Newsletter

Firma za granicą

Firma za granicą. Zmiany w 2018 r.

Mniej więcej rok temu nasz serwis opublikował cykl poradników na temat prowadzenia firmy za granicą. Sprawdziliśmy, jakie warunki dla biznesu oferują następujące państwa:  Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy, Niemcy oraz Litwa. Po około roku od przygotowania tych analiz, przyszedł czas na aktualizację informacji.

Zmiany w prowadzeniu firm za granicą

Aktualizacja potrzebna, gdyż przepisy podatkowe ulegają nieustannym zmianom. To samo dotyczy również regulacji dotyczących np. poziomu składek na ubezpieczenia społeczne.

Warto zatem przyjrzeć się zmianom warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które miały miejsce w ostatnim czasie. Nasza analiza opierająca się na wielu zagranicznych źródłach wskazuje, że najwięcej zmian dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Od tych kwestii rozpoczniemy przegląd warunków do prowadzenia działalności gospodarczej za granicą (patrz poniżej).

Zmiany dotyczące wysokości podatku PIT i poziomu składek społecznych

Po przeanalizowaniu komunikatów instytucji rządowych oraz informacji dostarczanych przez rozmaite firmy zajmujące się doradztwem podatkowym, zebraliśmy informacje na temat następujących zmian w zakresie podatku PIT oraz składek społecznych:

Czechy

– wzrósł limit rocznego dochodu, powyżej którego podatnik musi płacić dodatkowy podatek solidarnościowy wynoszący 7,00% podstawy. W 2018 r. podatek solidarnościowy jest naliczany od kwoty wynoszącej ponad 1 438 992 koron.

Sprawdź aktualny kurs korony czeskiej CZK

Irlandia

– podniesiona została górna granica przedziału, w którym obowiązuje stawka podatkowa 20,00%. W przypadku singli, ta granica wzrosła z 33 800 euro do 34 550 euro. Analogiczny wzrost dotyczący małżonków też wyniósł 750 euro (zmiana z 42 800 euro do 43 550 euro). Kwota wolna od podatku dotycząca przedsiębiorców wzrosła natomiast z 950 euro (2017 r.) do 1150 euro (2018 r.). Wraz z nowym rokiem zmieniły się też przedziały kwotowe i stawki dodatkowego podatku Universal Social Charge (USC). Nowe stawki USC wyglądają następująco:

 • dochód do 12 012,00 euro rocznie – stawka 0,50% podstawy (dochodu przed odliczeniem składek społecznych)
 • dochód od 12 012,01 euro do 19 372,00 euro (poprzednio: 18 772,00 euro) – stawka 2,00% podstawy (poprzednio: 2,50%)
 • dochód od 19 372,01 euro (dawniej 18 772,01 euro) do 70 044,00 euro – stawka 4,75% podstawy (poprzednio: 5,00%)
 • dochód powyżej 70 044,00 euro – stawka 8,00% podstawy

Sprawdź aktualny kurs euro

Litwa

– litewski rząd zadecydował o podniesieniu miesięcznej kwoty wolnej od podatku z 310 euro do 380 euro. Jednocześnie wzrosła też wysokość miesięcznego dochodu, poniżej którego przysługuje cała kwota wolna od podatku (wzrost z 380 euro miesięcznie do 400 euro miesięcznie). Litewscy rodzice odczują jednak negatywne zmiany, gdyż począwszy od stycznia 2018 r. zlikwidowano przysługującą im wyższą kwotę wolną od podatku (o 200 euro miesięcznie więcej na dziecko).

Na Litwie zmieniono również zasady stosowania preferencyjnej stawki PIT (5,00%) dotyczącej między innymi przedsiębiorców. Możliwość wyboru tej stawki nie jest już uzależniona od charakteru prowadzonej działalności. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. stawka wynosząca 5,00% ma zastosowanie do dochodów o wysokości nieprzekraczającej 20 000 euro rocznie. W przedziale dochodowym od 20 000 euro rocznie do 35 000 euro rocznie, stawka podatkowa PIT stopniowo wzrasta do standardowego poziomu (15,00%).

Zmiany dotyczą również poziomu składek na litewskie ubezpieczenie społeczne. Od 1 stycznia 2018 r. o 0,20 punktu procentowego (do 32,58%) spadło obciążenie składkowe pracodawcy zatrudniającego na czas określony. Analogiczny poziom składek dotyczący samozatrudnionego wzrósł natomiast o 0,20 punktu procentowego (do 28,90% bez uwzględnienia ubezpieczenia zdrowotnego na poziomie 9,00% podstawy). Na Litwie wprowadzono też ulgę, zgodnie z którą osoby zakładające pierwszą firmę, przez rok są zwolnione ze składek społecznych (uwaga: zwolnienie nie dotyczy składek płaconych za pracowników oraz składki zdrowotnej przedsiębiorcy).

Niemcy

– wraz z początkiem 2018 roku, główna kwota wolna od podatku, wzrosła do poziomu 9000 euro. Zwiększyła się również suma, którą rodzice mogą sobie odliczyć od dochodu (4788 euro/rok).

Sprawdź aktualny kurs euro

Norwegia

– stawka podatku PIT została obniżona do 23% w roku podatkowym 2018. Zwiększyła się również osobista kwota wolna od podatku (do 54 750 NOK). Dodatkowo wzrosły koszty uzyskania przychodu przez pracowników (z 44% przychodu brutto do 45% przychodu brutto). Zmiany dotyczą też skali specjalnego podatku dochodowego dla zamożniejszych mieszkańców. Stawki tego podatku na 2018 r. są następujące:

 • do 169 000 NOK (poprzednio: 164 100 NOK) rocznie – stawka 0,00% podstawy
 • od 169 000 NOK (poprzednio: 164 100 NOK) do 237 900 NOK (poprzednio 230 950 NOK) rocznie – stawka 1,40% (poprzednio 0,93%)
 • od 237 900 NOK (poprzednio: 230 950 NOK) do 598 050 NOK (poprzednio: 580 650 NOK) rocznie – stawka 3,30% (poprzednio: 2,41%)
 • od 598 050 NOK (poprzednio: 580 650 NOK) do 962 050 NOK (poprzednio: 934 050 NOK) rocznie – stawka 12,40% (poprzednio: 11,52%)
 • od 962 050 NOK (poprzednio: 934 050 NOK) rocznie – stawka 15,40% (poprzednio: 14,52%)

Zmiany dotyczące podatku PIT (obniżka stawki do 23%) i podwyżki dodatkowego podatku progresywnego (patrz powyżej), w łącznym ujęciu będą neutralne dla większości podatników.

Sprawdź aktualny kurs korony norweskiej NOK

Rumunia

– stawka podatku PIT począwszy od 1 stycznia 2018 r. zmniejszyła się z 16,00% do 10,00%. Dodatkowo wzrosła także kwota wolna od podatku w ujęciu miesięcznym. Obecnie wynosi ona od 510 RON miesięcznie (single) do 1310 RON (podatnicy posiadający przynajmniej cztery osoby na utrzymaniu). „Rumuńska” kwota wolna od podatku jest stosowana w przypadku wynagrodzenia do 3600 RON miesięcznie (poprzednio: 3000 RON).

Poważne zmiany dotyczą też składek społecznych na terenie Rumunii. W 2018 r. pracownicy płacą składki na poziomie 35,00% podstawy, a pracodawcy tylko 2,25% (ubezpieczenie wypadkowe). Poprzednio ten podział składek wyglądał następująco: pracownik – 16,50%, pracodawca – 22,75%. Podwyżki płacy brutto mają zrekompensować pracownikom zmianę podziału składek. Korzystna zmiana dotyczy samozatrudnionych. W 2018 r. suma składki społecznej i zdrowotnej (35,00%) jest naliczana od jednej stałej podstawy stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia w Rumunii. Taka minimalna podstawa dla przedsiębiorców, w 2018 r. wynosi 408 euro. W przypadku ubezpieczenia emerytalnego, przedsiębiorca może dobrowolnie zadeklarować wyższą podstawę.

Sprawdź aktualny kurs leja rumuńskiego RON

Słowacja

– w styczniu 2018 r. zmianie uległa skala podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie wygląda ona następująco:

 • 19,00% dla rocznego dochodu do 35 268,06 euro (poprzednio: 35 022,31 euro)
 • 25,00% dla nadwyżki rocznego dochodu ponad 35 268,06 euro (poprzednio: 35 022,31 euro)

Tegoroczne zmiany dotyczyły również podstawowej kwoty wolnej od podatku (wzrost do 3830 euro), limitu dochodu do przekroczenia którego przysługuje pełna kwota wolna (wzrost do 19 948 euro rocznie) oraz minimalnego dochodu skutkującego utratą kwoty wolnej od podatku (wzrost do 35 268 euro rocznie).

Sprawdź aktualny kurs euro

Węgry

– jednolita składka społeczna płacona przez pracodawcę, począwszy od stycznia 2018 r. spadła z 22,00% do 19,50% (wcześniej planowano obniżkę do 20,00%). Dodatkowo podwyższono kwotę ulgi dla rodziców wychowujących dwoje dzieci. Teraz mogą oni pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o 116 670 forintów miesięcznie.

Sprawdź aktualny kurs forinta HUF

Wielka Brytania

– wraz z nowym rokiem podatkowym (rozpoczynającym się 6 kwietnia 2018 r.), kwota wolna od podatku wzrośnie z 11 500 funtów do 11 850 funtów. Zmianie ulegnie również skala podatkowa w Wielkiej Brytanii. Począwszy od kwietnia 2018 roku, będzie ona wyglądała następująco:

 • 20% dla dochodu rocznego do 34 500 funtów (poprzednio: 33 500 funtów)
 • 40% dla dochodu rocznego od 34 500 funtów (poprzednio: 33 500 funtów) do 150 000 funtów
 • 45% dla nadwyżki rocznego dochodu ponad 150 000 funtów

Podana wyżej skala dotyczy wszystkich części Wielkiej Brytanii poza Szkocją. Szkocka skala podatkowa na 2018 r./2019 r. przedstawia się następująco:

 • 19% dla dochodu rocznego do 2000 funtów
 • 20% dla dochodu rocznego od 2000 funtów do 12 150 funtów
 • 21% dla dochodu rocznego od 12 150 funtów do 31 580 funtów
 • 41% dla dochodu rocznego od 31 580 funtów do 150 000 funtów
 • 46% dla nadwyżki rocznego dochodu ponad 150 000 funtów

Wraz z nowym rokiem podatkowym zmienią się również limity dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance – NI). Wzrośnie suma dochodów, poniżej której nie trzeba opłacać składek NI dotyczących pracownika (wzrost ze 157 funtów tygodniowo do 162 funtów tygodniowo) oraz samozatrudnionego (wzrost z 6025 funtów rocznie do 6205 funtów rocznie). Nowy poziom składek dla większości pracowników, od 6 kwietnia 2018 r. będzie wyglądał następująco:

 • 13,8% pensji brutto w ramach składki przekazywanej przez pracodawcę
 • 12,0% pensji brutto mieszczącej się w zakresie od 162 funtów tygodniowo (poprzednio: 157 funtów tygodniowo) do 892 funtów tygodniowo (poprzednio: 866 funtów tygodniowo) i dodatkowo 2,0% od ewentualnej nadwyżki tygodniowej pensji powyżej 892 funty (poprzednio: 866 funtów)

W 2018 r. analogiczny wymiar składek National Insurance dla przedsiębiorców to:

 • 2,95 funta tygodniowo (poprzednio: 2,85 funta tygodniowo) przy dochodzie od 6205 funtów rocznie (poprzednio: 6025 funtów rocznie)
 • 9% dochodu pomiędzy 8424 funty rocznie (poprzednio: 8164 funty rocznie) i 46 350 funtów rocznie (poprzednio: 45 000 funtów rocznie)
 • 2% dochodu ponad 46 350 funtów rocznie (poprzednio: 45 000 funtów rocznie)

Sprawdź aktualny kurs funta GBP

Warto dodać, że wszystkie opisane zmiany będą obowiązywać do 6 kwietnia 2019 r. Wtedy w Wielkiej Brytanii rozpocznie się kolejny rok podatkowy.

Zaprezentowane powyżej informacje wskazują, że w większości państw doszło do istotnych zmian przepisów dotyczących podatku PIT i składek społecznych. Te zmiany nie zawsze miały charakter typowych corocznych korekt związanych np. z podniesieniem przedziałów w skali podatkowej. Swój system podatkowy mocno przemodelowała Rumunia. Mowa o obniżeniu liniowego podatku PIT z 16,00% do 10,00% i zmianie rozkładu obciążeń wynikających z ubezpieczeń społecznych. „Przerzucenie” praktycznie całego ciężaru składek na rumuńskich pracowników miało być skompensowane podwyżkami wynagrodzenia brutto. Informacje napływające z Rumunii wskazują, że zatrudnieni nie zawsze doczekali się stosownej rekompensaty od pracodawców. Zyskali natomiast rumuńscy przedsiębiorcy, którzy obecnie płacą składki tylko od jednej niewysokiej podstawy (równej minimalnemu wynagrodzeniu).

Powody do zadowolenia mają również przedsiębiorcy działający na terenie Litwy. Wspomniany kraj znacząco ułatwił korzystanie z preferencyjnej stawki PIT (5,00%), która dotyczy teraz wszystkich dochodów o wartości do 20 000 euro rocznie. Na uwagę zasługują również wzrosty kwoty wolnej od podatku w analizowanych krajach (Irlandia, Norwegia, Niemcy, Rumunia, Litwa, Słowacja i Wielka Brytania). Analogiczne zmiany w polskim prawodawstwie, niestety będą nieodczuwalne dla zdecydowanej większości podatników PIT. W Polsce podstawowa kwota wolna od podatku nadal wynosi skromne 3091 zł (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: W zakresie podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych, korzystne dla przedsiębiorców zmiany wprowadzono m.in. na terenie Rumunii oraz Litwy. 

Porównanie stawek PIT (2018 r.) w wybranych krajach Europy
Analizowana wartość →

Nazwa kraju

Stawki podatku PIT                   w 2018 r. Poziom głównej kwoty wolnej od podatku                           w 2018 r.
Polska 18,00%/32,00% 3091 zł
Czechy 15,00%/22,00% 24 840 CZK
Irlandia 20,00%/40,00% 8250 euro
Litwa 5,00%/15,00% do 4560 euro
Niemcy od 14,77% do 47,48%                     9000 euro
Norwegia 23,00% 54 750 NOK
Rumunia 10,00% 6120 RON
Słowacja 19,00%/25,00% 3830 euro
Węgry 15,00% zamiast kwoty wolnej ulgi dla małżonków i rodziców
Wielka Brytania 20,00%/40,00%/45,00% 11 850 GBP

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych urzędów państwowych, KPMG, Deloitte, PwC i Accace 

Zmiany dotyczące wysokości podatku CIT

Ciekawe wnioski nasuwają się także po przeanalizowaniu zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Poniższa lista oraz tabela prezentuje najważniejsze zmiany związane z podatkiem CIT.

Czechy

– brak istotnych zmian dotyczących CIT.

Sprawdź aktualny kurs korony czeskiej CZK

Irlandia

– brak istotnych zmian dotyczących CIT.

Litwa

– od stycznia 2018 r. wprowadzono nową ulgę podatkową. Nowo powstające małe firmy, które są podatnikami CIT, nie zapłacą tej daniny przez pierwszy rok. Zwiększono również limit odliczeń podatkowych dla firm inwestujących w aktywa trwałe. W latach 2018 – 2023, od podstawy opodatkowania CIT będzie można odliczyć 100% wartości takich inwestycji (poprzednio: 50%).

Niemcy

– brak istotnych zmian dotyczących CIT.

Norwegia

– obniżenie głównej stawki CIT do 23,00%. Wyższe stawki nadal dotyczą niektórych specyficznych rodzajów działalności (np. przemysłu naftowego).

Sprawdź aktualny kurs korony norweskiej NOK

Rumunia

– od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższy maksymalny limit przychodu dla małych firm (1 mln euro rocznie zamiast 500 000 euro rocznie), którego nieprzekroczenie uprawnia do skorzystania z niskich stawek podatkowych (1,00% dla nowych firm przez 2 lata w przypadku zatrudniania pracowników lub 3,00% dla firm niezatrudniających pracowników).

Sprawdź aktualny kurs leja rumuńskiego RON

Słowacja

– począwszy od 2018 r. został zniesiony minimalny wymiar podatku dochodowego dla spółek (od 480 euro/rok do 2880 euro/rok).

Sprawdź aktualny kurs euro

Węgry

– brak istotnych zmian dotyczących CIT.

Sprawdź aktualny kurs forinta HUF

Wielka Brytania

– brak istotnych zmian dotyczących CIT.

Bilans zmian dotyczących podatku CIT jest pozytywny dla przedsiębiorców z wymienionych krajów i Polaków, którzy chcieliby w nich prowadzić działalność gospodarczą. Na uwagę zasługują rozwiązania korzystne dla spółek z/ze:

 • Litwy (nowa ulga podatkowa i wyższe odliczenia wydatków inwestycyjnych)
 • Norwegii (obniżka stawki CIT do 23,00%)
 • Rumunii (poszerzenie grona firm płacących podatek ze stawką 1,00%/3,00%)
 • Słowacji (likwidacja minimalnego wymiaru podatku dochodowego)

Sprawdź aktualny kurs funta GBP

Takie zmiany niestety kontrastują z działalnością polskiego fiskusa, który wraz z początkiem bieżącego roku wprowadził m.in. ograniczenia dotyczące kwalifikowania niektórych wydatków jako koszty podatkowe oraz kontrowersyjną konstrukcję prawną w postaci minimalnego podatku dochodowego od budynków komercyjnych i biurowych o dużej wartości.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W 2018 r. korzystniejsze dla przedsiębiorstw regulacje dotyczące podatku CIT, obowiązują na terenie Litwy, Norwegii, Rumunii oraz Słowacji.

Porównanie stawek CIT (2018 r.) w wybranych krajach Europy
Analizowana wartość →

Nazwa kraju

Stawki podatku CIT w 2018 r. Dodatkowe informacje na temat podatku CIT
Polska 19,00% Od 2018 r. wprowadzono minimalny podatek CIT dla spółek posiadających nieruchomości komercyjne i biurowe. W 2018 r. ograniczono również możliwość stosowania niektórych odliczeń podatkowych.
Czechy 19,00% Wydatki na badania i rozwój są odliczane od podstawy podatkowej.
Irlandia 12,50% (działalność operacyjna)/25,00%

(pozostałe dochody)

Stawka 6,25% dotyczy dochodów z działalności badawczo – rozwojowej realizowanej na terenie Irlandii.
Litwa 5,00%/15,00% Od 2018 r. obowiązuje zwolnienie z CIT przez pierwszy rok działalności małych spółek.
Niemcy 15,83% (dodatkowo: 14,00% – 17,00% podatku handlowego) Wysokość dodatkowego podatku handlowego (14,00% – 17,00%) zależy od lokalizacji firmy.
Norwegia 23,00% Od 2018 r. główną stawkę CIT obniżono z 24,00%.
Rumunia 16,00% (stawka dla małych firm:                  1,00% lub 3,00%) Od 2018 r. podwyższono limit przychodu (do 1 mln euro) uprawniającego do skorzystania z niskich stawek (1,00% lub 3,00%).
Słowacja 21,00% Od 2018 r. nie obowiązuje minimalny limit podatku CIT.
Węgry 9,00%
Wielka Brytania 20,00%

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych urzędów państwowych, KPMG, Deloitte, PwC i Accace 

Zmiany dotyczące podatku VAT

W ramach naszej analizy prześledziliśmy również tegoroczne zmiany dotyczące podatku VAT w analizowanych krajach. Polegają one głównie na zmianach stawek stosowanych w przypadku niektórych artykułów. Nie pojawiają się natomiast informacje dotyczące zmiany samych stawek podatku VAT. Wyjątek stanowi Norwegia, w której od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższa preferencyjna stawka VAT-u (wzrost z 10,00% do 12,00%). Taką stawką są objęte m.in. usługi transportu publicznego, seanse kinowe oraz usługi hotelarskie.

Poniższa tabela przedstawia stawki podatku VAT obowiązujące w analizowanych krajach po 1 stycznia 2018 r. Na uwagę zasługuje fakt, że najwyższym poziomem podstawowej stawki (27,00%), nadal cechują się Węgry. Pomimo stopniowej obniżki innych podatków, wspomniany kraj nie rezygnuje z utrzymywania wysokich obciążeń „VAT-owskich”, które są strategiczne z punktu widzenia budżetu. Co więcej, na Węgrzech są wprowadzane dodatkowe wymogi dla podatników VAT. Od lipca 2018 r. takie firmy będą musiały w ciągu 24 godzin powiadomić administrację podatkową o wystawieniu każdej faktury z sumą wynoszącą przynajmniej 100 000 HUF (ok. 320 euro). Lekceważenie tego obowiązku będzie skutkowało karą wynoszącą nawet 500 000 HUF (ok. 1600 euro) w odniesieniu do jednej faktury. Ważne zmiany dotyczą również VAT-u w Rumunii. Od 2018 r. na terenie tego kraju obowiązuje system podzielonej płatności z tytułu podatku VAT (tzw. split payment).

ZWRÓĆ UWAGĘ: W połowie 2018 r. na Węgrzech zacznie działać system obligujący firmy do szybkiego przesyłania fiskusowi faktur o większej wartości. Firmy nie przestrzegające nowych przepisów, narażą się na wysokie kary. Z kolei w Rumunii od początku 2018 r. obowiązuje podzielona płatność z tytułu VAT.   

Porównanie stawek podatku VAT (2018 r.)                   w wybranych krajach Europy
Analizowana wartość →

Nazwa kraju

Podstawowa stawka podatku VAT (2018 r.) Obniżone stawki podatku VAT       (2018 r.)
Polska 23% 0%, 5%, 8%
Czechy 21% 0%,10%,15%
Irlandia 23% 0%, 4,8%, 9%, 13,5%
Litwa 21% 0%, 5%, 9%
Niemcy 19% 0%,7%
Norwegia 25% 11,11%, 12%, 15%
Rumunia 19% 0%, 5%, 9%
Słowacja 20% 0%, 10%
Węgry 27% 0%, 5%, 18%
Wielka Brytania 20% 0%, 5%

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych Vatlive.com

Zmiany dotyczące opodatkowania dywidend

Polskich przedsiębiorców mogą również interesować zmiany dotyczące opodatkowania dywidend, które są wypłacane za granicę. W tym względzie nie odnotowaliśmy istotnych zmian.

Po sprawdzeniu ustawodawstwa z analizowanych krajów okazało się, że obowiązują takie same stawki podatkowe oraz ogólne zasady opodatkowania dywidend jak rok wcześniej. Jedyna istotna zmiana w kwestii dywidend dotyczy Wielkiej Brytanii. Mowa o obniżeniu (z 5000 GBP do 2000 GBP) rocznego limitu dywidend pobieranych przez rezydentów, które nie są objęte podatkiem dochodowym. Wspomniana obniżka limitu nieopodatkowanych dywidend (PIT) na szczęście dotyczy tylko brytyjskich rezydentów. Pozostali akcjonariusze nadal mogą cieszyć się zerową stawką podatku u źródła naliczanego od dywidend wypłacanych przez brytyjskie przedsiębiorstwa (patrz poniższa tabela). Korzystne opodatkowanie dywidend wypłacanych za granicę, obowiązuje również na terenie Węgier (uwaga: stawka 0% dotyczy dywidend dla zagranicznych osób prawnych). Po spełnieniu warunków dotyczących np. zagranicznej rezydencji podatnika oraz czasu nieprzerwanego posiadania akcji, zerowa stawka tzw. podatku u źródła od dywidend, będzie stosowana również w przypadku Rumunii, Irlandii, Litwy i Norwegii (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: W 2018 r. najbardziej korzystnymi zasadami opodatkowania dywidend, nadal cechują się dwa analizowane kraje – Wielka Brytania oraz Węgry. W tych państwach obowiązuje zerowa stawka podatku u źródła od dywidend wypłacanych za granicę. 

Porównanie zasad opodatkowania dywidend (2018 r.)                      w wybranych krajach Europy
Analizowana wartość →

Nazwa kraju

Podatek dochodowy od dywidend z danego kraju dla lokalnego podatnika (PIT) Podatek u źródła dotyczący dywidend wypłacanych za granicę
Polska 19,00% 19,00%
Czechy 15,00% 15,00% (transfery do rajów podatkowych: 35,00%)
Irlandia 20,00% 0,00% lub 20,00%
Litwa 15,00% 0,00% lub 15,00%
Niemcy 25,00% + 1,375% podatku solidarnościowego 25,00% + 1,375% podatku solidarnościowego
Norwegia 23,00% 0,00% lub 25,00%
Rumunia 0,00% lub 5,00% 0,00% lub 5,00%
Słowacja 7,00% 19,00% lub 35,00%
Węgry 15,00% 0,00% (dywidendy płacone osobom prawnym) lub 15,00% (dywidendy płacone osobom fizycznym)
Wielka Brytania 0,00% dla dywidend do 2000 GBP rocznie, powyżej obowiązują stawki 7,50%, 32,50% lub 38,10% w zależności od dochodów podatnika 0,00%

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych KPMG i Deloitte

Zmiany dotyczące minimalnego poziomu płac

Oprócz zmian stricte podatkowych, przedsiębiorców zainteresowanych założeniem firmy w analizowanych krajach, mogą ciekawić również podwyżki kosztów pracy. Zgromadzone przez nas informacje wskazują, że na początku 2018 r. te podwyżki były następujące:

Czechy

– podwyżka minimalnej płacy (za 40 godzin pracy) z 11 000 CZK do 12 200 CZK (minimalna stawka godzinowa to 73,20 CZK)

Sprawdź aktualny kurs korony czeskiej CZK

Irlandia

– wzrost minimalnej płacy z 9,25 euro za godzinę do 9,55 euro

Litwa

– wzrost minimalnej płacy z 380 euro do 400 euro

Sprawdź aktualny kurs euro

Rumunia

– wzrost minimalnej płacy z 1450 RON do 1900 RON

Sprawdź aktualny kurs leja rumuńskiego RON

Słowacja

– wzrost minimalnej płacy z 435 euro do 480 euro

Węgry

– wzrost minimalnej płacy ze 127 500 HUF do 138 000 HUF

Sprawdź aktualny kurs forinta HUF

Wielka Brytania

– wzrost minimalnej płacy (dla osób od 25 roku życia) z 7,50 GBP za godzinę do 7,83 GBP za godzinę (zmiana obowiązuje od kwietnia 2018 r.)

Warto dodać, że w przypadku Niemiec nie doszło do zmiany minimalnej płacy godzinowej i ta stawka pozostała na poziomie z 2017 r. (8,84 euro za godzinę). Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy Norwegii, gdzie nie funkcjonuje jedna minimalna stawka płacy godzinowej. Odrębne limity obowiązują dla bardzo dużej liczby różnych profesji.

Tegoroczne podwyżki nie zmieniają ogólnej klasyfikacji analizowanych krajów pod względem wysokości kosztów pracy. Po przeliczeniu minimalnych stawek z 2018 r. na pełen etat i europejską walutę, prezentują się one następująco:

 • Irlandia – 1614 euro
 • Niemcy – 1498 euro
 • Wielka Brytania – 1463 euro
 • Polska – 503 euro
 • Słowacja – 480 euro
 • Czechy – 477 euro
 • Węgry – 444 euro
 • Rumunia – 407 euro
 • Litwa – 400 euro

Warto dodać, że w całej Unii Europejskiej, tylko Bułgaria ma mniejszą płacę minimalną (ok. 261 euro) od Rumunii oraz Litwy.

Sprawdź aktualny kurs funta GBP

ZWRÓĆ UWAGĘ: Takie kraje jak Litwa, Bułgaria oraz Rumunia nadal cechują się niższymi kosztami pracy niż Polska.

Podsumowanie: pozytywne i negatywne zmiany w poszczególnych krajach

W 2018 r. nie odnotowaliśmy istotnych zmian dotyczących rejestracji spółek i rejestrowania samodzielnej działalności gospodarczej w wymienionych krajach. Można zatem przejść do krótkiego podsumowania wcześniej zaprezentowanych zmian (patrz poniżej).

Czechy:

(+) brak istotnych i pozytywnych zmian

(-) brak istotnych i negatywnych zmian

Irlandia

(+) wzrost kwoty wolnej od podatku i obniżka składek na Universal Social Charge

(-) brak istotnych i negatywnych zmian

Litwa

(+) wzrost kwoty wolnej od podatku, rozszerzenie dostępu do preferencyjnej stawki PIT (5,00%) i wprowadzenie zwolnienia z CIT przez pierwszy rok działalności małych spółek

(-) brak istotnych i negatywnych zmian

Niemcy

(+) wzrost kwoty wolnej od podatku i ulgi rodzinnej

(-) brak istotnych i negatywnych zmian

Norwegia

(+) obniżka głównej stawki CIT (do 23,00%)

(-) podwyższenie preferencyjnej stawki VAT-u (wzrost z 10,00% do 12,00%)

Rumunia

(+) rozszerzenie dostępu do niskich stawek podatkowych dla firm (1,00% lub 3,00%) i obniżenie obciążeń składowych dla samozatrudnionych

(-) wprowadzenie podzielonej płatności w ramach podatku VAT

Słowacja

(+) zniesienie minimalnego wymiaru podatku CIT i podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT

(-) brak istotnych i negatywnych zmian

Węgry

(+) spadek kosztów składkowych dla pracodawcy

(-) wprowadzenie nowych obowiązków dla „VAT-owców” (przesyłanie faktur online)

Wielka Brytania 

(+) wzrost kwoty wolnej od podatku

(-) obniżenie limitu nieopodatkowanych dywidend dla rezydentów

Gdybyśmy chcieli w taki sam sposób przeanalizować zmiany dotyczące Polski, to ich bilans raczej nie byłby szczególnie pozytywny. Polscy przedsiębiorcy obawiają się przede wszystkim zmian związanych z wprowadzaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, podzielonej płatności VAT oraz Centralnego Rejestru Faktur. Korzystne dla firm nie są również zmiany związane z ograniczeniem możliwości optymalizacji kosztowej w podatku CIT i wdrożeniem minimalnego podatku od dużych budynków biurowych oraz komercyjnych. Znacznie trudniej znaleźć pozytywne dla przedsiębiorców aspekty bieżącego roku. Niewykluczone, że przykręcanie „podatkowej śruby” w ramach PIT-u, CIT-u oraz VAT-u, skłoni niektóre firmy do przenosin za granicę.

Sprawdź jak zakłada się i prowadzi firmy w krajach wybieranych najczęściej przez polskich przedsiębiorców: Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy, Niemcy oraz Litwa.

 

follow us in feedly