płatnicze.

Wśród nich można znaleźć firmy z dużą renomą (np. CurrencyFair) oraz wielu znacznie mniej znanych konkurentów.

Niektóre przedsiębiorstwa wyspecjalizowały się tylko w przelewach z określonego kraju (np. Wielkiej Brytanii). Wiarygodność takich podmiotów zależy nie tylko od czasu ich obecności na rynku i opinii klientów w Internecie. Równie ważną kwestią jest m.in. wysokość wniesionego kapitału oraz kontrola przez nadzór finansowy (np. polską Komisję Nadzoru Finansowego lub brytyjski organ Financial Conduct Authority).

Nie wiesz, czym przelew SWIFT różni się od przelewu SEPA? Sprawdź nasze wyjaśnienia w słowniku pojęć związanych z przelewami >

 ZWRÓĆ UWAGĘ: Takie cechy jak długi staż rynkowy, dobre opinie klientów, wysoki kapitał własny oraz kontrola nadzoru finansowego zwiększają wiarygodność firmy oferującej przelewy międzynarodowe.

Niezależnie od tego, jaka instytucja będzie realizować przelew do kraju, zleceniodawca takiej operacji powinien podać swoje prawdziwe dane (również podczas rejestracji na portalu internetowym). Taki wymóg wynika z przepisów, które utrudniają finansowanie terroryzmu i pranie „brudnych pieniędzy” (np. pochodzących z handlu narkotykami).

Według krajowych oraz unijnych przepisów (Dyrektywa 2008/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), wymagane jest rejestrowanie wszystkich przelewów, których wartość przekracza 15 000 euro.

Zbieraniem danych o takich transakcjach, zajmuje się odpowiednia instytucja w kraju rejestracji banku lub operatora płatniczego. Taką rolę na terenie Polski pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Niektórzy operatorzy płatniczy przewidują dodatkowe środki bezpieczeństwa i restrykcje (np. obowiązek dostarczenia rachunków za media, potwierdzających adres zamieszkania).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba zlecająca przelew do Polski, zgodnie z przepisami powinna podawać aktualne i prawdziwe dane. Ta kwestia jest bardzo ważna podczas późniejszych rozliczeń z urzędem skarbowym.

Uwaga: spore przelewy z zagranicy mogą zainteresować polskiego fiskusa

W kontekście prawnych kwestii, które dotyczą przelewów od emigrantów, nie można zapominać o podatkach.

Osoby otrzymujące darowizny z innego kraju, powinny zdawać sobie sprawę, że przekazane kwoty podlegają opodatkowaniu. Takie stanowisko potwierdził np. Urząd Skarbowy w Cieszynie (zobacz interpretację indywidualną wspomnianego urzędu z dnia 20 lipca 2005 r. – sygnatura PDIII 436/2/05).

Na szczęście, istnieje możliwość uniknięcia podatku od spadków i darowizn, który obciąża środki otrzymane zza granicy.

Polski rezydent, na którego konto wpływają przelewy od emigranta zarobkowego, może skorzystać z dwóch rodzajów zwolnienia (limitowanego lub nielimitowanego).

Jak legalnie i bezpiecznie przesłać pieniądze zza granicy – Zwolnienie limitowane

Zwolnienie limitowane przewiduje możliwość otrzymania określonej kwoty bez podatku, jeśli darczyńca należy do jednej trzech grup podatkowych i nie został przekroczony pięcioletni limit. Limity nieopodatkowanych darowizn prezentują się następująco:

  • pierwsza grupa podatkowa – podatek nie obejmuje kwoty 9637 zł otrzymanej w ciągu ostatnich pięciu lat od każdej z wymienionych przez ustawę osób (małżonek, ojciec, matka, dziadek, pradziadek, babka, prababka, córka, syn, wnuk, prawnuk, brat, siostra, teść, teściowa, zięć, synowa, pasierb, ojczym, macocha)
  • druga grupa podatkowa – podatek nie obejmuje kwoty 7276 zł otrzymanej w ciągu ostatnich pięciu lat od każdej z wymienionych przez ustawę osób (wuj, ciotka, syn brata, córka brata, syn siostry, córka siostry, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, zstępni krewni i małżonkowie pasierbów, maż siostry, żona brata, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych krewnych)
  • trzecia grupa podatkowa – podatek nie obejmuje kwoty 4902 zł otrzymanej w ciągu ostatnich pięciu lat od osób niezaliczanych do pierwszej i drugiej grupy podatkowej (patrz powyżej)

Warto nadmienić, że podatnik nie musi składać żadnych deklaracji jeśli powyższe limity nie zostały jeszcze przekroczone. W przeciwnym razie, podatek od spadków i darowizn płaci się tylko dla sumy przekraczającej właściwy limit (np. 9637 zł). Trzeba również dodać, że fiskus bierze pod uwagę pięcioletni termin, który jest naliczany wstecz od roku poprzedzającego ostatnią darowiznę od danej osoby. Tak jak już wcześniej wspomniano, każdego darczyńcy dotyczy osobny limit nieopodatkowanych darowizn.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W ramach limitowanego zwolnienia, można uniknąć podatku od spadków i darowizn nawet wtedy, gdy darczyńca nie jest formalnie spokrewniony z obdarowanym (trzecia grupa podatkowa). 

Zwolnienie nielimitowane

Konieczności złożenia deklaracji (formularz SD – Z2), nie uniknie osoba, która chce skorzystać z nielimitowanego zwolnienia.

Wspomniane zwolnienie skutkuje brakiem podatku od każdej kwoty i jest możliwe do wykorzystania jeśli obdarowany przed upływem 6 miesięcy od darowizny zgłosił jej dokonanie przez członka najbliższej rodziny (tzn. brata, siostrę, małżonka, krewnego zstępnego, krewnego wstępnego, pasierba, ojczyma lub macochę).

Osoby zgłaszające w urzędzie skarbowym darowiznę pieniężną, oprócz aktualnego i wypełnionego formularza SD – Z2, powinny posiadać dowód wpłynięcia środków na swoje konto bankowe.

Od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku obdarowanego, nalicza się półroczny termin na zgłoszenie darowizny.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nielimitowane zwolnienie dotyczy darowizn o każdej kwocie, ale można je zastosować tylko w przypadku otrzymania środków od członków najbliższej rodziny. Dodatkowym warunkiem jest zgłoszenie darowizny w trakcie pół roku do jej dokonania.

Osoby niekorzystające ze zwolnienia limitowanego lub nielimitowanego, powinny w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony formularz SD – 3 i dokumenty potwierdzające korzyść majątkową. Na podstawie dostarczonych informacji, fiskus oblicza podatek i przesyła decyzję wymiarową. Termin na zapłatę podatku wynosi 14 dni i jest naliczany od dnia doręczenia wspomnianej decyzji. Na koniec warto przypomnieć, że osoby nieujawniające darowizn (w tym przekazów zza granicy) narażają się na zastosowanie stawki karnej (aż 20% darowizny). Taka stawka jest stosowana, gdy fiskus wykryje zatajoną darowiznę. W opisywanej sytuacji, pięcioletni termin przedawnienia podatku zaczyna biec dopiero wtedy, gdy podatnik powołał się na wcześniej nieujawnioną darowiznę (np. tłumacząc pochodzenie pieniędzy przeznaczonych na zakup mieszkania).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Jeśli podatnik nie korzysta ze zwolnienia, to darowiznę trzeba zgłosić w ciągu miesiąca od jej otrzymania (na formularzu SD – 3). Brak zgłoszenia może skutkować naliczeniem karnej stawki podatku (20%) i odsetek podatkowych.     

Zapytaliśmy partnera cyklu, InternetowyKantor.pl:

Na co zwracać uwagę używając kantorów internetowych, aby transakcje nie tylko były zyskowne ale i bezpieczne?

Krzysztof Pawlak – dealer walutowy w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl:

W biznesie e-kantorów wiarygodność to podstawa i żadna instytucja nadzorująca nie zagwarantuje wysokiej jakości działania firmy, gdyż sama musi o nią zadbać.

Podstawą działania e-kantorów jest sprzężenie ich systemów z systemami banków, dzięki którym klienci przesyłają walutę między swoimi kontami bankowymi a kontami e-kantoru.

To, z jaką liczbą banków e-kantor współpracuje świadczy o zaawansowaniu systemów oraz jakości współpracy z bankami.

W najlepszych kantorach internetowych stosowane są identyczne zabezpieczenia technologiczne jak te używane w bankowości elektronicznej.

Często stosowane są także dodatkowe zabezpieczania np. w postaci kodów SMS. Mimo, że nie wszystkie e-kantory podlegają nadzorowi KNF, to muszą regularnie raportować efekty swoich działań do GIIF.

Rozwój mediów społecznościowych dał klientom możliwość wyrażenia opinii na temat produktu czy usługi. Dlatego warto prześledzić, jakie opinie ma dany e-kantor choćby w serwisie opineo.pl.

Klienci w głównej mierze opierają się na cenie, niemniej jednak to nie wszystko. Warto zwrócić uwagę na to, czy firma posiada biuro obsługi klienta, certyfikaty, nagrody czy kantor internetowy pojawia się w porównywarkach.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że ważna jest również kondycja firmy, kapitał zakładowy, wartość realizowanych obrotów. Zawsze można sprawdzić formę prawną, a także jak długo dana firma jest obecna na rynku, to szalenie istotne w tej branży.

W ocenie wiarygodności warto zwrócić uwagę na rozdzielenie środków klientów i operatora serwisu. Pieniądze klientów nie powinny być inwestowane i finansować działalności e-kantoru.

Chciałbyś porównać spready w kantorach internetowych, kantorach stacjonarnych i bankach? Zobacz nasz raport >

follow us in feedly