Newsletter

firmę za granicą

Uciekać z Polski, rozwijać się? Gdzie najlepiej założyć firmę za granicą?

Przez kolejne tygodnie porównywarka Kurencja.com publikowała cykl poradników dotyczących prowadzenia firmy za granicą. Pod naszą lupę trafiły następujące państwa:  Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy, Niemcy oraz Litwa. Po zaprezentowaniu zasad działalności gospodarczej w krajach szczególnie interesujących polskich przedsiębiorców, nadszedł czas na podsumowanie.

Aktualizacja: sprawdź, jak założyć firmę za granicą w 2019 r.

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

Gdzie najlepiej teraz założyć firmę za granicą

Ktoś, kto zakłada firmę zagraniczną, musi brać wiele czynników ważnych na nieznanym gruncie.

Z bardzo dużej liczby informacji na temat m.in. specyfiki gospodarczej, systemu podatkowego i klimatu do prowadzenia biznesu, wybraliśmy te kwestie, które mają największe znaczenie dla biznesmenów z Polski.

Do tej grupy można zaliczyć zarówno osoby, które dzięki przeniesieniu firmy chcą płacić niższe podatki, jak i przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na zagranicznych rynkach.

Kryterium numer 1: wysokość podatku PIT i składek społecznych

Kwestie podatkowe z pewnością zachęcają polskich przedsiębiorców do założenia firmy za granicą.

Wbrew powszechnej opinii, nasz kraj na tle innych państw Unii Europejskiej nie wyróżnia się bardzo wysokimi obciążeniami podatkowymi z tytułu PIT-u (podatek od osób fizycznych), składek społecznych oraz CIT-u (podatek od osób prawnych).

Tym niemniej, w Europie można znaleźć kraje cechujące się znacznie niższym poziomem podatków dochodowych i mniej skomplikowanym systemem podatkowym. Kwestia związana ze stopniem skomplikowania przepisów podatkowych oraz ich niejednoznacznością, nieodmiennie jest piętą achillesową Polski.

PIT dla małych firm

Analizę wysokości podatków w Polsce oraz dziewięciu krajach wcześniej opisywanych przez naszą porównywarkę, warto rozpocząć od PIT-u oraz składek społecznych. Takie obciążenia z pewnością poniesie osoba rejestrująca jednoosobową działalność gospodarczą poza granicami naszego kraju.

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

W prawie wszystkich analizowanych państwach, samodzielny przedsiębiorca płaci podatek według takiej samej skali, jak np. pracownik etatowy. Jedyny wyjątek stanowi Litwa. Wspomniany kraj oferuje specjalną pięcioprocentową stawkę podatku PIT dla przedsiębiorców wykonujących czynności niezwiązane z pracą umysłową. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w zamian osoby prowadzące działalność gospodarczą zostały pozbawione podstawowej kwoty wolnej od podatku, która jest degresywna i wynosi do 3720 euro (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: We wszystkich analizowanych państwach poza Litwą, przedsiębiorcy płacą podatek według takiej samej skali, jak osoby posiadające przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza.

Kwoty wolne w Europie

Jeżeli weźmiemy pod uwagę informacje z poniższego zestawienia, to uwagę zwraca m.in. niski poziom „polskiej” kwoty wolnej od podatku oraz duże zróżnicowanie stawek PIT-u.

Polacy z pewnością mogą pozazdrościć kwoty wolnej Irlandczykom (8250 euro w 2017 r.), Niemcom (8652 euro), Norwegom (53 150 NOK) oraz Brytyjczykom (11 500 GBP).

W przypadku samych skal podatkowych, uwagę zwracają niskie oraz liniowe stawki obowiązujące na terenie Litwy (5,00%/15,00%), Węgier (15,00%) oraz Rumunii (16,00%).

Wysokim poziomem maksymalnej stawki podatku PIT, zniechęcają z kolei dwa kraje – Niemcy (47,48%) oraz Wielka Brytania (45,00%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Litwy, Rumunii oraz Węgier obowiązują niskie i liniowe stawki podatku PIT.    

Klin podatkowy

Ze względu na różną konstrukcję skal podatkowych, obowiązkowe składki społeczne, możliwe ulgi oraz zróżnicowaną wysokość kwot wolnych od podatku, sama wysokość stóp podatkowych nie determinuje poziomu obciążeń fiskalnych osób fizycznych. Właśnie dlatego warto sprawdzić poziom klina podatkowego.

Według danych OECD zaprezentowanych w poniższej tabeli, klin podatkowy to stosunek wszystkich obciążeń podatkowych (PIT) i parapodatkowych (składki społeczne oraz składki zdrowotne) do łącznego kosztu pracy ponoszonego przez pracodawcę. Taka kalkulacja klina podatkowego jest wykonywana tylko dla pracownika etatowego. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w poszczególnych krajach obciążenia dotyczące przedsiębiorców i „etatowców” o tym samym dochodzie zwykle są zbliżone.

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Klin podatkowy jest określany jako relacja podatku PIT i składek społecznych do łącznego kosztu zatrudnienia pracownika przez pracodawcę.

Po sprawdzeniu klina podatkowego można stwierdzić, że to Irlandia cechuje się najmniejszym obciążeniem fiskalnym modelowego pracownika (singla otrzymującego przeciętną pensję).

Klin podatkowy dla Irlandii w 2016 r. wynosił 27,09% (według danych OECD). Analogiczny wynik w Polsce (35,78%) był niższy od średniej z ośmiu analizowanych krajów (39,00%).

Mniejszym poziomem obciążeń fiskalnych od Polski, cechowała się również Wielka Brytania (klin podatkowy w 2016 r. = 30,77%). Niestety nie posiadamy informacji z Litwy oraz Rumunii, gdyż te państwa nie należą do OECD. Dane Eurostatu z 2015 r. wskazują jednak, że wymienione kraje wyróżniały się wyższym poziomem obciążeń podatkowych i parapodatkowych niż Polska.

Jeżeli chodzi o państwa z wysokim poziomem klina podatkowego, to trzeba wskazać na Niemcy (49,43% w 2016 r.) oraz Węgry (48,25%). Wbrew pozorom, do tej grupy nie należy Norwegia (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wśród analizowanych krajów, najniższym poziomem obciążeń fiskalnych dla osób fizycznych cechuje się Wielka Brytania oraz Irlandia.

firmę za granicą

Kryterium numer 2: wysokość podatku CIT oraz innych obciążeń dla firm

CIT w Europie

Osoby zamierzające założyć za granicę spółkę kapitałową (np. lokalny odpowiednik spółki z o.o.), powinny również zwrócić uwagę na wysokość podatku od osób prawnych (CIT).

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

Według danych z 2017 roku, stawki tego podatku w analizowanych krajach przedstawiały się następująco:

 • Polska – 19,00%
 • Czechy – 19,00%
 • Irlandia – 12,50% (działalność operacyjna)/25,00% (pozostałe dochody)
 • Litwa – 5,00%/15,00%
 • Niemcy – 15,83% (dodatkowo 14,00% – 18,00% podatku handlowego)
 • Norwegia – 24,00%
 • Rumunia – 16,00% (stawka dla małych firm: 1,00% lub 3,00%)
 • Słowacja – 21,00%
 • Węgry – 9,00%
 • Wielka Brytania – 20,00%

W przypadku podatku CIT, można już mówić o większej porównywalności stawek podatkowych (zwłaszcza tych podstawowych, które nie są objęte dodatkowymi wymaganiami).

Powyższe dane wskazują, że niskim poziomem podstawowego CIT-u cechują się cztery kraje – Irlandia, Rumunia, Litwa oraz Węgry.

Na Balatonem jedyna stawka podatkowa CIT wynosi zaledwie 9,00%.

Rumunia stosuje stawkę 16,00%, ale dla małych spółek przewidziano podatek wynoszący zaledwie 1,00% lub 3,00% (dowiedz się więcej na ten temat).

Preferencyjna stawka CIT (5,00%) obowiązuje też na Litwie. Wspomniany kraj dodatkowo oferuje sześcioletnie zwolnienie z CIT-u przy inwestycji na terenie specjalnych stref ekonomicznych (przeczytaj więcej).

W przypadku Irlandii, uwagę zwraca zróżnicowanie stawek dotyczących działalności operacyjnej (12,50%) oraz pozostałych zysków (25,00%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Preferencyjne i bardzo niskie stawki CIT w 2017 r. obowiązują na terenie Litwy (5,00%) oraz Rumunii (1,00% lub 3,00%). Najniższą stawką podstawową (9,00%) wyróżniają się Węgry.  

Ubezpieczenia społeczne

Spółka oprócz podatku CIT musi ponosić również koszty związane ze składkami społecznymi dla pracowników i pozostałymi podatkami (zwłaszcza lokalnymi). W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na dane firmy PwC z 2015 roku, które dotyczą łącznej efektywnej stopy podatkowej dla modelowej spółki z o.o. (zobacz dokładne założenia na temat spółki).

Informacje z poniższej tabeli wskazują, że w Polsce modelowa spółka analizowana przez PwC, ponosiła łączne obciążenia fiskalne wynoszące 40,4% zysku. Ten wynik był tylko nieco niższy od średniej dla dziesięciu krajów wynoszącej 41,5%.

Znacznie lepiej od Polski prezentowała się Irlandia (wynik 26,0%) oraz Wielka Brytania (30,9%). Ta zależność jest podobna jak w przypadku obciążeń fiskalnych osób fizycznych (patrz wcześniejsza tabela).

Warto zwrócić uwagę, że pod względem poziomu obciążeń podatkowych w 2015 roku, najbardziej niekorzystnie prezentują się trzy kraje – Słowacja (51,6%), Niemcy (48,9%) oraz Czechy (50,0%). Wynik dla Węgier (46,5%) nie uwzględnia jeszcze obniżki CIT z 19,00% do 9,00%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niskimi obciążeniami fiskalnymi dla firm w 2015 r. wyróżniały się dwa wyspiarskie kraje – Wielka Brytania oraz Irlandia. W ciągu dwóch ostatnich lat, w wymienionych krajach nie doszło do zmian negatywnych dla inwestorów. 

firmę za granicą

Zobacz nasz serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

Kryterium numer 3: stopień skomplikowania systemu podatkowego

Kolejną istotną kwestią w kontekście zakładania firmy za granicą, jest stopień skomplikowania lokalnego systemu podatkowego.

Przykład Polski udowadnia, że zła konstrukcja prawa podatkowego może zachęcać przedsiębiorców do emigracji w takim samym stopniu, jak bardzo wysoki poziom obciążeń podatkowych.

Wynik naszego kraju w porównaniach dotyczących skomplikowania systemu podatkowego, niestety jest daleki od oczekiwań. Przykładem może być ranking Paying Taxes 2017, w którym specjaliści firmy PwC porównali czas potrzebny spółce z o.o. do uporania się z formalnościami podatkowymi (w roku podatkowym 2015). Wyniki badań PwC posiadają również spore przełożenie na sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia albo spółek osobowych.

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

Według danych PwC dla Polski, roczny wynik wyniósł aż 271 godzin poświęconych na formalności podatkowe. Wśród analizowanych krajów, gorzej prezentują się tylko Węgry (277 godzin/rok). Warto zwrócić uwagę, że nasz kraj w 2015 r. cechował się najdłuższym czasem potrzebnym na rozliczenia dotyczące CIT-u (70 godzin rocznie) oraz VAT-u (98 godzin/rocznie). Pod względem ubezpieczeń społecznych, gorzej wypadły tylko Niemcy oraz Węgry.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wśród dziesięciu analizowanych krajów, tylko Węgry posiadają podobnie skomplikowany system podatkowy.

Pod względem skomplikowania systemu podatkowego, przykładem dla Polski mogą być takie państwa, jak Irlandia (wynik: 82 godziny rocznie), Norwegia (83 godziny rocznie) oraz Wielka Brytania (110 godzin rocznie). Pierwsze z wymienionych państw w 2015 r. cechowało się najmniej pracochłonnym systemem rozliczania podatku CIT. Pod względem systemu składek społecznych, przodowała Norwegia (patrz poniższa tabela). Rozliczenia „VAT-owskie” były najmniej czasochłonne w przypadku Wielkiej Brytanii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Takie kraje jak Irlandia, Norwegia oraz Wielka Brytania przodują pod względem przejrzystości systemu podatkowego.

firmę za granicą

Kryterium numer 4: opodatkowanie dywidend

Opodatkowanie dywidend  w Europie to kolejna kwestia, która może zainteresować osoby rozważające założenie spółki kapitałowej za granicą.

Z myślą o takich przedsiębiorcach przeanalizowaliśmy, jak w poszczególnych krajach są opodatkowane dywidendy wypłacane przez lokalne spółki. To ważna kwestia dla osób, które będą chciały zarejestrować spółkę za granicą i rozliczać się jako tamtejszy rezydent podatkowy.

Możliwe jest również przesyłanie dywidend ze spółki zarejestrowanej za granicą do Polski. W takim przypadku, istnieje jednak ryzyko związane z koniecznością zapłacenia tzw. podatku u źródła.

Na szczęście wszystkie analizowane kraje należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co pozwala na uniknięcie podatku u źródła w pewnych sytuacjach (na podstawie ustawodawstwa unijnego). Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest: 1) posiadanie rezydencji podatkowej w innym kraju EOG (UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub w Szwajcarii 2) spełnienie wymogów związanych z okresem posiadania akcji/udziałów (min. dwa lata) i wielkością ich pakietu (min. 10% kapitału spółki). Dodatkowym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z zapisów zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku zagranicznych dywidend przesyłanych na terenie EOG, polski przedsiębiorca może skorzystać z unijnego zwolnienia (patrz Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r.) lub przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie dywidend dla lokalnych rezydentów podatkowych oraz standardową stawkę podatku u źródła, to wśród analizowanych państw korzystnie wyróżnia się Rumunia. Wspomniany kraj w odniesieniu do krajowych dywidend stosuje stawkę 5,00%, a taka sama standardowa stawka dotyczy podatku u źródła (patrz poniższa tabela). W kontekście podatku u źródła warto również zwrócić uwagę, że dwa kraje (Węgry oraz Wielka Brytania) zrezygnowały z pobierania takiej daniny. Najbardziej zniechęcające zasady opodatkowania dywidend stosują Niemcy. Stawka podatkowa w tym kraju wynosi 26,375% (zarówno dla opodatkowania krajowych dywidend, jak i podatku u źródła).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pod względem zasad opodatkowania dywidend, pozytywnie wyróżniają się trzy kraje: Wielka Brytania, Węgry oraz Rumunia.

firmę za granicą

Kryterium numer 5: koszty pracy i ogólny klimat prowadzenia biznesu

W naszych analizach poszczególnych państw, zwracaliśmy uwagę również na kwestie związane z kosztami pracy oraz ogólnym klimatem do prowadzenia biznesu.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na wydatki, które pracodawca będzie musiał ponieść w przypadku zatrudnienia pracownika z analizowanych krajów (patrz poniższa tabela).

Już na pierwszy rzut oka, widoczne jest ogromne zróżnicowanie przeciętnego godzinowego kosztu pracy (Norwegia – 50,2 euro w 2016 roku według Eurostatu, Rumunia – 5,5 euro).

Jeżeli chodzi o Polskę (wynik: 8,6 euro), to niższe stawki (uwzględniające składki społeczne, pensje i dodatkowe benefity) odnotowano tylko na terenie wspomnianej już Rumunii, Litwy (średnio 7,3 euro w 2016 r.) oraz Węgier (8,3 euro).

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

Relatywnie „tani” są również pracownicy z Czech (10,2 euro/godzinę) oraz Słowacji (10,4 euro/godzinę). Średnie godzinowe koszty pracy z pozostałych krajów wynoszą przynajmniej 27 euro (patrz poniższa tabela). Taka stawka stanowi spory przeskok dla pracodawcy z Polski.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W grupie analizowanych państw, tylko trzy (Litwa, Węgry oraz Rumunia) cechują się niższym kosztem siły roboczej niż Polska.  

Kolejną ciekawą kwestią jest zbiorcze porównanie pozycji poszczególnych państw w prestiżowym rankingu Doing Business 2017, który prezentuje informacje o klimacie do prowadzenia biznesu (m.in. transparentności systemu podatkowego i poziomie biurokracji). W tym zestawieniu, Polska zajmuje relatywnie wysokie 24 miejsce. Niżej uplasowały się następujące państwa:

 • Węgry (41 pozycja)
 • Rumunia (36 pozycja)
 • Słowacja (33 pozycja)
 • Czechy (27 pozycja)

Wyżej w rankingu Doing Business, znajdziemy między innymi Litwę (21 pozycja), Irlandię (18 pozycja), Niemcy (17 pozycja), Wielką Brytanię (7 pozycja) oraz Norwegię (6 pozycja). Ranking Doing Business podobnie jak inne tego typu badania, oczywiście stanowi uproszczenie rzeczywistości. Tym niemniej różnica pozycji rankingowych np. o 10 lub 20, w praktyce może być odczuwalna przez przedsiębiorcę samodzielnie załatwiającego różne sprawy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pośród państw analizowanych przez naszą porównywarkę, w rankingu Doing Business 2017 najlepiej oceniono Norwegię (6 miejsce) oraz Wielką Brytanię (7 miejsce).

firmę za granicą

Kryterium numer 6: łatwość zakładania firmy i wymogi kapitałowe

Ostatnia część naszego poradnika o prowadzeniu firmy w poszczególnych krajach, zawsze dotyczyła możliwych form działalności gospodarczej oraz formalności i kosztów związanych z założeniem przedsiębiorstwa.

Formy prawne biznesu w Europie

Jeżeli chodzi o formy prawne, to we wszystkich analizowanych państwach funkcjonują odpowiedniki polskiej spółki cywilnej/jawnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Dla polskich przedsiębiorców, najciekawszym wariantem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz samodzielna działalność gospodarcza. Rejestracja samozatrudnienia zwykle jest znacznie łatwiejsza i nie wiąże się ze znaczącymi kosztami. Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca rejestrowania spółki kapitałowej (np. spółki z o.o). Dane Banku Światowego wskazują, że rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie najmniej kosztowna i najłatwiejsza w przypadku:

 • Wielkiej Brytanii (koszt niezbędnych formalności: ok. 15 GBP – ok. 20 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 4 dni)
 • Irlandii (koszt niezbędnych formalności: ok. 70 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 5 dni)
 • Litwy (koszt niezbędnych formalności: ok. 70 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 5 dni)
 • Norwegii (koszt niezbędnych formalności: ok. 5570 NOK – ok. 600 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 3 dni)

Więcej formalności lub kosztów, czeka osoby zakładające spółkę z.o.o. na terenie:

 • Rumunii (koszt niezbędnych formalności: ok. 690 RON – ok. 150 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 13 dni)
 • Słowacji (koszt niezbędnych formalności: ok. 160 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 11 dni)
 • Węgier (koszt niezbędnych formalności: ok. 155 000 HUF – ok. 500 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 6 dni)
 • Niemiec (koszt niezbędnych formalności: ok. 680 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 7 dni)
 • Czech (koszt niezbędnych formalności: ok. 22 000 CZK – ok. 800 EUR, czas niezbędnych formalności: ok. 7 dni)

Podane wyniki nie uwzględniają czasu i kosztu dodatkowych czynności bezpośrednio niezwiązanych z rejestracją (przykłady: wynajęcie biura i opłacenie pomocy prawnika).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pod względem kosztu i czasu zakładania lokalnego odpowiednika spółki z o.o. pozytywnie wyróżnia się Irlandia, Litwa oraz Wielka Brytania. Rejestracja w Norwegii jest najszybsza, ale znacznie droższa.

Wymogi kapitałowe dla spółek “z o.o.”

Osobną kwestią są wymogi kapitałowe dla osób rejestrujących najbardziej popularną spółkę kapitałową, czyli sp. z o.o. W przypadku Czech, minimalny kapitał takiej spółki wynosi zaledwie 1 koronę. Na terenie Irlandii, podobny limit to 1 euro. Wielka Brytania w ogóle nie stawia wymagań dotyczących kapitału zakładowego. Analogiczne wymogi kapitałowe (dla spółki z o.o.) z pozostałych krajów to:

 • Niemcy – 1 EUR (kapitał trzeba jednak stopniowo podnieść do 25 000 EUR)
 • Rumunia – 45 EUR
 • Norwegia – 30 000 NOK (ok. 3300 EUR)
 • Litwa – 2500 EUR
 • Węgry – 3 000 000 HUF (ok. 10 000 EUR)
 • Słowacja – 5000 EUR

Dla porównania, warto przypomnieć, że minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. w Polsce obecnie wynosi 5000 zł (ok. 1200 EUR).

Jak najlepiej przelać pieniądze za granicę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Liberalną politykę dotyczącą minimalnego kapitału spółek z o.o. prowadzą trzy kraje – Irlandia, Czechy oraz Wielka Brytania. Największe wymagania kapitałowe mają Węgry.

Zobacz nasz serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

Podsumowanie: wady i zalety prowadzenia biznesu w różnych krajach Europy

Powyższe opracowanie zawiera wiele informacji, które będą miały różny priorytet dla poszczególnych przedsiębiorców. Warto również pamiętać, że dla każdej firmy dany kraj może być atrakcyjny lub nieatrakcyjny np. pod względem popytowym albo logistycznym. Tym niemniej, można pokusić się o krótkie podsumowanie cech każdego z dziewięciu analizowanych krajów pod kątem zalet (+) oraz wad (-) dla Polaka planującego uruchomienia działalności gospodarczej (patrz poniżej).

Czechy:

(+)

ryczałtowy system rozliczania kosztów dla przedsiębiorców (podatek PIT)

bardzo niskie wymagania kapitałowe dla spółki z o.o.

koszty pracy dość zbliżone do polskich

Sprawdź aktualny kurs korony czeskiej

(-)

relatywnie wysokie koszty założenia spółki z o.o.

wysoki poziom obciążeń podatkowych dla spółek kapitałowych

Irlandia

(+)

niski poziom obciążeń związanych z podatkiem PIT, składkami społecznymi oraz podatkiem CIT

mało skomplikowany system podatkowy

polityka państwa wspierająca przedsiębiorczość oraz innowacje (zwłaszcza w branży IT)

brak dużej bariery językowej dla Polaków (j. angielski jako urzędowy)

Sprawdź aktualny kurs euro

(-)

koszty pracy znacznie wyższe niż w Polsce

Litwa

(+)

nieco niższe koszty pracy niż w Polsce

preferencyjne stawki podatkowe i sposoby rozliczeń (np. zaliczkowy podatek PIT) dla niektórych małych przedsiębiorców

sześcioletnie zwolnienie z podatku CIT dla firm inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych

Sprawdź aktualny kurs euro

(-)

brak podstawowej kwoty wolnej od podatku dla samozatrudnionych

Niemcy

(+)

brak obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego dla przedsiębiorców

możliwość założenia spółki „mini GmbH” z kapitałem zakładowym 1 euro

Sprawdź aktualny kurs euro

(-)

koszty pracy znacznie wyższe niż w Polsce

wysoki poziom obciążeń związanych z podatkiem PIT oraz CIT

wysoka stopa opodatkowania dywidend

Norwegia

Sprawdź aktualny korony norweskiej

(+)

bardzo dobry klimat do prowadzenia biznesu

przejrzysty system podatkowy

 (-)

duża progresja podatkowa i obecność podatku majątkowego

bardzo wysokie koszty pracy

Rumunia

(+)

niski poziom opodatkowania dywidend

koszty pracy znacznie mniejsze niż w Polsce

zwolnienie z podatku PIT dla programistów

preferencyjne stawki podatku CIT dla małych firm (1,00% oraz 3,00%)

(-)

długotrwała procedura zakładania spółki kapitałowej

ogólna jakość administracji gorsza niż w Polsce

Sprawdź aktualny kurs leja rumuńskiego

Słowacja

(+)

koszty pracy dość zbliżone do polskich

system podatkowy mniej skomplikowany od polskiego

(-)

długotrwała procedura zakładania spółki kapitałowej

relatywnie wysoki poziom obciążeń podatkowych (PIT i składki społeczne, CIT)

Sprawdź aktualny kurs euro

Węgry

(+)

bardzo niski poziom podstawowej stawki CIT (9,00%)

zerowa stawka podatku u źródła

(-)

system podatkowy podobnie skomplikowany jak w Polsce

Sprawdź aktualny kurs forinta węgierskiego

Wielka Brytania 

(+)

niski poziom obciążeń związanych z podatkiem PIT, składkami społecznymi oraz CIT

mało skomplikowany system podatkowy

polityka państwa wspierająca przedsiębiorczość oraz innowacje

brak dużej bariery językowej dla Polaków (j. angielski jako urzędowy)

(-)

koszty pracy znacznie wyższe niż w Polsce

możliwe komplikacje prawne w związku z Brexitem

Sprawdź aktualny kurs funta brytyjskiego

Aktualizacja: sprawdź, jak założyć firmę za granicą w 2019 r.

 Zobacz nasz serwis poświęcony międzynarodowym transferom walutowym

Osoby zainteresowane prowadzeniem firmy w jednym z analizowanych krajów (Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy, Niemcy oraz Litwa), powinny przestudiować nasze dokładne poradniki na ten temat. Zachęcamy również do zadawania ewentualnych pytań w komentarzach.

follow us in feedly