Newsletter

Przelew walutowy

Przelew walutowy – pytania i odpowiedzi

Przelew walutowy to operacja, usługa ważna nie tylko dla emigrantów zarobkowych oraz przedsiębiorców. Takie transfery zlecają również klienci kantorów internetowych i osoby wykonujące zakupy w zagranicznych e-sklepach. Niestety temat przelewów walutowych nie cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Opisywana sytuacja sprawia, że pożyteczne informacje są bardzo rozproszone. Dlatego postanowiliśmy stworzyć obszerny przewodnik dla osób zainteresowanych wykonywaniem przelewów walutowych.

Najczęstsze pytania o przelew walutowy:

Nasz poradnik zawiera m.in. pożyteczne informacje na temat zleceń typu SEPA i SWIFT oraz usług operatorów pozabankowych (np. TransferGo i CurrrencyFair). Opisaliśmy też przelewy „złotówkowe”, które są wykonywane m.in. przed wymianą środków w e-kantorze. Zachęcamy do przeczytania najważniejszych pytań, które pojawiają się w kontekście przelewów i naszych obszernych odpowiedzi.

Na czym polegają przelewy europejskie w euro (system SEPA)?

Na wstępie warto omówić coraz popularniejsze operacje SEPA, które służą do rozliczeń w europejskiej walucie.

Takie relatywnie tanie oraz szybkie przelewy, są dostępne również dla klientów krajowych banków, pomimo że perspektywa zastąpienia złotego przez euro wydaje się jeszcze bardzo daleka.

Dostępność przelewów SEPA na terenie Polski wynika z faktu, że nasz kraj jako członek Unii Europejskiej automatycznie stał się częścią Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (ang. Single Euro Payment Area – SEPA). Wspomniany obszar oprócz krajów Unii Europejskiej obejmuje Islandię, Norwegię, Lichtenstein i Szwajcarię. Dzięki włączeniu tak wielu rozwiniętych gospodarczo państw do systemu rozliczeniowego, możliwe stało się stworzenie alternatywy dla stosunkowo powolnych i kosztownych przelewów SWIFT, które będziemy omawiać w kolejnej części naszego opracowania.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

W szerszej perspektywie, projekt SEPA ma służyć do ujednolicania zasad realizacji wszystkich rozliczeń finansowych (tzn. poleceń zapłaty, poleceń przelewu i płatności kartą). Warto dodać, że Polska (podobnie jak Czechy, Węgry, Szwecja i Dania) jest jednym z krajów, które najszybciej wprowadziły wszystkie rozwiązania dotyczące systemu SEPA. W przypadku Polski, przelewy SEPA są obsługiwane przy pomocy systemu Euro Elixir.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W ramach projektu SEPA oprócz sieci szybkich i tanich przelewów w euro, przewidziano również ujednolicenie zasad różnych rozliczeń (w tym również płatności kartą oraz poleceń zapłaty).

Przelew walutowy SEPA – korzyści

Z punktu widzenia polskiego konsumenta, system SEPA niesie wiele korzyści.

Warto wiedzieć, że obecnie przelewy SEPA są realizowane w standardzie „D + 1” („dzień plus jeden”), który oznacza konieczność sfinalizowania transferu do końca kolejnego dnia roboczego. Pieniądze z przelewu SEPA dotrą do beneficjenta w kolejnym dniu roboczym, jeżeli nadawca zleci przelew do godziny określonej przez bank (np. 13:00).

Kolejnym atutem systemu SEPA jest relatywnie niski koszt pojedynczej operacji. Jeżeli przeanalizujemy taryfy opłat i prowizji wiodących banków, to okaże się, że za przelew europejski z konta walutowego zwykle trzeba zapłacić 5 zł – 10 zł (patrz poniższa tabela). Tylko Nest Bank (w ramach Nest Konta Waluta), nie pobiera opłat za realizację przelewów SEPA.

Wyślij najtaniej pieniądze za granicę!

Przelew walutowy SEPA – obostrzenia

Osoby zainteresowane przelewami europejskimi muszą jednak pamiętać, że takie operacje muszą spełniać określone kryteria.

Po pierwsze, przelew SEPA powinien się odbywać na terytorium Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego. Po drugie, waluta rozliczeniową przelewu musi być euro. Po trzecie, nadawca powinien wybrać opcję przewidującą podział kosztów przelewu (opcja kosztowa: SHA) i zrezygnować z dodatkowych opcji przyspieszających przelew walutowy. Po czwarte, wymagane jest też podanie odpowiednich informacji (kod SWIFT banku odbiorcy, numer konta odbiorcy w formacie IBAN oraz kod BIC). Niespełnienie wspomnianych wymogów, będzie skutkowało wysłaniem przelewu w ramach znacznie „droższego” systemu SWIFT.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelew walutowy SEPA musi spełniać określone wymogi (dotyczące np. waluty rozliczeniowej oraz podziału kosztów). W przeciwnym razie, nadawca zapłaci za znacznie droższą operację w systemie SWIFT.

Przelewy walutowe

Na czym polegają tradycyjne przelewy walutowe (w systemie SWIFT)?

Ograniczenia dotyczące systemu SEPA (dotyczące np. waluty rozliczeniowej i obszaru przesyłania środków) sprawiają, że tradycyjny system SWIFT jeszcze długo nie odejdzie do lamusa. Z walutowych przelewów SWIFT nadal korzystają m.in. klienci banków, którzy muszą wysłać środki poza terytorium Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (np. do Rosji, USA albo Japonii).

Warto również zdawać sobie sprawę, że przelew walutowy SWIFT będzie potrzebny wtedy, gdy nadawca przesyła środki w walucie innej niż euro na terenie Unii Europejskiej. Za przykład może posłużyć przelew w funtach brytyjskich do kontrahenta z Londynu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: System przelewów walutowych SWIFT jest znacznie starszy niż system SEPA (rok powstania SWIFT-u to 1973). Przelewy SWIFT nadal służą jako podstawowe narzędzie do globalnego przesyłania środków.

Przelew walutowy SWIFT – zalety

Głównym atutem SWIFT-u, z pewnością jest jego ogromny zasięg. Obecnie w opisywanym systemie uczestniczy około 11 000 instytucji finansowych z ponad 200 krajów świata.

Taka ogromna liczba współpracujących podmiotów gwarantuje, że środki ostatecznie dotrą nawet do odległego zakątka globu (np. jednego z państw afrykańskich).

Przelew walutowy SWIFT – koszty, czas trwania

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że koszty przelewów SWIFT rosną w przypadku bardziej egzotycznych kierunków przesyłania pieniędzy. Opisywana sytuacja wiąże się z wynagrodzeniem, jakie pobierają dla siebie banki uczestniczące w przesyłaniu środków do bardziej odległych obszarów i mniejszych instytucji.

Oprócz prowizji tzw. banków korespondentów, duże znaczenie odgrywają również niekorzystne kursy ewentualnych przewalutowań. Wszystkie wspomniane koszty mogą sprawić, że do adresata ostatecznie dotrze kwota znacznie mniejsza od zakładanej.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ogromna liczba instytucji uczestniczących w systemie SWIFT zapewnia globalny zasięg. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że duża liczba banków pośredniczących w przesyłaniu środków (tzw. banków – korespondentów), będzie skutkowała wzrostem kosztów przelewu.

Ewentualny ubytek kwoty wysyłanej w ramach systemu SWIFT, zależy od opcji kosztowej wybranej przez klienta. Osoba lub firma zlecająca przelew walutowy za pośrednictwem SWIFT-u, może wybrać następujące opcje:

 • OUR – wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
 • BEN – całość kosztów finansuje odbiorca przelewu (poprzez obniżkę kwoty, która do niego dotrze)
 • SHA (najczęstsza opcja) – nadawca przelewu poniesie tylko koszty naliczane przez jego bank, a odbiorca pokryje pozostałe koszty (m.in. prowizję dla banków – korespondentów i koszty przewalutowań)

W praktyce bardzo często wybierana jest kompromisowa opcja SHA. Wybór opcji BEN może sprawić, że kwota otrzymana przez odbiorcę będzie znacznie mniejsza od oczekiwanej sumy (np. zapłaty za towar). Z kolei wybór opcji kosztowej OUR, będzie skutkował koniecznością dopłacenia przez nadawcę pewnej kwoty ryczałtowej, która ma pokryć wynagrodzenie banków pośredniczących. W polskich warunkach taki dodatkowy ryczałt wynosi np. 60 zł – 100 zł przy jednym przelewie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba wybierająca opcję kosztową OUR, musi uiścić dodatkową opłatę, która pokryje koszty naliczane przez banki pośredniczące (tzw. korespondentów).

Powyższa tabela prezentuje podstawowy koszt internetowych przelewów SWIFT wykonywanych z kont walutowych w największych krajowych bankach (np. BZ WBK, Pekao, PKO BP, ING Bank Śląski, Alior Bank). Warto zwrócić uwagę, że analizowane banki pobierają stałą opłatę za najtańszy przelew SWIFT (np. 40 zł w ING) albo naliczają prowizję zależną od wartości przelewu (najniższa stawka – 0,15% kwoty przelewu, od 25 zł do 130 zł w PKO BP, najwyższa stawka – 0,50% kwoty przelewu, od 30 zł do 250 zł w Pekao). Na tle innych banków, zdecydowanie wyróżnia się Nest Bank, w którym przelew SWIFT kosztuje odpowiednio 3 EUR, 4 USD lub 2,5 GBP.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Opłata za przelew SWIFT jest stała (np. 40 zł) albo uzależniona od wartości zlecenia (np. 0,35% kwoty, od 20 zł do 200 zł).

W przypadku każdego banku, zlecenie przelewu SWIFT za pośrednictwem placówki będzie się wiązało ze znaczącym wzrostem pobieranych opłat. Podobna sytuacja dotyczy przyspieszonych opcji przelewu SWIFT. Warto pamiętać, że opłaty z powyższej tabeli dotyczą standardowych przelewów Spot. Taki transfer pieniężny trafia na konto odbiorcy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych (standard: D + 3). Po dopłacie zwykle są dostępne następujące opcje czasowe przelewów SWIFT:

 • Tomnext (przelew pilny) – realizacja do końca następnego dnia roboczego (standard: D + 1)
 • Overnight (przelew ekspresowy) – realizacja do końca bieżącego dnia (standard: D), o ile przelew zostanie zlecony przed graniczną godziną (np. 13:00 lub 14:00)

Warto zwrócić uwagę, że dopiero przelew SWIFT w opcji Tomnext zapewnia takie tempo księgowania środków, jak przelew SEPA. Niestety przelew SWIFT – Tomnext będzie nieporównywalnie droższy od operacji wykonywanej w systemie SEPA. W przypadku przykładowego Banku Millennium, internetowy przelew SWIFT w opcji Tomnext wiąże się z koniecznością dopłacenia 25 zł do standardowej stawki (0,50% kwoty, od 20 zł do 125 zł). Taka dopłata może być jednak znacznie większa (przykład: Pekao – 0,10% kwoty, od 20 zł do 50 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zlecenie przelewu SWIFT w placówce banku będzie się wiązało ze znaczącym wzrostem pobieranych opłat. Podobna sytuacja dotyczy przyspieszonych przelewów SWIFT (opcje kosztowe Tomnext oraz Overnight).

Czy jest alternatywa dla banku przy wykonywaniu przelewu walutowego?

Trudno ukryć, że oferta krajowych banków w zakresie przelewów walutowych jest daleka od ideału. Podobna sytuacja dotyczy również banków z państw licznie zamieszkiwanych przez Polaków (np. Niemiec oraz Wielkiej Brytanii).

Głównym problemem jest relatywnie wysoki koszt przelewów realizowanych poprzez system SWIFT. Zatem nie można się dziwić, że wiele osób z Polski oraz innych krajów, poszukuje tańszej alternatywy dla bankowych propozycji.

Taką alternatywą bez wątpienia są usługi pozabankowych operatorów płatniczych. Poniższa tabela przedstawia informacje na temat kosztu i czasu realizacji przelewów oferowanych przez wspomnianych operatorów. Za punkt wyjścia przyjęliśmy sytuację Polaka pracującego na terenie Wielkiej Brytanii lub Niemiec, który musi przesłać pieniądze swoim krewnym z rodzinnego kraju. Taki wariant analizy jest nieprzypadkowy, gdyż brytyjski oraz niemiecki rynek pracy przyciąga największą liczbę emigrantów zarobkowych z Polski.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wysokie koszty przelewów walutowych (głównie SWIFT), skutkowały powstaniem pozabankowych operatorów płatniczych, którzy stanowią konkurencję dla banków.

Po sprawdzeniu oferty popularnych operatorów płatniczych (patrz poniższa tabela) okazuje się, że wspomniane firmy raczej nie pobierają wysokich opłat za same przelewy. Przykładem może być stawka stosowana przez TransferGo (standardowy przelew z terminem realizacji w następny dzień roboczy – 0,99 GBP lub EUR). Stosunkowo niskie opłaty za przelewy nalicza również EasySend oraz FerPay. W przypadku tego pierwszego operatora, standardowy przelew w funtach z czasem realizacji do 24 godzin kosztuje 2,00 GBP. Analogiczna stawka dla klientów FerPay to 1,80 GBP/3,30 EUR za przelew w czasem realizacji wynoszącym 1 dzień roboczy. Wspomniany operator w trybie Exchange (doładowanie z portfela walutowego klienta zamiast karty płatniczej) oferuje lepsze kursy, ale dłuższy czas realizacji przelewu i niższą opłatę za transfer (np. 0,60 zł za przelew z Wielkiej Brytanii do Polski z czasem realizacji 2 dni robocze).

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

W przypadku niektórych operatorów płatniczych, stawki za przelew rzeczywiście mogą przedstawiać się atrakcyjnie. Trzeba jednak pamiętać, że koszt przelewu nie jest jedynym wyznacznikiem atrakcyjności oferty. Operatorzy pozabankowi zwykle uzależniają transfer od skorzystania z ich oferty wymiany walut. Tutaj kryje się pewien „haczyk”, bo dodatkowa opłata często jest naliczana poprzez mniej korzystny dla klienta kurs wymiany. Z związku z powyższym, trzeba zwracać uwagę na kursy proponowane przez operatorów płatniczych i porównywać takie stawki z wartościami notowanymi na rynku FOREX.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pozabankowi operatorzy płatniczy często pobierają dodatkową opłatę za swoje usługi, poprzez wymianę walut według niekorzystnego kursu. Koszty takiej wymiany bywają wielokrotnie wyższe od opłaty pobieranej za sam przelew międzynarodowy.

W przypadku niektórych operatorów pozabankowych, pewnym problemem mogą być dodatkowe ograniczenia dotyczące przelewów walutowych (patrz poniższe zestawienie). Najlepszy przykład stanowi firma TransferWise. Wspomniany operator pozwala na wysyłanie przelewów w danej walucie tylko na obszarze jej stosowania (np. euro w obrębie strefy SEPA i funtów na terenie Wielkiej Brytanii). Takie rozwiązanie znacząco utrudnia przesłanie potrzebnych środków. Innym przykładem są usługi firmy EasySend, która ukierunkowała się tylko na osoby wysyłające środki z Polski, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektórzy operatorzy pozabankowi mogą wprowadzać kłopotliwe ograniczenia dotyczące zasięgu oferowanych przelewów oraz ich waluty rozliczeniowej. 

Przeczytaj więcej o ograniczeniach związanych z przelewami pozabankowymi na Kurencja.com >

Przelew walutowy

Które polskie e-kantory oferują również tanie przelewy zagraniczne?

W naszym obszernym poradniku przeanalizowaliśmy koszty przelewów walutowych, które są realizowane przez pozabankowych operatorów płatniczych. Warto wiedzieć, że niektóre krajowe e-kantory i platformy wymiany walut również oferują przelewy zagraniczne (jako uzupełniającą usługę). Poniższa tabela prezentuje informacje na temat takich przelewów dla konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

Po sprawdzeniu oferty przelewów zagranicznych w krajowych e-kantorach i platformach wymiany walut okazuje się, że kilka wspomnianych serwisów ma ciekawe propozycje. Na uwagę zasługują między innymi niskie koszty standardowych przelewów SWIFT wysyłanych przez Kantor.pl (5 zł), InternetowyKantor.pl (10 zł), TopFX.pl (5 zł) oraz TOPkantor.pl (0,05% przelewanej kwoty, min. 5 zł).

Ciekawą ofertę ma również Kantor Alior Banku, który w ramach indywidualnego limitu (tzw. licznika) zwalnia klientów z opłat za wszystkie przelewy (patrz poniższe zestawienie). Osoby zainteresowane przelewami w egzotycznych walutach, mogą z kolei wziąć pod uwagę usługi serwisu InternetowyKantor.pl. Wspomniany kantor internetowy wykonuje przelewy m.in. w meksykańskim peso oraz dolarze hongkońskim.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre kantory internetowe też mają swoją ofertę przelewów zagranicznych. Takie serwisy pozwalają na przesłanie wymienionych środków poza granicę Polski bez ich uprzedniego przelewania do banku. 

Przelewy walutowe

Czy trzeba zapłacić za walutowy przelew wewnętrzny?

W przypadku „złotówkowych” przelewów wewnętrznych, czas księgowania jest bardzo zróżnicowany (od kilku minut do następnego dnia roboczego).

Wspomniane operacje są jednak zupełnie bezpłatne dla klientów detalicznych, którzy złożą odpowiednią dyspozycję płatniczą przez Internet. Warto sprawdzić, czy sytuacja wygląda tak samo w przypadku walutowych przelewów wewnętrznych. Mowa o operacjach, które klient wykonuje, przelewając środki wyrażone w walutach obcych pomiędzy rachunkami z tego samego banku.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

Po sprawdzeniu informacji dotyczących kont walutowych z największych banków (patrz poniższa tabela) okazuje się, że wspomniane instytucje nie pobierają opłat za walutowe przelewy wewnętrzne. Istnieje jednak ważny warunek – takie przelewy muszą być realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Wykorzystanie infolinii lub pomocy pracownika banku, będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia kilkuzłotowej opłaty (za każdy przelew).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wewnętrzne przelewy walutowe na ogół są bezpłatne, jeżeli klient złoży zlecenie poprzez system bankowości internetowej. Za przelew zlecony przez telefon albo w placówce banku, może zostać naliczona kilkuzłotowa opłata.

Przelewy walutowe

Czy za krajowy przelew walutowy zapłacę tak samo jak za zagraniczny?

Przelewy walutowe często kojarzą się z transferami wysyłanymi za granicę. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że takie przelewy równie dobrze mogą być wykonywane na terenie jednego kraju. Wystarczy, że klient polskiego banku prześle walutę innej osobie posiadającej konto walutowe na terenie Polski. W takiej sytuacji, mamy do czynienia z przelewem walutowym w obrębie rodzimego kraju. Niestety wiele banków traktuje takie operację na identycznych zasadach, jak przelewy zagraniczne. To oznacza wysokie koszty przelewów, które nie są realizowane w systemie SEPA.

Ze względu na istnienie wspomnianego problemu postanowiliśmy sprawdzić, jak najpopularniejsze banki z Polski traktują krajowe przelewy zewnętrzne w walutach obcych (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Bank może naliczyć dość wysoką opłatę również wtedy, gdy odbiorcą przelewu walutowego (niespełniającego kryteriów SEPA) jest osoba lub firma posiadająca konto w innym krajowym banku.

Wyślij najtaniej pieniądze za granicę!

Po sprawdzeniu bankowych tabel opłat i prowizji okazuje się, że posiadacze popularnych kont walutowych nie unikną opłat za przelewy walutowe w obrębie kraju. Analizowane banki traktują każdy przelew walutowy w taki sam sposób (niezależnie od tego, czy jest on skierowany do zagranicznego odbiorcy).

Taka polityka krajowych banków oznacza wysokie koszty dla osób, które będą chciały przesyłać np. dolary amerykańskie, franki szwajcarskie lub funty brytyjskie (patrz poniższa tabela). Za wysyłanie wspomnianych walut do krajowego odbiorcy (z innego banku), zostanie pobrana opłata identyczna jak dla przelewu SWIFT. W przypadku przelewów realizowanych w euro, analogiczny koszt będzie znacznie niższy dzięki wykorzystaniu systemu SEPA.

Zasady stosowane przez krajowe banki sprawiają, że sporego znaczenia nabiera fakt, czy przelew krajowy będzie wewnętrzny. Jeżeli uda się przesłać walutę (np. do e-kantoru) w obrębie jednego banku, to nadawca przelewu zaoszczędzi sporą sumę.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Krajowe banki tak samo traktują walutowe przelewy zewnętrzne wysyłane do Polski oraz za granicę. Tylko wysyłanie walut w obrębie jednego banku (np. do e-kantoru), jest darmowym rozwiązaniem. 

Przelew walutowy

Czy przelew kryptowalut może zastąpić zwykły przelew walutowy?

Nasza dotychczasowa analiza sugeruje, że zarówno przelewy bankowe, jak i przelewy pozabankowe mają swoje wady oraz zalety. W związku z powyższym, wiele osób zaczyna się zastanawiać, czy przelew kryptowalut nie jest najlepszym sposobem na przesłanie środków za granicę.

Takie rozwiązanie wydaje się coraz bardziej atrakcyjne, bo wzrasta akceptowalność wirtualnych walut (zwłaszcza Bitcoina). Na rzecz przelewania kryptowalut, przemawia m.in. zerowy albo bardzo znikomy koszt takiej operacji i możliwość sfinalizowania przelewu nawet w ciągu kilkunastu minut (bez przewalutowań i opłat pobieranych przez banki pośredniczące).

Osoby uważające, że przelew kryptowalut jest rozwiązaniem baz wad, mogą się jednak poczuć rozczarowane. W praktyce istnieją bowiem pewne ograniczenia zmniejszające użyteczność kryptowalut jako alternatywy dla przelewów walutowych. Trzeba wziąć pod uwagę, że:

 • kryptowaluty pomimo wzrastającej popularności nie są jeszcze powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym (wielu bardziej tradycyjnie nastawionych odbiorców przelewu nie zgodzi się na rozliczenie np. w Bitcoinie)
 • osoba niezainteresowana utrzymywaniem środków pod postacią kryptowalut, będzie musiała je wymienić po otrzymaniu zapłaty, co rodzi dodatkowe koszty
 • nadawca przelewu nieposiadający kryptowalut do wysyłki, musi je najpierw nabyć (np. za pośrednictwem specjalnej giełdy)
 • kurs kryptowalut może ulegać sporym wahaniom (również w krótkim okresie), co rodzi pewne ryzyko kursowe
 • zarówno odbiorca jak i nadawca przelewu kryptowalutowego musi posiadać specjalny portfel (zarówno aplikację jak i zestaw danych identyfikacyjnych)

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pomimo rynkowego sukcesu kryptowalut, ich akceptowalność jest jeszcze nieporównywalnie mniejsza od tzw. walut fiat (np. dolara amerykańskiego, euro lub funta brytyjskiego).

Przeczytaj na Kurencja.com, jak można założyć przykładowy portfel kryptowalutowy (przewodnik z grafikami) >

Mimo powyższych niedogodności, przelew wykonany w kryptowalucie, wydaje się rozwiązaniem godnym uwagi (o ile odbiorca akceptuje taką formę płatności). Nabycie potrzebnych jednostek wirtualnej waluty nie stanowi problemu, gdyż zainteresowane osoby mają do dyspozycji m.in. giełdy oraz kantory kryptowalutowe.

Zobacz na Kurencja.com, gdzie można bezpiecznie i tanio nabyć kryptowaluty >

Innym rozwiązaniem są serwisy ułatwiające nabywanie kryptowalut od osób prywatnych. Zasady działania jednego z takich serwisów, niedawno prezentowaliśmy na Kurencja.com.

Zobacz jak działa i co oferuje serwis LocalBitcoins.com >

ZWRÓĆ UWAGĘ: Najbardziej bezpiecznym sposobem nabycia kryptowalut jest ich zakup od specjalnego kantoru albo wymiana za pośrednictwem giełdy społecznościowej (przykłady: Bitbay lub Bitmarket).

Jak można wysyłać bardziej egzotyczne waluty?

Zdecydowana większość rodaków zainteresowanych przelewami walutowymi, chciałaby wysłać euro, dolary amerykańskie, funty brytyjskie albo franki szwajcarskie. Taka sytuacja wynika m.in. z kierunków handlu zagranicznego i emigracji zarobkowej oraz dużej liczby krajowych frankowiczów. Warto również wspomnieć o preferencjach dotyczących zakupów internetowych. Polacy kupujący towary za granicą (np. na eBay.com), zwykle płacą w euro lub dolarze amerykańskim.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wysłanie przelewu w najpopularniejszych walutach (EUR, USD, GBP, CHF) za pośrednictwem banków lub firm pozabankowych, nie powinno stanowić żadnego problemu.

Pomimo popularności czterech – pięciu głównych walut, czasem zachodzi konieczność wykonania przelewu w bardziej egzotycznej jednostce pieniężnej. Przykładem jest korona norweska, czyli waluta kraju relatywnie popularnego wśród polskich emigrantów zarobkowych.

W opisywanej sytuacji, osoba zmuszona do wykonania przelewu, ma do wyboru ofertę banków oraz firm pozabankowych. Pierwszy wariant może być nieco problematyczny ze względu na konieczność posiadania rachunku w mniej popularnej walucie obcej. Trzeba pamiętać, że wpłata środków na konto o innej jednostce rozliczeniowej (np. koron norweskich na rachunek w EUR), będzie skutkowała automatycznym przewalutowaniem po niekorzystnym kursie banku.

Warto również dodać, że niewiele krajowych banków oferuje rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe w nietypowych walutach. Do tej grupy można zaliczyć Idea Bank (waluty konta: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON i JPY) oraz PKO BP (waluta konta: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK lub SEK).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wpłata środków na konto posiadające niezgodną jednostkę rozliczeniową, skutkuje natychmiastowym przeliczeniem pieniędzy według niekorzystnego kursu ustalonego przez dany bank. 

Wyślij najtaniej pieniądze za granicę!

W związku z powyższym, przelew wykonany za pośrednictwem pozabankowego operatora może być lepszym rozwiązaniem. Osoby zainteresowane przesyłaniem mniej popularnych walut za granicę, mają do dyspozycji „przelewową” ofertę zagranicznych operatorów płatniczych i polskich e-kantorów, którą opisujemy w tym poradniku. Na uwagę zasługują m.in. usługi serwisu InternetowyKantor.pl, który wykonuje przelewy m.in. w dolarze singapurskim, dolarze hongkońskim, meksykańskim peso, tureckiej lirze, randzie południowoafrykańskim oraz czterech europejskich koronach (czeskiej, norweskiej, duńskiej oraz szwedzkiej).

Jeżeli chodzi o ofertę zagranicznych operatorów płatniczych, to warto wyróżnić  PayPal oraz CurrencyFair. Wymienione serwisy cechują się dużą liczbą obsługiwanych walut. Użytkownik PayPala prześle nawet środki wyrażone w takich walutach, jak izraelski szekiel, filipińskie peso, dolar tajwański oraz ringgit malezyjski.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wśród operatorów pozabankowych, serwis PayPal wyróżnia się największą liczbą akceptowanych walut. W przypadku tego portalu, problemem mogą być jednak dość wysokie koszty transferu środków.

Czy przedsiębiorca (firma) więcej zapłaci za przelew walutowy?

W naszym opracowaniu temat przelewów walutowych jest poruszany głównie w kontekście oferty dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumentów). Zatem warto dodać, że przedsiębiorcy mają do dyspozycji bardzo podobne warianty przelewania środków. Ewentualne różnice mogą dotyczyć innego poziomu opłat za przelewy SEPA oraz SWIFT w poszczególnych bankach. Pozabankowi operatorzy płatniczy raczej nie różnicują oferty dla konsumentów i przedsiębiorców. Jeżeli taki podział klientów rzeczywiście istnieje, to posiadacze firm zwykle mogą liczyć na lepsze warunki. Operatorzy płatniczy zachęcają przedsiębiorców licząc na to, że klienci firmowi będą przesyłać większe kwoty niż typowi konsumenci.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

ZWRÓĆ UWAGĘ: Możliwości wykonania przelewów walutowych przez przedsiębiorcę i konsumenta są zbliżone. Posiadacz firmy częściej może liczyć na korzystniejsze warunki, niż osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument).

W nawiązaniu do oferty banków dotyczącej przelewów, warto wspomnieć o jednej dość istotnej kwestii. Okazuje się bowiem, że firmowi klienci banków czasem mają możliwość wykonywania przelewów w systemie TARGET2, który zwykle nie jest dostępny dla klientów detalicznych. Ten system obsługiwany przez Narodowy Bank Polski, został opracowany z myślą o dużych transakcjach płatniczych realizowanych w czasie rzeczywistym (księgowanie następuje w tym samym dniu roboczym). Średnia wartość operacji w systemie TARGET2 przekracza 0,5 mln zł. Co ważne, opisywany system przetwarza tylko przelewy rozliczane w euro.

Z przelewów w systemie TARGET2 mogą korzystać m.in. firmowi klienci BOŚ Banku, BZ WBK, Banku Pocztowego, Idea Banku oraz CitiBanku. Trzeba jednak liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, przelewy TARGET bywają zarezerwowane tylko dla większych firm (np. prowadzących księgi rachunkowe). Po drugie, przelew TARGET zwykle nie jest o wiele tańszy od analogicznej operacji rozliczanej poprzez system SWIFT.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre banki oferują klientom firmowym możliwość wykonywania szybkich przelewów TARGET w euro. Takie przelewy są księgowane w czasie rzeczywistym i dość kosztowne.

Czy można przesłać bardzo małą lub dużą sumę w walucie?

Kolejne pytanie dotyczące przelewów walutowych jest związane z limitami przesyłanej kwoty. Ewentualna obecność takich limitów będzie związana z ograniczeniami wprowadzanymi przez poszczególne instytucje i serwisy płatnicze. W przypadku przelewów SEPA i SWIFT, na ogół nie ma minimalnych limitów wysyłanych kwot. Banki wychodzą bowiem z założenia, że osoba ponoszącą koszty przelewu zagranicznego (np. SEPA – 5 zł, SWIFT – 40 zł), nie będzie wysyłała bardzo małych kwot.

Ustalenie odpowiedniej wartości przelewu SWIFT jest ważną kwestią dla nadawcy, który ryzykuje, że w przypadku opcji kosztowej SHA lub BEN, opłaty naliczane przez banki pochłoną dużą część przesyłanej kwoty i będą skutkowały niezapłaceniem całej należności.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

ZWRÓĆ UWAGĘ: Banki zwykle nie ustalają minimalnych oraz maksymalnych limitów kwot przesyłanych w ramach systemów SWIFT oraz SEPA. Wysyłając przelew SWIFT w opcji BEN lub SHA trzeba sprawdzić, czy dodatkowe koszty za bardzo nie uszczuplą należnej kwoty.

W przypadku przelewów realizowanych przez firmy pozabankowe, mamy do czynienia z większą transparentnością. Nadawca na ogół nie musi się obawiać, że dodatkowe opłaty zanadto pomniejszą przesyłaną sumę. Komfortowa sytuacja dotyczy również limitów wartości przelewów. Taki minimalne limity w ogóle nie występują albo zostały ustalone na niskim poziomie (np. 1 GBP). W ofercie operatorów płatniczych czasem pojawiają się maksymalne ograniczenia dotyczące przesyłanej kwoty (przykład: TransferWise – 1 mln GBP). Takie limity są jednak ustalone na wysokim poziomie, który nie powinien martwić konsumentów i małe firmy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Firmy oferujące przelewy pozabankowe, na ogół nie wprowadzają minimalnych i maksymalnych limitów przesyłanej kwoty. Jeżeli takie limity występują, to można spodziewać się, że ich poziom nie będzie uciążliwy dla zdecydowanej większości konsumentów.

Czy przelewy bankowe są bardziej bezpieczne od innych opcji? 

Banki pomimo swoich nie zawsze uczciwych praktyk i wysokich opłat za przelewy, mogą wzbudzać większe zaufanie niż pozabankowi operatorzy płatniczy. Właśnie dlatego wiele osób zastanawia się, czy ze względów bezpieczeństwa dopłacenie pewnej kwoty za przelew walutowy w banku nie będzie lepszym rozwiązaniem.

Ocena kwestii związanych z bezpieczeństwem, zależy przede wszystkim od rodzaju serwisu pozabankowego, który jest alternatywą dla oferty banku. W przypadku znanych e-kantorów i operatorów płatniczych, nie ma powodów do niepokoju, gdyż takie instytucje są stabilne finansowo i stosują zaawansowane zabezpieczenia informatyczne (podobnie jak banki). Pewne wątpliwości mogą natomiast wzbudzać mało znane serwisy od niedawna zajmujące się przesyłaniem środków (np. z Wielkiej Brytanii do Polski). Jeżeli tacy operatorzy płatniczy nie podają swojego adresu oraz wysokości kapitału zakładowego spółki, to opisywana sytuacja powinna wzbudzić nasze obawy. Sygnałem ostrzegawczym jest też brak wielu opinii internautów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Renomowane serwisy płatnicze i e-kantory (np. CurrencyFair, InternetowyKantor.pl oraz PayPal.com), nie powinny wzbudzać obaw dotyczących bezpieczeństwa. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku mało znanych portali.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

Osoba zainteresowana wyborem pozabankowego operatora płatniczego, powinna zwracać uwagę na następujące kryteria:

 • rejestracja na terenie Unii Europejskiej (takie rozwiązanie ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń i zapewnia solidną ochronę prawną konsumenta)
 • odpowiednio wysoki kapitał zakładowy (spółki z niskim kapitałem są mniej wiarygodne – podobnie jak jednoosobowi przedsiębiorcy)
 • recenzje na niezależnych portalach (np. TrustPilot.com, Opineo.pl)
 • wcześniejsze sygnały o opóźnieniach w księgowaniu środków i kłopotach technicznych

Warto również zwrócić uwagę, czy dany serwis podlega kontroli nadzoru finansowego z danego kraju. Przykładem jest np. InternetowyKantor.pl nadzorowany przez polski KNF. W przypadku CurrencyFair, analogiczny nadzór sprawuje Irlandzki Bank Centralny.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektórzy operatorzy płatniczy są objęci nadzorem banków centralnych albo innych instytucji państwowych z kraju rejestracji. To dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa.

Zobacz, jak można założyć konto i przeprowadzić pierwszą transkację w CurrencyFair.com >

Czy przy przelewach walutowych można liczyć na promocje?

Problem wysokiego kosztu przelewów bankowych (głównie SWIFT), mógłby zostać nieco złagodzony przez promocje. Niestety krajowe banki nie są skłonne do wprowadzania takich preferencyjnych ofert. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku operatorów pozabankowych. W ramach przykładu, można wymienić następujące promocje z końca czerwca 2017 roku:

 • 20 funtów za każde skuteczne polecenie nowego klienta w TransferGo
 • trzy pierwsze przelewy w TransferGo za darmo
 • darmowe przelewy z Polski do Wielkiej Brytanii w EasySend

Dowiedz się więcej o możliwościach i cechach serwisu TransferGo >

Dowiedz się więcej o możliwościach i cechach serwisu EasySend>

Aktualne informacje o promocjach dotyczących przelewów walutowych i e-kantorów, zawsze można znaleźć na naszym serwisie.

Sprawdź informacje na temat aktualnych promocji dla osób przesyłających i wymieniających waluty >

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pozabankowi operatorzy płatniczy stosunkowo często proponują promocje dotyczące przelewów walutowych. Takie promocje mogą polegać np. na niepobieraniu opłat za pierwszy transfer środków.

Jak najlepiej przesłać pieniądze z zagranicy do Polski?

Po przeanalizowaniu wszystkich wariantów przelewów walutowych, nasuwa się pytanie dotyczące najlepszej z tych opcji. Jednoznaczne rozstrzygnięcie może być związane tylko z kryterium kosztowym i czasowym. Inne kwestie (np. wygoda korzystania z danego serwisu www), są bardziej subiektywne.

Jeżeli nadawca nie zdecyduje się na najtańszy i nieco kłopotliwy przelew w kryptowalucie (np. Bitcoinie), to do wyboru pozostaje oferta banków oraz firm pozabankowych. Atrakcyjność poszczególnych ofert warto porównać obliczając kwotę, która dotrze na konto adresata. W przypadku przelewów SWIFT i opcji kosztowych BEN oraz SHA, dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę ewentualne wynagrodzenie dla banków pośredniczących.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

Mniejsza wartość przelewu ostatecznie docierającego do adresata, będzie oznaczała większy zarobek operatora płatniczego (banku lub firmy pozabankowej). Warto pamiętać, że w przypadku firm pozabankowych, kluczowe znaczenie ma przyjęty kurs wymiany. Ta stawka bywa znacznie ważniejsza, niż opłata za sam przelew międzynarodowy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pozabankowi operatorzy przelewów zarabiają głównie na kursie wymiany. Opłata za przelew służy przede wszystkim do pokrycia kosztów związanych z przesłaniem środków.

W przypadku przelewów SWIFT, można spodziewać się, że oferta banków będzie znacząco „droższa”, niż propozycje operatorów pozabankowych. Sytuacja jest mniej jednoznaczna, gdy środki można wysłać przelewem SEPA. W takim wypadku może się okazać, że bardziej opłacalna jest np. wymiana środków w polskim e-kantorze połączona z późniejszym wykonaniem przelewu bankowego przez Internet (za 0 zł – 10 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelewy europejskie w bankach (SEPA), stanowią konkurencję dla oferty pozabankowych operatorów płatniczych. Tego samego nie można powiedzieć o bankowych przelewach SWIFT.    

Jakie są możliwości wykonania przelewów w złotych?

Z tradycyjnymi przelewami w krajowej walucie, spotkał się już praktycznie każdy Polak. Takie zlecenia płatnicze są bardzo popularne ze względu na ich niskie albo zerowe koszty. W przypadku większości krajowych banków, standardowy przelew zewnętrzny (w systemie Elixir) można za darmo zlecić przez Internet. Opłaty (np. 3 zł – 5 zł) czasem są pobierane tylko w przypadku zlecenia przelewu do innego banku za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Jeżeli chodzi o przelewy wewnętrzne, (wykonywane w obrębie jednego banku), to takie operacje najczęściej są bezpłatne niezależnie od kanału zlecenia (placówka, Internet, telefon).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Warto zlecać tradycyjne przelewy zewnętrzne (w PLN) przez Internet, gdyż większość banków nie pobiera opłat za realizację takich zleceń płatniczych online.

W powyższym opisie została zaakcentowana różnica pomiędzy przelewami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ogólny podział przelewów wykonywanych w polskiej walucie. przedstawia się następująco:

 • przelewy wewnętrzne finalizowane w systemie informatycznym tego samego banku
 • standardowe przelewy zewnętrzne (pomiędzy bankami) realizowane w systemie Elixir
 • przyspieszone przelewy zewnętrzne (pomiędzy bankami) realizowane w systemie Express Elixir
 • przelewy zewnętrzne wysokokwotowe (system: Sorbnet)
 • przelewy realizowane przez operatorów pozabankowych (np. BlueCash)

ZWRÓĆ UWAGĘ: oprócz tradycyjnych przelewów zewnętrznych w złotych (system Elixir), można wybrać również operacje zlecane przez system Express Elixir albo Sorbnet. Innym wariantem są szybkie przelewy wykonywane przez firmy pozabankowe (np. Blue Cash).

Jak szybko jest księgowany przelew wewnętrzny w banku?

Przelewy wewnętrzne zazwyczaj są szybkie i darmowe, ale nie zawsze możemy skorzystać z ich dobrodziejstw. Księgowanie przelewu jako wewnętrzny będzie miało miejsce wtedy, gdy docelowe konto jest prowadzone przez ten sam bank, co rachunek nadawcy. Warto pamiętać, że banki występujące pod różnymi markami handlowymi, czasem mogą mieć tego samego właściciela oraz infrastrukturę informatyczną (przykład: BGŻ Optima oraz BGŻ – BNP Paribas).

W przypadku przelewów wewnętrznych (PLN oraz inne waluty), niestety nie mamy do czynienia ze standaryzacją czasu księgowania operacji. To oznacza różny czas finalizowania zleceń. Najbardziej zaawansowane technologicznie banki, niezależnie do dnia tygodnia księgują przelewy wewnętrzne w kilku minut. Takie rozwiązanie powoli staje się standardem na całym polskim rynku. Niestety wciąż można spotkać banki, które księgują przelewy wewnętrzne tylko w określonych godzinach (np. od 8:00 do 20:00). Dodatkowym ograniczeniem bywa księgowanie przelewów wewnętrznych tylko w dni robocze.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektóre banki (m.in. małe banki spółdzielcze) pozwalają na sfinalizowanie przelewów wewnętrznych jedynie w określonych godzinach (np. 8:00 – 20:00) albo tylko podczas roboczych dni tygodnia (poniedziałek – piątek). Na szczęście można znaleźć również banki księgujące przelewy wewnętrzne przez całą dobę. 

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

Czas faktycznej realizacji przelewu wewnętrznego jest ważny m.in. dla klientów kantorów internetowych. Takie osoby czasem wybierają e-kantor posiadający konto w tym samym banku, licząc na szybsze księgowanie wpłat i wypłat. Ta strategia jest dobra pod warunkiem, że bank prowadzący rachunek osoby wymieniającej waluty, szybko realizuje przelewy wewnętrzne (tzn. bez opóźnień podczas wieczorów oraz dni wolnych do pracy).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Korzystanie z e-kantoru posiadającego konto w „naszym” banku nie gwarantuje, że środki zostaną zaksięgowane bardzo szybko.

Jak długo będzie realizowany przelew zewnętrzny w PLN (np. do e-kantoru)?

Pomimo pewnych ograniczeń dotyczących operacji wewnętrznych, czas księgowania środków jest większym problemem w przypadku standardowych przelewów zewnętrznych (w systemie Elixir). Takie operacje są szybsze niż jeszcze kilka i kilkanaście lat temu. Tym niemniej, czas realizacji standardowych przelewów zewnętrznych może okazać się niesatysfakcjonujący dla niektórych posiadaczy kont.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że tradycyjne przelewy zewnętrzne w złotych wciąż są najczęściej wykonywanym rodzajem operacji płatniczej. Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że w IV kw. 2016 r. rozliczono prawie 444 mln zleceń płatniczych w systemie Elixir. Od października do grudnia 2016 roku, liczba płatności z „szybkiego” systemu Express Elixir nie przekraczała 0,91 mln.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Liczba tradycyjnych przelewów zewnętrznych w złotym (system Elixir) nadal jest prawie 500 razy większa, niż analogiczny wynik dla przelewów natychmiastowych. Popularność tych błyskawicznych operacji jednak szybko wzrasta (o 30% w IV kw. 2016 r.).

Warto wiedzieć, że Narodowy Bank Polski gromadzi dane na temat systemu Elixir, ale nie jest jego administratorem. Taką rolę pełni Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Wspomniana instytucja obsługuje również system przelewów ekspresowych (Express Elixir) oraz system przelewów SEPA w Polsce (Euro Elixir). O przelewach SEPA, napisaliśmy w odrębnej części naszego opracowania.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Krajowa Izba Rozliczeniowa obsługuje systemy Elixir, Express Elixir oraz Euro Elixir. Narodowy Bank Polski zajmuje się wysokokwotowymi systemami dla banków i firm (Sorbnet i TARGET).

Czy opłaca się korzystać z przelewów natychmiastowych (Express Elixir)?

Informacje zgromadzone w poniższej tabeli wskazują, że standardowy przelew Elixir zwykle jest darmowy, jeżeli klient zleca go przez Internet. Na takie zwolnienie z opłat raczej nie mogą liczyć osoby zlecające przelewy Express Elixir. W zamian za zaksięgowanie przelewu w ciągu kilku lub kilkunastu minut, zwykle trzeba zapłacić do 10 zł (opłata za jeden przelew). Wśród analizowanych banków (patrz poniższa tabela), szczególnie niską opłatę ustalił Nest Bank (1 zł za przelew natychmiastowy). Warto również odnotować, że część rynkowych liderów jeszcze nie oferuje przelewów natychmiastowych. Do tej grupy można zaliczyć między innymi Getin Bank, Pekao, Raiffeisen Polbank oraz Credit Agricole. Na uwagę zasługuje też fakt, że niektóre banki ograniczają jednorazową wartość przelewu internetowego (przykłady: Eurobank – 3000 zł, Nest Bank – 5000 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelew natychmiastowy z systemu Express Elixir jest księgowany w ciągu kilka chwil. Takiej operacji kosztującej zwykle od 1 zł do 5 zł, nie obsługują jednak niektóre wiodące banki (nie wspominając już o mniej popularnych instytucjach).

Przelew walutowy

Czy warto skorzystać z szybkiego przelewu Sorbnet?

Banki niewykorzystujące systemu Express Elixir, mogą zachęcać swoich klientów do wysyłania przelewów Sorbnet. Trzeba jednak mieć świadomość, że system Sorbnet został stworzony przez NBP głównie do obsługi transakcji wysokokwotowych (np. rozliczeń pomiędzy bankami). Właśnie dlatego przeciętna wartość transakcji w Sorbnecie wynosi aż 17,4 mln zł. Klienci detaliczni również mogą korzystać z Sorbnetu, który zapewnia szybkie księgowanie środków (np. w ciągu 1 godziny – 2 godzin). Trzeba jednak pamiętać, że niektóre banki wymagają wysyłania przez Sorbnet kwot wynoszących przynajmniej 1 mln zł (patrz powyższa tabela). Innym ograniczeniem dla jest pobieranie stosunkowo wysokich opłat za „sorbnetowe” transakcje o wartości nieprzekraczającej 1 mln zł (patrz poniższa tabela). W przypadku niektórych banków, może się okazać, że przelew walutowy Sorbnet będzie kosztował aż 30 zł – 40 zł.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ze względu na dość wysokie koszty pojedynczego zlecenia (zwykle 20 zł – 40 zł), przelewy Sorbnet nie są dobrą alternatywą dla operacji zlecanych w systemie Express Elixir.

Wyślij najtaniej przelew walutowy!

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zawsze warto sprawdzić, czy serwis taki jak na przykład kantor internetowy, akceptuje przelewy ze SKOK – ów oraz przyspieszone przelewy mi

Zobacz nasz specjalny serwis o przekazach walutowych

Zobacz najlepsze promocje dotyczące przelewów międzynarodowych

Pozostałe podobne artykuły:

TransferGo – tanio i szybko pieniądze w świat

Jak najlepiej przesłać pieniądze na Wyspy Brytyjskie?

Jak przesłać, przelać pieniądze na Ukrainę?

Jak legalnie i bezpiecznie przesłać pieniądze zza granicy?

Przelew walutowy – pytania i odpowiedzi

Czym płacić za granicą – gotówka, karta debetowa, kredytowa, walutowa

Firmowe transfery pieniężne – jak najlepiej i najtaniej przesłać środki z kraju za granicę i z zagranicy do Polski

Jak założyć konto w TransferWise

Jak założyć konto w CurrencyFair

follow us in feedly