Newsletter

Tanie przelewy, transfery walutowe

W naszych dotychczasowych artykułach dotyczących przelewów walutowych, zwracaliśmy dużą uwagę na opłaty i prowizje za takie operacje oraz kursy wymiany. Te dwa czynniki (opłaty/prowizje i kursy) mogą mieć bardzo duży wpływ na łączny koszt przelewu walutowego. Ustalenie takiego kosztu nie jest możliwe bez dodatkowych obliczeń, które uwzględniają zarówno opłatę za przelew pobieraną z konta nadawcy, jak i marżę banku lub operatora płatniczego dotyczącą przeliczeń walutowych. Na przykładzie osoby wysyłającej przelew do USA (np. w ramach e-zakupów), postanowiliśmy sprawdzić, jaką sumę łącznie mogą „zjadać” wysokie prowizje oraz niekorzystne kursy wymiany.

Kwota wysyłana z „drogiego” banku może być mniejsza o 4%

Nasz przegląd oferty przelewów pod względem łącznych kosztów, rozpoczynamy od popularnych polskich banków, które oferują rachunki walutowe klientom prywatnym (patrz poniższa tabela). Cenniki takich banków za przykładowy przelew „dolarowy” SWIFT do USA o równowartości 1000 zł, przewidują opłatę wynoszącą od 4 USD (Nest Bank) do 40 zł (ING Bank Śląski). W przypadku większości analizowanych banków, przykładowy przelew kosztuje przynajmniej 25 zł (patrz poniższa tabela). Analogiczny koszt przelewu byłby znacznie wyższy, gdyby nadawca wybrał opcję kosztową OUR zapewniającą brak opłat po stronie odbiorcy albo chciał wykupić opcję przyspieszającą księgowanie. Warto podkreślić, że stawki opłat i prowizji przedstawione w poniższej tabeli, dotyczą najtańszych przelewów SWIFT zlecanych przez Internet (z opcją kosztową SHA), których czas księgowania wynosi 2 – 3 dni robocze.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W ramach najpopularniejszej opcji kosztowej SHA, nadawca przelewu ponosi opłatę pobieraną przez jego bank, a odbiorca może ewentualnie zostać obciążony kosztami naliczanymi przez banki pośredniczące w przesyłaniu środków (tzw. korespondentów). Takie obciążenie odbiorcy przelewu, polega  po prostu na pomniejszeniu przesyłanej kwoty.

Przeczytaj więcej na Kurencja.com o opcjach kosztowych przelewów >

Warto również zwrócić uwagę na zróżnicowany sposób, w jaki krajowe banki ustalają koszt wykonania internetowego przelewu SWIFT. Stałe stawki za taki przelew (np. 30 zł w Alior Banku albo 40 zł w ING Banku Śląskim), wcale nie są najgorszym rozwiązaniem w przypadku wysyłania dużej kwoty. Klient ING za przelew SWIFT o równowartości 20 000 zł również zapłaci 40 zł, podczas gdy analogiczna opłata z Pekao wyniesie aż 100 zł (0,50% kwoty przelewu, od 30 zł do 250 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Stałe opłaty ustalane przez banki (np. 40 zł) są uciążliwe dla osób wysyłających małe przelewy SWIFT. Z kolei zmienne stawki (np. 0,50% kwoty przelewu, od 30 zł do 250 zł), drenują kieszeń klientom wysyłającym przez system SWIFT duże sumy.

Dowiedz się więcej o przelewach SWIFT i SEPA oraz innych typach przelewów >

W poniższej tabeli uwagę zwraca również zróżnicowanie kursów USD/PLN, które banki biorą pod uwagę przy sprzedaży dolarów swoim klientom. Takie kursowe zróżnicowanie jest widoczne codziennie. Osoby śledzące bankowe kursy, dobrze wiedzą, że waluty drogo sprzedaje np. Getin Bank oraz Raiffeisen Polbank. Ta druga instytucja w ramach swojej tabeli kursów z 28 lutego 2018 roku, wyceniła 1 dolara na 3,5727 zł. „Najtańszy” Alior Bank sprzedawał amerykańską walutę po 3,4378 zł (patrz poniższe zestawienie).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kursy wymiany walut w bankach są nieatrakcyjne i można pomiędzy nimi zauważyć duże zróżnicowanie. Różnica kursu sprzedaży dolara amerykańskiego np. o 10 groszy, wcale nie jest nadzwyczajnym zjawiskiem.

Przelewy SWIFT z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach: porównanie opłat i kursów (luty/marzec 2018 r., konta walutowe dla konsumentów)
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SWIFT

w systemie bankowości internetowej (uwzględniono najtańszy przelew SWIFT)

Przykładowe koszty przelewu (najtańszy przelew SWIFT USD)                    o równowartości 1000 zł Kurs USD/PLN stosowany przez bank (sprzedaż dolara)
Alior Bank

Konto walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

30 zł 30 zł 3,4378 zł
BZ WBK

Konto24 walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

0,2% kwoty, od 20 zł do 200 zł 20 zł 3,5490 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE (EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON i JPY)

0,25%, od 29,99 zł do 90 zł 30 zł 3,5721 zł
ING Bank Śląski

Rachunek walutowy (EUR, USD, GBP)

40 zł 40 zł 3,5214 zł
mBank

eMAX walutowy (EUR, USD, CHF, GBP)

0,35% kwoty, od 25 zł do 200 zł 25 zł 3,5127 zł
Millennium Bank

Konto Walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

0,50% kwoty, od 20 zł do 125 zł 20 zł 3,5164 zł
Nest Bank

Nest Konto Waluta (EUR, USD, GBP)

3 EUR/4 USD/2,5 GBP 4 USD 3,5460 zł
Pekao S.A.

Eurokonto Walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

0,50% kwoty, od 30 zł do 250 zł 30 zł 3,5161 zł
PKO BP

Konto Walutowe (EUR, USD, GBP)

przelew SWIFT w euro: 25 zł

przelew SWIFT (inne waluty):                                               0,15% kwoty, od 25 zł do 130 zł

25 zł  3,5000 zł
Raiffeisen Polbank

Konto Walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

35 zł 35 zł 3,5727 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat, prowizji i kursów banków (dane z 28 lutego 2017 r.)

Dzięki informacjom zaprezentowanym w kolejnej tabeli, możemy wreszcie ocenić, jak te wysokie opłaty i nieatrakcyjne kursy wpływają na opłacalność przelewów walutowych SWIFT z banków. W ramach analizy przyjęliśmy, że od kwoty z góry przygotowanej na przelew (1000 zł) najpierw odliczany jest koszt tej operacji z tabeli opłat i prowizji, a pozostała kwota zostaje przeznaczona na zakup dolarów po kursie z aktualnej tabeli kursowej banku. Taki teoretyczny model analizy zakłada, że nadawca przelewu nie chce wydać więcej niż 1000 zł na sam przelew (wynagrodzenie banku) i rozliczenie z kontrahentem, znajomym lub krewnym z USA.

Po uwzględnieniu powyższych założeń i wykonaniu obliczeń okazuje się, że do odbiorcy przelewu zostanie wysłana kwota wynosząca od 270,10 USD (Raiffeisen Polbank) do 282,16 USD (Alior Bank). Wysyłaną sumę dodatkowo mogą pomniejszyć koszty naliczane przez banki pośredniczące. Takich dodatkowych kosztów nie można jednak z góry przewidzieć i uwzględnić w analizie. Koszty banków pośredniczących pojawiają się m.in. wtedy, gdy zagraniczny adresat przelewu ma konto w jednym z mniejszych banków z danego kraju.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osobie wysyłającej przelew SWIFT, trudno jest przewidzieć ewentualne koszty naliczane przez banki pośredniczące. Takie koszty będą niewielkie lub zerowe w przypadku transferu na konto prowadzone przez duży bank w jednym z krajów rozwiniętych gospodarczo.

W nawiązaniu do wyników z poniższej tabeli, warto zwrócić uwagę na duże różnice pomiędzy poszczególnymi bankami. Osoba wybierająca przelew z Raiffeisen Polbanku, wyśle adresatowi kwotę mniejszą o prawie 4,3% niż klient Alior Banku. W analizowanym przykładzie mowa o kwocie wynoszącej około 12 dolarów. To spora suma w relacji do ogólnej wartości przelewu (270 USD – 282 USD).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Różnice kursowe mogą mieć znacznie większy wpływ na koszty przelewu SWIFT niż różnice w stawkach opłat podawanych przez banki. 

Przelewy SWIFT w USD (do USA) z rachunków walutowych              w wiodących krajowych bankach: porównanie opłacalności (luty/marzec 2018 r., konta walutowe dla konsumentów)
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Kwota, którą otrzyma adresat jeśli nadawca na przelew (opcja SHA) przeznaczył łącznie 1000 zł* Różnica w stosunku do najkorzystniejszej oferty
Alior Bank

Konto walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

282,16 USD 0,00%
BZ WBK

Konto24 walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

276,13 USD -2,13%
Idea Bank

Konto WALUTOWE (EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON i JPY)

271,55 USD -3,76%
ING Bank Śląski

Rachunek walutowy (EUR, USD, GBP)

272,62 USD -3,38%
mBank

eMAX walutowy (EUR, USD, CHF, GBP)

277,56 USD -1,63%
Millennium Bank

Konto Walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

278,69 USD -1,23%
Nest Bank

Nest Konto Waluta (EUR, USD, GBP)

278,01 USD -1,47%
Pekao S.A.

Eurokonto Walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

275,87 USD -2,23%
PKO BP

Konto Walutowe (EUR, USD, GBP)

278,57 USD -1,27%
Raiffeisen Polbank

Konto Walutowe (EUR, USD, CHF, GBP)

270,10 USD -4,27%

*- Założenia: nie uwzględniono ewentualnych kosztów po stronie odbiorcy związanych z prowizjami banków pośredniczących.

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat, prowizji i kursów banków (dane z 28 lutego 2017 r.)

Pozabankowi operatorzy zarabiają na kursach mniej niż banki

Koszty przelewów walutowych oferowanych przez pozabankowych operatorów, można porównać tak samo jak w przypadku banków. Wyniki takiej analizy będą jednak bardziej optymistyczne. Można się o tym przekonać po sprawdzeniu informacji zaprezentowanych w poniższej tabeli. Przedstawia ona opłaty za przelewy walutowe oraz przykładowe kursy USD/PLN (z 28 lutego 2018 r.) uwzględniane przy wysyłaniu przelewu do USA o równowartości 1000 zł.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Klienci pozabankowego operatora, zwykle muszą kupić od niego walutę potrzebną do wykonania przelewu za granicę. Na szczęście tacy operatorzy płatniczy proponują o wiele bardziej atrakcyjne stawki kursowe niż krajowe banki.

Naszą analizę kosztów pozabankowych przelewów, warto rozpocząć od opłat za przykładowy transfer „dolarowy” do USA o równowartości 1000 zł. Kilku operatorów może wykonać taką operację za mniej niż 10 zł (patrz poniższe zestawienie). Wynagrodzenie wynoszące tylko 5 zł (niezależnie od wartości przelewu), naliczą sobie następujące serwisy: Global Transfer, Kantor.pl, TOPkantor oraz TopFX. W przypadku TransferGo, wyższa opłata (9 zł) jest uzasadniona szybkim tempem realizacji przelewu walutowego. Taki transfer pieniężny dotrze do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych już następnego dnia. Warto przypomnieć, że osoby wysyłające najtańszy przelew SWIFT (w tak zwanej opcji „spot”), muszą przez 2 – 3 dni robocze czekać na realizację tej operacji płatniczej.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Standardowy przelew w USD oferowany przez TransferGo, znajdzie się na koncie adresata wieczorem kolejnego dnia roboczego.

Podejrzliwi czytelnicy mogą obawiać się, że „tani” operatorzy płatniczy kompensują sobie niskie opłaty za przelew, poprzez wynagrodzenie ukryte w nieatrakcyjnych dla klientów kursach wymiany. Na szczęście taka sytuacja nie ma miejsca (patrz poniższa tabela). W przypadku analizowanych operatorów, kurs sprzedaży USD z 28 lutego 2018 r. wynosił od 3,4164 zł (TOPkantor) do 3,4616 zł (TransferGo). Pod względem wysokości kursu USD/PLN (sprzedaż waluty), z operatorami płatniczymi mógł konkurować tylko Alior Bank. Większość analizowanych banków, pod koniec lutego 2018 r. wyceniała dolara amerykańskiego na znacznie więcej niż 3,50 zł.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Średni kurs sprzedaży dolara amerykańskiego, w przypadku analizowanych operatorów płatniczych wyniósł 3,4370 zł (dane z 28 lutego 2018 r.). Porównywalna stawka dotycząca największych banków to 3,5244 zł.

Sprawdź, jakie są aktualne notowania walut w największych kantorach internetowych >

 

Przelewy walutowe: porównanie opłat i kursów dla popularnych operatorów płatniczych i kantorów internetowych (luty/marzec 2018 r)                               
Nazwa serwisu internetowego                      ↓ Koszty przesłania pieniędzy z Polski do innego kraju (waluta odpowiada miejscu dostarczenia przelewu) Przykładowe koszty przelewu (najtańszy przelew w USD) o równowartości 1000 zł  równowartości 1000 zł Kurs USD/PLN stosowany przez operatora płatniczego
Kantor Walutowy   Alior Banku Przelew SWIFT z opcją BEN lub SHA: przelew normalny – 30 zł/0 zł (w ramach indywidualnego limitu), przelew pilny – 45 zł/0 zł (w ramach indywidualnego limitu), przelew ekspresowy – 50 zł/0 zł (w ramach indywidualnego limitu). Przelew SWIFT z opcją OUR: przelew normalny – 100 zł, przelew pilny – 115 zł, przelew ekspresowy – 120 zł. 30 zł 3,4303 zł
CurrencyFair Przelew w USD (1 – 2 dni robocze): 4 USD

Przelew SEPA (1 – 2 dni robocze): 3 EUR

Przelew w GBP (do 1 dnia roboczego): 2,5 GBP

 

 

 

 

4 USD 3,4376 zł
FerPay Standardowy przelew (2 dni robocze): 38 zł (przelew w USD)/5 zł (przelew w EUR)/0 GBP (przelew w GBP)

                                                          

38 zł 3,4566 zł
Global Transfer Standardowy przelew w EUR: 3 zł

Standardowy przelew w USD/GBP/CHF: 5 zł

5 zł 3,4325 zł
Kantor.pl Przelew SWIFT w opcji SHA: EUR – 3 zł, USD, CHF i GBP – 5 zł. Przelew w opcji OUR (EUR, USD, CHF i GBP) – 60 zł. 5 zł 3,4302 zł
TOPkantor Przelew SWIFT w opcji SHA: EUR – 3 zł, USD, CHF i GBP – 0,05% przelewanej kwoty, min. 5 zł. Opcja OUR (EUR, USD, GBP i CHF): (0,05% przelewanej kwoty, min. 5 zł) + 60 zł 5 zł 3,4164 zł
TopFX Przelew SWIFT w opcji SHA: EUR – 3 zł, USD, CHF i GBP – 5 zł. Opcja OUR (EUR, USD, GBP i CHF): 65 zł 5 zł 3,4306 zł
TransferGo Standardowy przelew (termin realizacji – następny dzień roboczy): 3,99 zł (przelew w GBP), 9 zł (przelew w USD), 0 zł (przelew w EUR do krajów euro). Ekspresowy przelew (termin realizacji – poranek następnego dnia roboczego): 14,99 zł (przelew w EUR i GBP)

 

9 zł 3,4616 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych porównywanych serwisów (dane z 28 lutego 2018 r.)

Dzięki tanim przelewom adresat może otrzymać do 8% więcej

Informacje zaprezentowane powyżej sugerują, że osoba korzystająca z oferty pozabankowych operatorów płatniczych, będzie mogła wysłać za ocean znacznie większą kwotę. To przypuszczenie potwierdzają wyniki z kolejnej tabeli. Po wykonaniu obliczeń i uwzględnieniu opłat oraz kursów wymiany okazało się, że ostateczna wartość przelewu w przeliczeniu na dolary wynosi od 278,31 USD (FerPay) do 291,24 USD (TOPkantor). Warto zwrócić uwagę, że najgorszy wynik serwisu FerPay to konsekwencja wysokiej opłaty za przelew „dolarowy” (38 zł). Wspomniany serwis znacznie lepiej prezentuje się pod względem wykonywanych z Polski przelewów w euro (opłata: 5 zł) i funcie brytyjskim (opłata: 0 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Serwis FerPay specjalizujący się w przelewach na terenie Europy, za darmo wysyła środki z Polski do Wielkiej Brytanii.

Sprawdź informacje na temat aktualnych promocji dla osób przesyłających i wymieniających waluty >

Przelewy walutowe w USD (do USA): porównanie opłacalności popularnych operatorów płatniczych i kantorów internetowych (luty/marzec 2018 r.)                               
Nazwa serwisu internetowego                      ↓ Kwota, którą otrzyma adresat jeśli nadawca na przelew przeznaczył łącznie 1000 zł Różnica w stosunku do najkorzystniejszej oferty
Kantor Walutowy   Alior Banku 282,77 USD -2,91%
CurrencyFair 286,90 USD -1,49%
FerPay 278,31 USD -4,44%
GlobalTransfer 289,88 USD -0,47%
Kantor.pl 290,07 USD -0,40%
TOPkantor 291,24 USD 0,00%
TopFX 290,04 USD -0,41%
TransferGo 286,28 USD -1,70%

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych porównywanych serwisów (dane z 28 lutego 2018 r.)

Warto dodać, że po wyłączeniu wspomnianego już serwisu FerPay i Kantoru Walutowego Alior Banku, różnice w wynikach uzyskanych przez poszczególnych operatorów płatniczych nie przekraczają 1,70%. W przypadku tego drugiego serwisu (kantor Alior), uwzględniliśmy standardową opłatę za przelew SWIFT (30 zł). Po wykonaniu wymiany walut o dostatecznej wartości, klient Kantoru Walutowego Alior Banku może wysyłać promocyjne przelewy za 0 zł (w ramach tzw. „licznika”).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kantor Walutowy Alior Banku nagradza aktywnych klientów darmowymi przelewami SWIFT.

Na koniec warto oczywiście porównać wyniki dotyczące banków i pozabankowych operatorów płatniczych. Takie porównanie jest jednoznaczne. Osoba korzystająca z oferty banków, średnio mogła przekazać swojemu kontrahentowi kwotę wynoszącą 276,13 USD (zróżnicowanie wyników od 270,10 USD – Raiffeisen Polbank do 282,16 USD – Alior Bank). W przypadku pozabankowych operatorów płatniczych, taka wartość przelewu wahała się od 278,31 USD (FerPay) do 291,24 USD (TOPkantor). Średni wynik to 286,94 USD. Przeciętna różnica na korzyść operatorów płatniczych wyniosła zatem 3,9% (około 10,8 dolara). W skrajnym przypadku, taka różnica wysyłanej kwoty oscylowała na poziomie 21,14 USD (7,83%). Warto podkreślić, że mówimy tutaj o niewielkim przelewie, którego wartość oscylowała na poziomie 270 USD – 290 USD. W przypadku przelewu opiewającego na wyższą kwotę (np. 1000 USD), różnice wyrażone w dolarach oczywiście byłyby znacznie większe.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dzięki wyborowi odpowiedniego operatora płatniczego, można wysłać adresatowi przelewu kwotę większą nawet o 8%. Taka różnica wystąpi również wtedy, gdy adresat z zagranicy musi otrzymać określoną kwotę (np. 300 USD w ramach płatności za zakupy internetowe). We wspomnianej sytuacji, nadawca z Polski wyda po prostu mniej złotych za zapłatę ustalonej sumy w walucie obcej.

follow us in feedly