Newsletter

kryptowaluty do przelewów

Najlepsze kryptowaluty do przelewów

Pierwsza kryptowaluta (bitcoin – BTC) narodziła się jako odpowiedź na kontrolę systemu finansowego przez banki komercyjne. Osoby znające historię BTC wiedzą, że ta kryptowaluta została najpierw doceniona jako narzędzie służące do szybkiego i taniego zlecania przelewów międzynarodowych. Początkowo wzrost kursu bitcoina był uzależniony tylko od czysto użytkowych walorów tego nośnika wartości (np. dotyczących przelewów). Obecnie to rynkowa spekulacja jest głównym czynnikiem wyznaczającym wartość bitcoina. Działania spekulantów powodują gwałtowne zmiany kursu BTC/PLN (takie jak te z grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r.) oraz problemy dotyczące czasu i kosztu przelewów. W związku z powyższym, coraz więcej osób zastanawia się nad kryptowalutowymi alternatywami dla bitcoina. Sprawdziliśmy, które „krypty” inne niż BTC, można brać pod uwagę w ramach zastosowań płatniczych.

Koszt bitcoinowych przelewów jest coraz bardziej zniechęcający …

Media w swoich doniesieniach dotyczących bitcoina, koncentrują się głównie na rekordowych wahaniach notowań tej pierwszej kryptowaluty. Znacznie rzadziej mówi się o problemach z wydajnością samej sieci Bitcoin.

Początkowo użytkownicy wspomnianej sieci mogli wykonać szybki przelew bez konieczności wynagradzania „górników”, czyli osób i firm udostępniających moc obliczeniową komputera do zatwierdzania zleceń płatniczych. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników bitcoina, zaczęły uwidaczniać się problemy z szybkim zatwierdzaniem darmowych przelewów. Dlatego coraz więcej osób przesyłających BTC, zaczęło wnosić opłaty w celu przyśpieszenia realizacji swojego przelewu. Rynkowa spekulacja była ważnym czynnikiem napędzającym wzrost liczby przelewów i stawek dla „górników”. Taki wpływ inwestorów na wynagrodzenie „górników” jest widoczny również obecnie. W warunkach szybkich zmian notowań BTC, inwestorzy są zainteresowani wykonaniem szybkiego przelewu np. na giełdę kryptowalutową. Jeżeli taki przelew będzie trwał długo, to osobie spekulującej na kursach kryptowalut, może przepaść szansa na dobry zarobek.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szybki wzrost liczby przelewów czekających na zatwierdzenie spowodował, że poprawiła się pozycja „górników” względem innych użytkowników sieci Bitcoin. Osoby udostępniające moc obliczeniową swoich komputerów, teraz mogą pobierać wysokie opłaty za szybkie zatwierdzenie transakcji. 

Przeczytaj więcej o działalności „górników” oraz innych aspektach funkcjonowania bitcoina >

Wzrost obciążenia sieci Bitcoin oraz popytu na usługi „górników” sprawił, że obecnie nie można już mówić o darmowych i szybkich przelewach w BTC. Równocześnie zmieniła się struktura zysku „górników”. Ze względu na coraz większą trudność „wykopywania” nowych jednostek kryptowaluty, opłaty za przelewy stanowią coraz większą część zysku osiąganego przez takie osoby oraz firmy obsługujące płatności w bitcoinach.

Dane serwisu bitcoinfees.earn.com z 19 stycznia 2018 r. wskazują, że osoba zainteresowana wykonaniem darmowego przelewu, musiała wówczas czekać przynajmniej 540 minut na zatwierdzenie tej operacji. Można oczekiwać, że czas realizacji większości darmowych zleceń płatniczych był kilkakrotnie dłuższy. Taki czas oczekiwania na realizację przelewu w BTC, może się znacząco wydłużyć, gdy sieć Bitcoin przeżywa poważne problemy na wskutek obciążenia. Wzrosty przeciętnego czasu potwierdzenia przelewu, które są widoczne na poniższym wykresie, bardzo dobrze nam pokazują, kiedy miały miejsce ostatnie problemy z obciążeniem sieci Bitcoin. Dane serwisu blockchain.info wskazują, że szczególnie pechowa była noc z 31 grudnia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. Wtedy przeciętny czas potwierdzenia przelewu znacząco przekroczył 3000 minut. Warto pamiętać, że ten wynik uwzględnia również płatne przelewy. Już wcześniej (to znaczy przed 31 grudnia 2017 r.) zdarzały się sytuacje, w których przeciętny czas realizacji bitcoinowego przelewu przekraczał 1000 minut (patrz poniższy wykres).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Sieć Bitcoin od czasu do czasu (np. w czasie sporych wahań kursu BTC), doświadcza problemów z wydajnością. Takie problemy objawiają się wzrostem czasu realizacji przelewów i opłat pobieranych przez „górników”.

 

O problemach z wykorzystaniem bitcoina jako nośnika służącego do rozliczeń, świadczą również dwa poniższe wykresy. Pierwszy wykres przedstawia sytuację z 22 lipca 2017 r. Wtedy przeciętna (medianowa) opłata za przelew w bitconie wynosiła 1,31 dolara. Połowa przelewów cechowała się mniejszym kosztem. Opłata wynosząca około 1,3 dolara wydawała się wysoka w porównaniu z kosztami przelewów BTC, które pobierano wcześniej. W lipcu 2017 r. nikt nie oczekiwał jednak, że przeciętny koszt przelania bitcoinów wzrośnie do 34 dolarów. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na fali kryptowalutowej gorączki w grudniu 2017 r. Mowa o okresie poprzedzającym ubiegłoroczne Boże Narodzenie. Po tym cenowym szaleństwie, opłaty za bitcoinowy przelew znacząco spadły. Tym niemniej, dane bitinfocharts.com wskazują, że 19 stycznia 2018 r. medianowa opłata za przelew w BTC wynosiła 13,2 USD (patrz drugi poniższy wykres). Zatem w skali sześciu miesięcy miał miejsce dziesięciokrotny wzrost kosztów przeciętnego bitcoinowego przelewu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Od lipca 2017 r. do stycznia 2018 r. przeciętny (medianowy) koszt przelewu w bitcoinie wzrósł około dziesięciokrotnie. Najwyższy poziom medianowej opłaty za przelew w BTC, notowano przed Świętami Bożego Narodzenia. Wtedy analizowana stawka sięgnęła 34 USD.

 

Niskimi opłatami za przelew wyróżnia się np. vertcoin oraz ripple  

Informacje przedstawione na powyższych wykresach wskazują, że można znaleźć kryptowaluty ze znacznie niższym kosztem przelewów niż BTC. Według danych serwisu bitinfocharts.com z 19 stycznia 2018 roku, przeciętna opłata za przelew innych „krypt” niż bitcoin wynosiła:

 • ethereum – 1,2520 USD
 • litecoin – 0,0439 USD
 • bitcoin cash – 0,0326 USD
 • dash – 0,0190 USD
 • ethereum classic – 0,0129 USD
 • ripple – 0,0095 USD
 • dogecoin – 0,0081 USD
 • bitcoin gold – 0,0039 USD
 • vertcoin – 0,0010 USD

Warto przypomnieć, że tego samego dnia (19.01.2018 r.) za przelew w bitconie przeciętnie trzeba było zapłacić ponad 13 dolarów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku niektórych kryptowalut, przeciętna opłata za przelew jest mniejsza od jednego centa.

Dowiedz się więcej na temat kryptowalut nowej generacji (np. ripple oraz lisk) >

Na uwagę zasługują również dane dotyczące zmian kosztów przelewu kryptowalut cechujących się znacznie niższymi opłatami niż bitcoin. Te zmiany zostały przedstawione na poniższym wykresie. W celu zwiększenia czytelności, usunięto z niego informacje dotyczące ethereum oraz bitcoina. Przedstawione poniżej dane wskazują, że nawet w okresie boomu z końca minionego roku, kilka kryptowalut utrzymało bardzo niski poziom przeciętnej prowizji za przelew (do 0,1 USD). Mowa o vertcoin, feathercoin, ethereum classic, namecoin oraz dogecoin. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wszystkie „krypty” uwzględnione na poniższym wykresie, w porównaniu z bitcoinem, a nawet ehthereum cechowały się możliwością wykonywania bardzo tanich przelewów. W ciągu poprzednich sześciu miesięcy, medianowa opłata za przelew każdej z kryptowalut analizowanych na wykresie, nie przekraczała 14 centów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W porównaniu na przykład z vertcoinem lub ripple,
„kryptowaluta numer dwa”, czyli ethereum wyróżnia się stosunkowo wysokim kosztem przelewów.

Poznaj najczęstsze pytania na temat kryptowalut oraz nasze odpowiedzi (FAQ) >

Prócz opłat transakcyjnych ważna jest zmienność kursowa „krypt”

Niski poziom opłat transakcyjnych to nie jedyny czynnik, który trzeba brać pod uwagę przy szukaniu  kryptowaluty dobrej do przelewów. Istotne są również takie aspekty jak zmienność kursowa oraz znaczenie rynkowe i rozpoznawalność danej „krypty”. Ta pierwsza kwestia nabiera dużego znaczenia, gdy kursy kryptowalut są wyjątkowo niestabilne. Wtedy może dojść do sytuacji polegającej na tym, że po niedługim czasie równowartość pewnej kwoty (np. 20 USD) w kryptowalucie, będzie miała znacznie inną wartość od tej, którą uzgodniły strony. Duża zmienność kursowa bitcoina sprawiła, że niektóre serwisy oraz sklepy internetowe (np. Steam), przestały akceptować płatność wyrażoną przy pomocy tej pierwszej „krypty”. Wspomniana sytuacja była efektem kursowych ekscesów BTC z grudnia 2017 r.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wysoka zmienność kursowa kryptowalut utrudnia rozliczenia i zwiększa ryzyko dla kupującego oraz sprzedawcy. Wahania kursu to najważniejszy problem przy płaceniu kryptowalutami.  

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wskaźnik zmienności kursowej (odchylenie standardowe z notowań) dla wybranych kryptowalut, to okaże się jednak, że bitcoin wcale nie był najbardziej zmienną „kryptą” przez ostatnie 90 dni (naliczane wstecz od 19 stycznia 2018 r.), 180 dni oraz 365 dni. Wręcz przeciwnie – na tle konkurentów, bitcoin cechował się niskim wskaźnikiem zmienności (patrz poniższa tabela). W perspektywie wcześniejszych 90 dni, ten wskaźnik wynosił 5,95% (według danych serwisu sifrdata.com). W przypadku najmniej stabilnych „krypt” (takich jak na przykład bitcoin cash, ripple, NEM, stellar lumens albo nxt), analogiczny wskaźnik zmienności kursowej znacząco przekraczał 10%. Podobna różnica zmienności kursowej bitcoina oraz najmniej stabilnych „krypt”, dotyczyła również okresu rocznego i półrocznego (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: W dłuższej perspektywie (np. 90 dni lub 180 dni), bitcoin nadal zalicza się do najbardziej stabilnych kursowo kryptowalut.

Porównanie zmienności kursowej wybranych kryptowalut (styczeń 2018 r.)
Symbol kryptowaluty

Odchylenie standardowe dziennych notowań

z ostatnich 90 dni

Odchylenie standardowe dziennych notowań

z ostatnich 180 dni

Odchylenie standardowe dziennych notowań

z ostatnich 365 dni

BTC = bitcoin 5,95% 5,02% 4,37%
ETH = ethereum 6,58% 5,83% 6,33%
DASH = dash 7,22% 6,32% 6,73%
XMR = monero 7,34% 7,12% 6,50%
ZEC = Zcash 7,53% 6,88% 7,44%
LTC = litecoin 8,66% 7,27% 7,27%
ETC = ethereum classic 8,90% 7,26% 7,29%
FCT = factom 10,21% 8,61% 8,34%
REP = augur 11,18% 8,91% 8,23%
LSK = lisk 10,37% 9,47% 9,33%
XEM = NEM 11,38% 9,23% 9,21%
XRP = ripple 11,19% 9,01% 9,81%
BCH = bitcoin cash 11,41%
XLM = stellar lumens 12,04% 11,56% 11,48%
NXT = nxt 13,93% 11,28% 10,43%

Źródło: opracowanie własne Kurencja.com na podstawie danych sifrdata.com (dane z 19 stycznia 2018 r.)

Bitcoin jako narzędzie wykorzystywane do przelewów, posiada jeszcze jedną zaletę w stosunku do mniej znanych kryptowalut. Mowa o zdecydowanie największej rozpoznawalności i akceptowalności (np. przez sklepy internetowe). Minęły już czasy w których BTC skupiał 70% – 80% kapitalizacji rynkowej. Tym niemniej, pierwsza kryptowaluta nadal jest bezkonkurencyjna pod względem rozpoznawalności i liczby sklepów internetowych, które ją akceptują.

Jeżeli chodzi o kryptowaluty cechujące się niskimi opłatami za przelewy, to stosunkowo wysoko w rankingu rynkowej kapitalizacji znajdziemy:

 • ripple (ok. 11% kapitalizacji rynkowej w styczniu 2018 r.)
 • bitcoin cash (ok. 5%)
 • litecoin (ok. 2%)
 • dash (ok. 1%)

Ostatnia „krypta” (DASH) dodatkowo cechuje się wysokim stopniem prywatności, co może zainteresować niektóre osoby przelewające środki przez Internet. Na tle wielu innych kryptowalut, dash wyróżnia się też stosunkowo niską zmiennością kursową (patrz wyniki z powyższej tabeli).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kryptowaluta dash na tle konkurentów jest względnie stabilna kursowo i cechuje się rozbudowanymi zabezpieczeniami prywatności. Pod względem ochrony prywatności użytkownika, dash dystansuje np. ethereum oraz bitcoina.

Dowiedz się więcej o kryptowalutach zapewniających użytkownikowi dużą prywatność >

Sprawdź, jakie są kantory kryptowalut polecane przez Kurencja.com >

Przeczytaj więcej o wymianie kryptowalut na Kurencja.com >    

Porównanie kapitalizacji i znaczenia rynkowego wybranych kryptowalut (styczeń 2018 r.)
Symbol kryptowaluty

Wartość kapitalizacji w dolarach amerykańskich Udział w wartości kapitalizacji rynku kryptowalutowego
BTC = bitcoin 197 027 878 080 USD 33,9%
ETH = ethereum 103 480 702 382 USD 17,8%
XRP = ripple 62 663 275 237 USD 10,8%
BCH = bitcoin cash 30 599 064 423 USD 5,3%
LTC = litecoin 10 664 053 789 USD 1,8%
XEM = NEM 9 996 299 999 USD 1,7%
XLM = stellar lumens 9 238 897 215 USD 1,6%
DASH = dash 6 645 270 079 USD 1,1%
XMR = monero 5 147 293 980 USD 0,9%
ETC = ethereum classic 3 235 574 156 USD 0,6%
LSK = lisk 2 745 842 572 USD 0,5%
ZEC = Zcash 1 614 624 965 USD 0,3%
REP = augur 851 963 200 USD 0,1%
FCT = factom 455 567 344 USD 0,1%

Źródło: opracowanie własne Kurencja.com na podstawie danych coinmarketcap.com (dane z 19 stycznia 2018 r.)

Państwowe i bankowe kryptowaluty mogą być receptą na kłopoty

Nasza analiza pokazuje, że możliwe jest znalezienie kryptowaluty cechującej się znacznie niższym kosztem przelewów niż bitcoin. Taka „krypta” w dłuższym okresie prawdopodobnie nie będzie jednak bardziej stabilna kursowo niż BTC. Trudno ukryć, że to właśnie zmienność kursowa stymulowana przez inwestorów, obecnie stanowi największą przeszkodę dla osób wykorzystujących kryptowaluty jako środek płatniczy. Ciekawe „krypty”, które nadają się do płatności lepiej niż bitcoin (np. dash), również padły łupem rynkowych spekulantów.

Z punktu widzenia użycia kryptowalut jako środka płatniczego, obiecujące wydaje się pewne rozwiązanie, które jest już testowane przez instytucje finansowe. Mowa o stworzeniu kryptowalut korzystających z technologii łańcucha bloków (ang. blockchain), które będą powiązane kursowo z walutami fiat. Grupa japońskich banków już zaproponowała taką koncepcję w postaci kryptowaluty „J-Coin”. Wspomniana „krypta” ma służyć wyłącznie do płatności mobilnych i być sztywno powiązana z kursem jena. Co ciekawe, podobny projekt może zostać zrealizowany również w naszym kraju. Media od pewnego czasu donoszą o projekcie stricte rozliczeniowej kryptowaluty dPLN, powiązanej kursowo z rodzimym złotym (1 dPLN = 1 PLN). Za ten projekt, którego rozwój warto obserwować, odpowiada Polski Akcelerator Technologii Blockchain działający pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Państwowe i bankowe kryptowaluty powiązane z kursem walut fiat (np. złotego lub euro), będą mogły zapewnić brak ryzyka kursowego, ale z pewnością nie zagwarantują anonimowości swoim użytkownikom.

follow us in feedly