Newsletter

Karty wielowalutowe

Karty wielowalutowe i zimowe ferie – o czym warto pamiętać?

Ferie zimowe to czas rodzinnych wyjazdów. Sprzyja temu między innymi przerwa szkolna i możliwość wzięcia urlopu „na konto” kolejnego roku. Ze względu na aurę, wielu Polaków preferuje wyjazdy narciarskie lub snowboardowe w czasie takich zimowych krótkich wakacji. Zdarzają się jednak osoby wybierające podróże do krajów o znacznie łagodniejszym klimacie. Wszyscy urlopowicze opuszczający granice Polski w czasie ferii, na pewno powinni pamiętać o ważnych kwestiach związanych z płatnościami. Niedawno przygotowaliśmy ciekawy artykuł na temat pułapek walutowych, które czyhają na polskich turystów poza granicami kraju. Nasz nowy przewodnik dotyczący walut w kontekście zimowych wyjazdów porusza te kwestie, które wcześniej nie były dokładnie prezentowane na blogu Kurencja.com. Interesujące wydają się na przykład porównania poziomu cen w najczęściej odwiedzanych krajach Europy, prognozy kursów walut w I kw. 2019 r. i analizy oferty kont walutowych oraz kart wielowalutowych. Zapraszamy do lektury!

Różnice cenowe w Europie mogą przekraczać nawet 300%

Wielu Polaków planujących wyjazd za granicę podczas ferii zimowych albo letnich wakacji, zastanawia się nad wysokością kwoty wyrażonej w obcej walucie, którą trzeba będzie ze sobą zabrać. Ta kwestia jest ważna między innymi dlatego, że wcześniejsza wymiana zbyt małej sumy czasem zmusza do zakupu waluty w mniej korzystnych warunkach (np. po wyższym kursie w zagranicznym kantorze).

Z drugiej strony, osoba kupująca zbyt dużą liczbę jednostek obcej waluty, może stracić pieniądze na wskutek spadku jej kursu (względem złotego).

Warto również zdawać sobie sprawę, że zgromadzenie zbyt dużej ilości waluty obcej, później zmusza do ponownego zakupu złotych w kantorze stacjonarnym lub e-kantorze. Szczególnie kłopotliwa jest odsprzedaż banknotów. Taka operacja wymaga bowiem wizyty w kantorze stacjonarnym.

Najtańsze i najszybsze przelewy walutowe

ZWRÓĆ UWAGĘ: Bezgotówkowy zakup waluty potrzebnej na wyjazd i jej przechowywanie na koncie bankowym to rozwiązanie, które potem ułatwia odsprzedaż zbędnych środków.

Potrzeby finansowe turystów bywają bardzo różne i zależą nie tylko od liczby osób wspólnie odwiedzających dany kraj. Duże znaczenie mają również preferencje i ograniczenia budżetowe. Inaczej swoją podróż zaplanuje student, a inaczej zamożny menedżer. Tym niemniej, z punktu widzenia przeciętnego polskiego turysty przydatna może być analiza różnic ogólnego poziomu cen w krajach Starego Kontynentu. Taką analizę wykonaliśmy na podstawie wykorzystywanego już wcześniej portalu Numbeo.com. Ten serwis aktualnie prezentuje indeksy cenowe z połowy 2018 roku, które bazują na porównaniu kosztów jednolitego koszyka dóbr i usług.

Wspomniane indeksy przekształciliśmy tak, żeby pokazywały różnicę lokalnego poziomu cen względem Polski (poziom dla Polski = 100). Jeżeli w jakimś kraju ogólny poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych wynosi 150, to można wywnioskować, że jest tam o połowę drożej niż w Polsce. Oprócz ogólnego poziomu cen dóbr i usług (patrz poniższa tabela), wzięliśmy pod uwagę również przeciętne ceny żywności oraz przeciętne ceny posiłków w restauracjach. Serwis Numbeo.com niestety nie podaje informacji o przeciętnych kosztach zakwaterowania w typowym hotelu. Można jednak uznać, że w przybliżeniu są one proporcjonalne do ogólnego wskaźnika cen.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ciekawe porównania cenowe (przydatne również dla turystów) można znaleźć w bezpłatnej bazie danych Numbeo.com. Wspomniany serwis bazuje na informacjach wprowadzanych przez internautów z całego świata.

Informacje prezentowane w poniższej tabeli, pozwalają na wyciągnięcie kilku ważnych wniosków. Po pierwsze, różnice cenowe w obrębie Europy są potężne. Wiele osób może nawet nie zdawać sobie sprawy, że wspomniane różnice znacząco przekraczają 300%. Najlepszy przykład stanowi Ukraina oraz Szwajcaria. W pierwszym z tych krajów, przeciętny poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych jest o mniej więcej 30% mniejszy niż w Polsce (ogólny wskaźnik cen dla Ukrainy = 70).

Wielu Polaków może myśleć, że Ukraina w praktyce jest nieco „tańsza”. Wspomniany kraj wydaje się jednak cenowym rajem w porównaniu ze Szwajcarią. Jeżeli przyjmiemy poziom cen konsumpcyjnych dla Polski jako 100, to wynik Szwajcarii z połowy 2018 r. oscyluje na poziomie 310. Innymi słowy, w Kraju Helwetów przeciętnie jest ponad trzy razy drożej (w stosunku do Polski).

Najtańsze i najszybsze przelewy walutowe

Warto zwrócić uwagę, że przeciętny koszt zakupu żywności na terenie Szwajcarii nawet cztery razy przekracza polską średnią (zobacz poniższa tabela). W przypadku gotowych posiłków z restauracji, taka różnica cenowa wynosi „tylko” 270%. Wszystkie te informacje są ważne, bo Szwajcaria to jeden z krajów najchętniej odwiedzanych przez amatorów sportów zimowych. Polskich narciarzy może jednak odstraszać astronomiczny poziom tamtejszych cen.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W następujących krajach Europy przeciętny poziom cen jest ponad dwa razy wyższy niż na terenie Polski: Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Luksemburg oraz Dania. Wysokimi cenami (o 75% – 100% większymi niż w Polsce) cechują się również te państwa: Irlandia, Holandia, Francja, Belgia, Finlandia, Austria, Szwecja, Włochy, Niemcy oraz Wielka Brytania.

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Szwajcarii >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Danii >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Szwecji >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem na Islandię >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Finlandii >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Norwegii >

Informacje prezentowane poniżej wskazują, że wśród krajów posiadających dobre warunki do uprawiania sportów zimowych relatywnie „tania” jest Słowacja (poziom cen: +17% względem Polski). Dobrze wypadają też Czechy (+15%). Znacznie droższa jest Słowenia (+37%). Amatorzy ciepłego klimatu powinni natomiast zwrócić uwagę na Grecję (poziom cen: +49% względem Polski), Hiszpanię (+43%), Portugalię (+31%), Chorwację (+29%), Bułgarię (-2%) oraz Albanię (-9%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polska pod względem ogólnego poziomu cen plasuje się niżej od krajów takich jak np. Węgry, Łotwa, Litwa oraz Estonia.

Dane z poniższego zestawienia pozwalają na wyciągnięcie jeszcze innych ciekawych wniosków. Dzięki tym informacjom, można na przykład zauważyć, że poziom cen żywności oraz posiłków z restauracji na ogół jest bardzo zbliżony do ogólnego wskaźnika cenowego.

Zdarzają się jednak ciekawe wyjątki. Przykładowo na terenie Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Austrii oraz Francji żywność jest znacznie droższa niż mógłby to sugerować ogólny poziom cen. Zaskakująco wysokim poziomem cen posiłków w restauracjach cechują się natomiast takie kraje jak: Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Luksemburg, Dania, Irlandia, Holandia, Francja, Belgia, Finlandia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania, Malta oraz Rosja.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ukraińska żywność jest droga dla mieszkańców tego kraju. Z punktu widzenia pozostałych Europejczyków, Ukraina pozostaje jednak państwem Starego Kontynentu posiadającym najtańsze jedzenie.

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Czech >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem na Węgry >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Grecji >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Bułgarii >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Rumunii >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem na Ukrainę >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem do Estonii >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem na Litwę >

Poznaj turystyczne atrakcje oraz ważne porady związane z wyjazdem na Łotwę >

Dowiedz się więcej o leku albańskim oraz innych nietypowych walutach z Europy >

Dowiedz się więcej o narodowej walucie Chorwacji (kunie chorwackiej) >

Przeciętne różnice cenowe w Europie (stan z połowy 2018 r.)
Nazwa kraju

Poziom przeciętnych kosztów życia (Polska = 100) Poziom przeciętnych kosztów zakupu żywności (Polska = 100) Poziom przeciętnych kosztów posiłków w restauracjach (Polska = 100)
Szwajcaria 310 398 371
Islandia 291 345 381
Norwegia 269 315 349
Luksemburg 223 246 301
Dania 214 214 296
Irlandia 199 200 256
Holandia 196 200 258
Francja 193 227 227
Belgia 192 209 260
Finlandia 188 198 236
Austria 187 221 211
Szwecja 182 205 227
Włochy 180 195 235
Niemcy 175 180 198
Wielka Brytania 174 178 229
Malta 164 171 208
Grecja 149 149 171
Hiszpania 143 148 168
Słowenia 137 145 136
Estonia 133 127 150
Portugalia 131 134 131
Chorwacja 129 136 122
Łotwa 128 124 132
Litwa 121 120 137
Słowacja 117 129 103
Czechy 115 125 100
Węgry 107 107 98
Bułgaria 98 104 94
Rosja 95 97 119
Rumunia 95 99 99
Serbia 93 89 84
Albania 91 93 86
Mołdawia 86 86 91
Białoruś 83 89 99
Macedonia 81 84 70
Ukraina 70 71 62

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych Numbeo.com z 1 stycznia 2019 r.

Ceny w kurortach narciarskich bywają naprawdę wysokie

Prezentowane wcześniej porównanie średniego poziomu europejskich cen bez wątpienia jest ciekawe. Nie odzwierciedla ono jednak różnic cenowych, które występują w obrębie poszczególnych krajów.

Ze szczególnie dużymi odchyleniami „in plus” (w stosunku do krajowej średniej), mamy do czynienia na terenie różnego rodzaju ośrodków turystycznych. Prym wiodą między innymi kurorty narciarskie. W tym kontekście znów można odwołać się do danych z serwisu Numbeo.com. Takie informacje wskazują, że na terenie niektórych popularnych ośrodków narciarskich z Zachodniej Europy przeciętne ceny wyglądają następująco:

 • Grenoble – przeciętne ceny dóbr i usług o 71% wyższe niż w Warszawie
 • Innsbruck – przeciętne ceny dóbr i usług o 77% wyższe niż w Warszawie
 • Bolzano – przeciętne ceny dóbr i usług o 69% wyższe niż w Warszawie
 • Villach – przeciętne ceny dóbr i usług o 69% wyższe niż w Warszawie

Nie dysponujemy danymi na temat takich ekskluzywnych miejscowości jak np. St. Moritz, Davos albo Zermatt. Można jednak przypuszczać, że w tych miastach różnice cenowe będą jeszcze bardziej dotkliwe dla Polaków.

Najtańsze i najszybsze przelewy walutowe

W kontekście cen z różnych ośrodków narciarskich, warto podać analogiczne wyniki dotyczące dużych i „drogich” miast Europy. Różnice cenowe obliczone przez Numbeo.com dla tych ośrodków miejskich wynoszą:

 • Paryż – przeciętne ceny dóbr i usług o 100% wyższe niż w Warszawie
 • Londyn – przeciętne ceny dóbr i usług o 91% wyższe niż w Warszawie
 • Rzym – przeciętne ceny dóbr i usług o 65% wyższe niż w Warszawie
 • Monachium – przeciętne ceny dóbr i usług o 73% wyższe niż w Warszawie

Warto pamiętać, że prezentowane powyżej wyniki nie są porównywalne z tymi widniejącymi we wcześniejszej tabeli. Różnica polega na innym punkcie odniesienia (cenowa średnia dla Warszawy i średnia dla Polski).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ośrodki narciarskie w Europie Zachodniej na ogół cechują się wysokimi cenami. Te kurorty zimowe bywają tak samo „drogie”, jak największe europejskie metropolie.

W Europie króluje euro, a na świecie królem jest dolar …

Wiele osób wyjeżdżających za granicę w czasie ferii zimowych, staje przed wyborem dotyczącym konta walutowego. Polityka krajowych banków znacząco upraszcza ten wybór. Taką sytuację trudno jednak uznać za pozytyw.

Klient rodzimego banku będący konsumentem, w praktyce zostaje bowiem zmuszony do wyboru rachunku walutowego z kartą w euro lub dolarze amerykańskim. Konta „funtowe” są mniej popularne (zobacz poniższa tabela), a rachunki z „debetówką” rozliczaną w innych walutach (np. franku szwajcarskim lub koronie czeskiej) okazują się praktycznie nieosiągalne dla osób prywatnych. Te osoby wyjeżdżające do jednego z krajów europejskich, powinny wybrać konto rozliczane w euro. Taki wariant będzie najlepszy nawet jeśli docelowy kraj podróży (np. Czechy, Chorwacja, Szwajcaria lub Szwecja) posiada inną walutę niż EUR. W przypadku euro istnieje bowiem największa szansa, że płatność zostanie warunkowo uznana przez sprzedającego. Jako przykład mogą posłużyć regiony turystyczne w Chorwacji albo te części Szwecji, które graniczą z Finlandią.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W skali Europy to euro jest najszerzej akceptowaną walutą (podstawową lub rezerwową). Wyjątek mogą stanowić takie kraje jak np. Wielka Brytania, Rosja albo Ukraina.

Żadnych wątpliwości dotyczących wyboru waluty konta osobistego, nie powinny mieć osoby wyjeżdżające na ferie do Wielkiej Brytanii. W przypadku podróży do krajów pozaeuropejskich, najlepszym rozwiązaniem pozostaje konto rozliczane w dolarze amerykańskim. Poza Europą USD wciąż jest walutą, którą najłatwiej można się posłużyć jako rezerwowym środkiem płatniczym. Sporą zaletą okazuje się również dostępność „dolarowych” bankomatów na lotniskach w różnych krajach oraz korzystniejszy kurs wymiany lokalnych walut względem USD.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Euro jest akceptowane nawet na obszarach przygranicznych tych krajów, które posiadają inną walutę (np. w Czechach blisko granicy ze Słowacją albo w Szwajcarii).

Konta walutowego nie trzeba utrzymywać przez cały rok

Wielu Polaków za granicę wyjeżdża tylko jeden raz albo dwa razy w roku (np. przy okazji ferii zimowych oraz wakacji). W związku z tym, rodzi się pytanie o koszty utrzymania konta walutowego, które może być mało użyteczne poza krótkimi okresami zagranicznych wojaży. Właśnie dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie regularne miesięczne koszty generuje nieużytkowane konto walutowe w jednym z największych krajowych banków.

Wyniki naszej analizy z początku 2019 r. przedstawiliśmy w poniższej tabeli. Prezentuje ona zarówno regularne koszty posiadania konta walutowego (tzn. opłaty za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej), jak i koszty ponoszone z tytułu wykonywania jednorazowych czynności (np. zlecenia przelewu SEPA/SWIFT albo wypłaty gotówki w zagranicznym bankomacie). Warto również wspomnieć o prowizji za przewalutowanie środków wynoszącej np. 2,00% – 3,00% wartości operacji. Taka prowizja coraz częściej oprócz wypłat z bankomatów dotyczy również transakcji „kartowych” realizowanych w terminalach POS.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Konto walutowe czasem może być powiązane z rachunkiem osobistym w złotym. Takie konto walutowe przestanie być dostępne, jeżeli zrezygnujemy z ROR-u rozliczanego w krajowej walucie.

Na podstawie danych z poniższej tabeli można obliczyć, jakie regularne koszty generuje konto z kartą debetową, które nie jest wykorzystywane poza krótkimi okresami urlopowych wyjazdów (np. w czasie wakacji i/lub ferii zimowych). Takie koszty przedstawiają się następująco:

 • Alior Bank/Konto Walutowe – 5 zł miesięcznie
 • ING Bank Śląski/Rachunek Walutowy – 7 zł miesięcznie
 • mBank/eKonto Walutowe – 2,5 zł miesięcznie (opłata roczna wynosi 30 zł i jest niezależna od aktywności klienta banku)
 • Millennium Bank/Konto Walutowe – 1 EUR lub 2 EUR miesięcznie
 • Nest Bank/Nest Konto Waluta – 0 zł miesięcznie (o ile karta do konta walutowego jest pierwsza w banku)
 • Pekao/Eurokonto Walutowe – 2,58 EUR lub 3,00 USD miesięcznie
 • PKO BP/Konto Walutowe – min. 8 zł miesięcznie
 • Santander Bank Polska/Konto24 walutowe – 8,00 zł miesięcznie (klient dodatkowo płaci 10 EUR/10 USD/10 GBP rocznie za kartę debetową i jest to opłata niezależna od jego aktywności

Powyższe wyniki wskazują, że utrzymywanie nieużywanego konta walutowego rzeczywiście wiąże się z pewnymi wydatkami. Są one szczególnie duże w przypadku rachunków oferowanych przez dwa największe banki – PKO BP oraz Pekao. Perspektywa płacenia ponad 100 zł rocznie za konto przydatne np. w ciągu dwóch tygodni, raczej nie wydaje się kusząca. Właśnie dlatego warto rozważyć trzy warianty.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Taniego konta walutowego raczej nie znajdziemy w największych bankach (PKO BP, Pekao oraz Santander Bank Polska – dawny BZ WBK).

Pierwszy i najbardziej radykalny wariant polega na zamykaniu konta walutowego po urlopowym wyjeździe i jego ponownym otwieraniu w razie potrzeby.

Druga opcja przewiduje możliwość okresowej rezygnacji z karty debetowej, która przydaje się tylko podczas wyjazdów zagranicznych. W przypadku takiego wariantu, pozostawiamy aktywne konto walutowe, która może się okazać przydatne np. wtedy gdy trzeba będzie nieoczekiwanie wymienić walutę w e-kantorze.

Najtańsze i najszybsze przelewy walutowe

Trzecia najlepsza opcja polega na założeniu konta walutowego, które nawet w razie nieużywania nie będzie generowało żadnych comiesięcznych kosztów. Osoby poszukujące takiego rachunku, niestety są ograniczone tylko do oferty Nest Banku. Co więcej, konto walutowe z Nest Banku będzie zupełnie darmowe tylko wtedy, gdy wspomniany bank wydał danej osobie tylko jedną kartę debetową (zobacz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na krajowym rynku coraz trudniej znaleźć konto osobiste w złotych, które jest bezwarunkowo darmowe. Takiego konta „za 0 zł” nie założymy w walucie innej niż PLN.

Koszty utrzymywania kont walutowych dla konsumentów                                   (waluta: EUR/USD/GBP, stan na początek 2019 r.)
Nazwa banku                      Nazwa konta

Regularne koszty utrzymywania konta w EUR/USD/GBP (miesięczna opłata za konto, opłata za obsługę/wydanie karty) Pozostałe koszty dotyczące konta w EUR/USD/GBP (koszt przelewu SEPA w bankowości online/koszt najtańszego przelewu SWIFT w bankowości online, opłata za obsługę zagranicznych bankomatów)
Alior Bank/Konto Walutowe opłata za konto: 0 zł, wydanie karty debetowej: 10 zł, opłata miesięczna za kartę: 5 zł przelew SEPA: 5 zł, przelew SWIFT: 30 zł, wypłata z zagranicznego bankomatu: 5 zł (każdorazowo), prowizja za przewalutowanie transakcji wykonanych kartą do Konta Jakże Osobistego: brak

Uwaga: rolę karty debetowej do konta walutowego pełni karta wielowalutowa z ROR-u (Konta Jakże Osobistego)

ING Bank Śląski/                    Rachunek Walutowy opłata za konto: 0 zł, opłata miesięczna za kartę: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł – w przeciwnym razie opłata to 7 zł (opłata za kartę w koncie Direct) przelew SEPA: 5 zł, przelew SWIFT: 40 zł, wypłata z zagranicznego bankomatu: 3,00% (każdorazowo), prowizja za przewalutowanie transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą: 3,00%

Uwaga: rolę karty debetowej do konta walutowego pełni karta wielowalutowa z ROR-u (np. z Konta Direct)

mBank/eKonto Walutowe opłata za konto: 0 zł, roczna opłata za kartę: 30 zł przelew SEPA: 5 zł, przelew SWIFT: 0,35% kwoty, od 25 zł do 200 zł, wypłata z zagranicznego bankomatu: 0 zł, prowizja za przewalutowanie transakcji wykonanych kartą: 3,00%
Millennium Bank/                          Konto Walutowe opłata za konto: 0 zł (1 EUR miesięcznie jeśli konto nie zostało założone przez Millenet), opłata miesięczna za kartę: 1 EUR pobierana od miesiąca po wydaniu przelew SEPA: 5 zł, przelew SWIFT: 0,5% kwoty, od 20 zł do 125 zł, wypłata z zagranicznego bankomatu: 2 EUR (każdorazowo), prowizja za przewalutowanie transakcji wykonanych kartą: 2,00%

Uwaga: podano opłaty tylko dla konta w EUR. Bank nie oferuje konta z kartą w USD i GBP.

Nest Bank/Nest Konto Waluta

 

opłata za konto: 0 zł, wydanie karty: pierwsza karta w banku – 0 zł/kolejna karta w banku – 5 EUR/6 USD/4 GBP, opłata za kartę: pierwsza karta w banku – 0 zł, kolejna karta w banku – 5 EUR rocznie/6 USD rocznie/4 GBP rocznie przelew SEPA: 0 zł, przelew SWIFT: 3 EUR/4 USD/2,5 GBP, wypłata z zagranicznego bankomatu: 0 zł, prowizja za przewalutowanie transakcji wykonanych kartą: 3,00%
Pekao/Eurokonto Walutowe opłata za konto: 0,99 EUR/1,10 USD miesięcznie (0 zł dla posiadaczy Konta Przekorzystnego i Konta Świat Premium), opłata miesięczna za kartę: 1,59 EUR/1,90 USD przelew SEPA: 9,9 zł, przelew SWIFT: 0,5% kwoty, od 30 zł do 250 zł, wypłata z zagranicznego bankomatu (każdorazowo): 4,00% wypłaty, min. 2,9 EUR lub 4,3 USD

Uwaga: podano opłaty tylko dla konta w EUR i USD. Bank nie oferuje konta z kartą w GBP inną niż wielowalutowa.

PKO BP/Konto Walutowe opłata za konto: 6,9 zł miesięcznie (0 zł dla posiadaczy karty wielowalutowej lub konta ZŁOTE KONTO/KONTO PLATINIUM), miesięczna opłata za kartę wielowalutową: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł – w przeciwnym razie opłata to 8 zł (0 zł dla posiadaczy kont PKO Konto bez Granic, Konto Aurum oraz Konto Platinium II

)

przelew SEPA: 8 zł, przelew SWIFT: 25 zł, opłata za przyjęcie przelewu SEPA/SWIFT: 5 zł/11 zł, wypłata z zagranicznego bankomatu (każdorazowo): 3,00%, min. 10 zł (0 zł dla posiadaczy kont PKO Konto bez Granic, Konto Aurum oraz Konto Platinium II

), prowizja za przewalutowanie transakcji wykonanych kartą: 3,50%

Santander Bank Polska/Konto24 walutowe opłata za konto: 0 zł (8,00 zł miesięcznie, gdy saldo niższe od 20 EUR/20 USD/20 GBP), roczna opłata za kartę: 10 EUR/10 USD/10 GBP przelew SEPA: 8 zł, przelew SWIFT: 0,2% kwoty, od 20 zł do 200 zł, opłata za przyjęcie przelewu SEPA/SWIFT: 5 zł/10 zł, wypłata z zagranicznego bankomatu: 2,5 EUR/2,5 USD/2,5 GBP (każdorazowo)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków (dane z 1 stycznia 2019 r.)

Karty wielowalutowe są coraz częstsze w polskich bankach

Już wcześniej wspomnieliśmy o tym, że warunki prowadzenia kont walutowych w polskich bankach pogorszyły się po 2016 roku. Ta sytuacja wynika z takich czynników jak np. wprowadzenie podatku bankowego, niski poziom stóp procentowych NBP i ustawowa obniżka opłat interchange.

Nie wszystkie zmiany wprowadzane przez krajowe banki okazują się jednak niekorzystne dla osób planujących urlopowy wyjazd (np. podczas ferii zimowych). Na podstawie naszych okresowych analiz rynku kont walutowych dostrzegliśmy pojawienie się nowego trendu. Chodzi o tak zwane karty wielowalutowe, pod które okresowo można „podpinać” różne waluty (np. jednocześnie PLN oraz EUR). Pionierem takiego rozwiązania na polskim rynku był Citi Handlowy. W ślady tego banku poszli konkurenci. Przykładowo Alior Bank pozwala na wykorzystywanie karty z konta w złotych również jako „debetówki” do konta walutowego. ING Bank Śląski wprowadził podobne rozwiązanie polegające na wykorzystaniu karty z konta „złotówkowego” do transakcji walutowych. Takie współdzielenie karty jest wygodne i oszczędza kosztów przewalutowania, ale może stanowić problem, jeżeli będziemy chcieli zrezygnować z konta osobistego w złotych.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Karta wielowalutowa sprawia, że konto walutowe automatycznie zostaje powiązane z rachunkiem w złotych. Nie wszystkim klientom to odpowiada.

Warto wiedzieć, że kartę wielowalutową oferuje również PKO BP (patrz powyższa tabela), Pekao, Citi Handlowy, Credit Agricole, Eurobank, Raiffeisen Polbank oraz Santander Bank Polska. W poniższej tabeli zaprezentowaliśmy podstawowe informacje na temat kosztów korzystania z kart wielowalutowych.

Najtańsze i najszybsze przelewy walutowe

Warto zwrócić uwagę, że wspomniane karty na ogół nie gwarantują bezpłatnego korzystania z zagranicznych bankomatów. W niektórych przypadkach (zobacz np. karty wielowalutowe Pekao oraz Credit Agricole), osoba wypłacająca gotówkę za granicą nie uniknie kilkuzłotowej opłaty. Jeżeli waluta wypłaty nie jest zgodna z walutą rozliczeniową karty (np. EUR albo USD), to pojawi się również prowizja za przewalutowanie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Karta wielowalutowa nie uchroni przed wysokimi kosztami, jeżeli w ramach wypłaty lub zakupu wybierzemy walutę inną niż wszystkie obsługiwane przez dany „plastik”.

Warto zdawać sobie sprawę, że karty wielowalutowe na ogół obsługują tylko trzy najpopularniejsze waluty (EUR, USD, GBP). Na polskim rynku nie znajdziemy takich kart dla konsumentów rozliczanych na przykład w koronach czeskich albo rublach rosyjskich.

Osobną kwestią są koszty utrzymania karty wielowalutowej. Warto zwrócić uwagę, że takie „debetówki” nie są bezwarunkowo darmowe. Brak aktywności związanej z realizowaniem transakcji bezgotówkowych, może skutkować naliczeniem opłaty, która waha się od 3 zł do 12 zł miesięcznie. Karty wielowalutowe bywają droższe od tradycyjnych „debetówek” dołączonych do konta walutowego (jako osobna karta). Można się o tym przekonać porównując informacje z powyższej oraz poniższej tabeli.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Karty wielowalutowe mają również swoje wady. Można tutaj wspomnieć o niewielkiej liczbie akceptowanych walut (zwykle tylko EUR, USD, GBP) oraz stosunkowo wysokich opłatach miesięcznych.

Porównanie kosztów kart wielowalutowych dla konsumentów dostępnych w krajowych bankach (stan na początek 2019 r.)*
Nazwa banku/nazwa karty wielowalutowej                 Waluty obce obsługiwane przez daną kartę Miesięczna opłata za kartę wielowalutową Pozostałe koszty Prowizja/opłata za obsługę zagranicznych bankomatów
Citi Handlowy/Karta Debetowa EUR, USD              oraz GBP Zależnie od konta osobistego:             od 0 zł do 8 zł Koszt obsługi konta walutowego: od 0 zł/m-c do 3 zł/m-c Zależnie od konta osobistego: od 0% do 3%
Credit Agricole/ MasterCard Debit Platinum/Visa Debit/MasterCard Debit Standard EUR, USD                   oraz GBP 0 zł jeżeli wpływ na konto osobiste wynosi min. 1000 zł/m-c i została wykonana jedna transakcja bezgotówkowa – w przeciwnym razie – 9 zł/m-c. 0 zł dla posiadaczy Konta dla Ciebie GO!, Konta dla Ciebie MOVE!, Konta dla Ciebie VIP. Koszt obsługi każdego konta walutowego: 1 zł/m-c Zależnie od konta osobistego: od 0 do 10 zł
Eurobank/Karta multiwalutowa EUR, USD                    oraz GBP 1,90 zł (oprócz standardowej opłaty miesięcznej za kartę debetową wynoszącej 0 zł – 8 zł) lub 0 zł dla posiadaczy Konta w Pełni i karty Mastercard Debit Prestige Koszt obsługi każdego konta walutowego: 0 zł 1,5 EUR/USD/GBP (wypłaty darmowe dla posiadaczy Konta w Pełni i karty Mastercard Debit Prestige lub Konta Prestige)
Pekao/MasterCard Debit FX EUR, USD, GBP oraz CHF 0 zł, jeżeli wpływ na Konto Przekorzystne wynosi min. 500 zł/m-c i klient wykonał przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową – w przeciwnym razie opłata to 3 zł Miesięczny koszt obsługi konta walutowego: 0,99 EUR/1,10 USD/0,69 GBP/1,39 CHF (za konta walutowe nie płacą posiadacze Konta Przekorzystnego i Konta Świat Premium) 2%, min. 5,00 zł (0 zł jeżeli wpływ na Konto Przekorzystne wynosi min. 500 zł/m-c i klient wykonał przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową)
Raiffeisen Polbank/Mastercard Multiwalutowa EUR, USD, GBP oraz CHF Zależnie od konta osobistego: Wymarzone Konto Osobiste: 8 zł, Konto Premium: 3 zł Koszt obsługi każdego konta walutowego: 0 zł 0 zł (przy braku przewalutowania i dla wypłaty w walucie obcej)
Santander Bank Polska/Karta z pakietem wielowalutowym EUR, USD lub GBP 9 zł dodatkowej opłaty za pakiet wielowalutowy (0 zł dla osób do 26 roku życia) oraz 3 zł – 8 zł standardowej opłaty miesięcznej za kartę debetową Koszt obsługi każdego konta walutowego: 0 zł (8,00 zł miesięcznie, gdy saldo niższe od 20 EUR/20 USD/20 GBP) 0 zł

*- Opłaty dotyczące kart wielowalutowych z Alior Banku, PKO BP oraz ING uwzględniono w poprzedniej tabeli.

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków (dane z 1 stycznia 2019 r.)

W Europie dość trudno liczyć na duże kursowe oszczędności

W ramach ostatniej części naszego opracowania zwracamy uwagę na kwestię zupełnie inną niż koszty prowadzenia kont osobistych i obsługi kart debetowych. Ta kwestia zainteresuje na przykład osoby, które uważnie śledzą kursy walut obcych w nadziei na oszczędności dotyczące urlopowego wyjazdu (na przykład podczas ferii zimowych). Koszty takiego wyjazdu spadną, jeżeli złoty umocni się względem danej waluty obcej (np. euro, korony czeskiej, dolara amerykańskiego lub franka szwajcarskiego). Równie dobrze może jednak dojść do odwrotnej zmiany kursowej, czyli osłabienia złotego względem głównych walut obcych. Taka sytuacja będzie skutkowała wzrostem kosztów zagranicznego urlopu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Silna „złotówka” może nieco obniżyć wysokie koszty wyjazdu do krajów Europy Zachodniej. 

Osoby mające nadzieję na obniżkę kosztów zagranicznych ferii lub wakacji dzięki zmianom kursowym, raczej nie powinny się spodziewać dużych korzyści. Potwierdzają to dane serwisu RatesFx.com, które zaprezentowaliśmy w poniższej tabeli. Takie zestawienie pokazuje poziom wskaźników zmienności najważniejszych walut względem złotego. Zmienność różnych walut została przeanalizowana na samym początku 2019 roku, a horyzont czasowy analizy sięgał wstecz o jeden miesiąc, jeden kwartał, jeden rok oraz trzy lata. W nawiązaniu do wyników prezentowanych poniżej warto dodać, że wyższy wskaźnik zmienności oznacza po prostu większą zmienność notowań jakiejś waluty obcej (względem złotego) w całym analizowanym okresie.

Najtańsze i najszybsze przelewy walutowe

ZWRÓĆ UWAGĘ: Każda waluta obca posiada swoją specyfikę kursową. Niektóre waluty są mniej zmienne względem złotego niż inne (np. ze względu na powiązania gospodarcze i polityczne Polski).

Informacje prezentowane poniżej wskazują, że w przypadku większości ważnych walut z Europy, istnieje stosunkowo niewielka szansa na spektakularne wzrosty lub spadki względem złotego. Taka sytuacja sygnalizowana przez niewielkie poziomy wskaźniki zmienności oznacza mniejsze prawdopodobieństwo dużego wzrostu lub spadku kosztów zagranicznego urlopu (z powodu wahań kursowych). Warto zwrócić uwagę, że w całym analizowanym okresie niewielką zmiennością wobec złotego cechowało się nie tylko euro. Podobna sytuacja dotyczyła np. korony duńskiej, korony czeskiej oraz forinta węgierskiego. Pod względem kursowego ryzyka, na drugim biegunie lokowały się takie niestabilne waluty jak lira turecka, peso meksykańskie, rand południowoafrykański, real brazylijski oraz rupia indyjska.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Złoty na ogół jest stabilny wobec walut używanych na terenie Unii Europejskiej (np. EUR, HUF, CZK oraz DKK). 

Poznaj historię oraz walutową specyfikę korony czeskiej >

Poznaj historię oraz walutową specyfikę forinta węgierskiego >

Poznaj historię oraz walutową specyfikę korony duńskiej >

Poznaj historię oraz walutową specyfikę peso meksykańskiego >

Poznaj historię oraz walutową specyfikę randa RPA >

Poznaj historię oraz walutową specyfikę reala brazylijskiego >

Poznaj historię oraz walutową specyfikę rupii indyjskiej >

Poziom zmienności najważniejszych walut względem złotego

(stan z początku 2019 r.)

Nazwa waluty

Kurs danej waluty względem złotego z 1 stycznia 2019 r. Wskaźnik zmienności kursu danej waluty względem złotego*
Ostatni miesiąc Ostatnie

3 miesiące

Ostatni rok Ostatnie

3 lata

Bat tajlandzki 0,1159 zł 6,66 6,68 7,72 7,98
Dolar amerykański 3,7568 zł 7,09 7,70 9,58 9,32
Dolar australijski 2,6518 zł 8,42 7,38 7,04 8,12
Dolar nowozelandzki 2,5209 zł 8,15 7,24 7,26 8,69
Euro 4,2992 zł 3,17 3,63 4,86 5,28
Forint węgierski 0,0134 zł 2,37 3,47 4,23 4,47
Frank szwajcarski 3,8152 zł 5,28 5,75 7,19 6,88
Funt brytyjski 4,7967 zł 6,48 6,60 6,84 8,90
Jen japoński 0,0341 zł 6,10 7,38 9,62 10,75
Juan chiński 0,5462 zł 7,98 7,24 8,15 8,28
Korona czeska 0,1672 zł 3,91 3,70 4,23 5,12
Korona duńska 0,5761 zł 2,13 2,97 4,40 4,98
Korona norweska 0,4325 zł 6,95 5,64 6,03 6,60
Korona szwedzka 0,4199 zł 8,10 6,45 6,33 6,14
Lira turecka 0,7098 zł 14,17 15,44 26,10 16,95
Ringgit malezyjski 0,9087 zł 6,73 6,74 8,16 8,28
Peso meksykańskie 0,1912 zł 11,80 10,76 10,74 11,85
Rand RPA 0,2612 zł 14,06 12,27 12,20 13,62
Real brazylijski 0,9680 zł 11,20 14,97 13,64 12,43
Rupia indyjska 0,0539 zł 12,17 9,11 9,25 8,52
Szekel izraelski 1,0011 zł 6,42 6,47 8,33 7,86
Won południowokoreański 0,0034 zł 6,55 6,80 8,01 7,93

*- Wskaźnik zmienności to zannualizowane odchylenie standardowe z wahań danej pary walutowej,

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych RatesFx.com z 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie wskaźników zmienności kursowej, portal RatesFx.com przygotował prognozy notowań walut obcych, które mogą zainteresować polskich turystów. Wspomniane prognozy prezentują kursowe minima oraz maksima w perspektywie następnego 1 miesiąca (od 1 stycznia 2019 r.) oraz następnych 3 miesięcy. Taka analiza jest użyteczna nie tylko dla osób planujących zagraniczny wyjazd na początku 2019 r.

Poniższe zestawienie pokazuje również, z jakimi odchyleniami kursowymi możemy mieć do czynienia w przypadku dobrej koniunktury gospodarczej na świecie. Przykładowo poniższa prognoza walutowa wskazuje, że w styczniu 2019 r. kurs EUR/PLN z prawdopodobieństwem 95% znajdzie się w przedziale od (-2,1%) do (+2,4%) względem wyjściowej wartości 4,2992 zł z początku roku.

Najtańsze i najszybsze przelewy walutowe

W przypadku trzymiesięcznego horyzontu analizy, analogiczne „widełki” kursowe poszerzają się do (-3,3%) – (+4,4%). Nadal nie są to odchylenia, które mogłyby mocno rzutować na koszt zagranicznych wakacji. O wiele większe ryzyko kursowe trzeba brać pod uwagę np. w przypadku liry tureckiej. Tutaj prognoza walutowa wskazuje na możliwość wahań wynoszących od (-19,0%) do (+17,1%) w horyzoncie trzymiesięcznym.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wycieczką do jakiegoś kraju warto zainteresować się jego sytuacją gospodarczą oraz polityczną i sprawdzić ostatnie zmiany kursu walutowego.

Prognozy kursu najważniejszych walut względem złotego

(stan z początku 2019 r.)

Nazwa waluty

Kurs danej waluty względem złotego z 1 stycznia 2019 r. Prognoza walutowa z prawdopodobieństwem 95%
Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Trzymiesięczne minimum Trzymiesięczne maksimum
Bat tajlandzki 0,1159 zł -3,4% +4,7% -5,0% +9,2%
Dolar amerykański 3,7568 zł -4,5% +4,9% -7,5% +8,7%
Dolar australijski 2,6518 zł -5,5% +3,1% -10,8% +3,8%
Dolar nowozelandzki 2,5209 zł -4,7% +3,9% -8,5% +6,3%
Euro 4,2992 zł -2,1% +2,4% -3,3% +4,4%
Forint węgierski 0,0134 zł -1,5% +2,2% -1,5% +5,2%
Frank szwajcarski 3,8152 zł -2,8% +4,2% -4,1% +8,1%
Funt brytyjski 4,7967 zł -3,9% +3,7% -6,9% +6,2%
Jen japoński 0,0341 zł -2,5% +6,6% -1,9% +14,2%
Juan chiński 0,5462 zł -4,1% +4,9% -6,6% +9,1%
Korona czeska 0,1672 zł -1,7% +2,8% -2,3% +5,6%
Korona duńska 0,5761 zł -1,6% +2,0% -2,6% +3,7%
Korona norweska 0,4325 zł -4,5% +2,5% -8,9% +3,1%
Korona szwedzka 0,4199 zł -3,4% +4,6% -5,3% +8,7%
Lira turecka 0,7098 zł -10,9% +10,3% -19,0% +17,1%
Ringgit malezyjski 0,9087 zł -3,5% +4,8% -5,4% +9,1%
Peso meksykańskie 0,1912 zł -5,1% +7,7% -7,4% +15,4%
Rand RPA 0,2612 zł -9,5% +4,9% -18,6% +5,1%
Real brazylijski 0,9680 zł -7,5% +7,7% -13,0% +13,3%
Rupia indyjska 0,0539 zł -5,3% +6,4% -8,5% +12,0%
Szekel izraelski 1,0011 zł -4,7% +3,4% -8,8% +4,9%
Won południowokoreański 0,0034 zł -5,0% +4,0% -5,0% +6,9%

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie danych RatesFx.com z 1 stycznia 2019 r.

 

follow us in feedly